[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 augusti 1

melodin i midi format  
Vid en fest i Lund i december 1844 med anledning av Oscar I:s tronbestigning sjöngs för första gången denna hymn. Hymnens första strof är alltjämt vår kungssång. Strandberg var frihetsvän och väntade sig att folkets majestät, Oscar I, skulle föra ett frisinnat regemente. I hymnen kan man hitta spår av Finlandsfrågan. Ett återupprättande av Sveriges storhet och ära under ett segerrikt vapenskifte med arvfienden Ryssland och därmed Finlands återförening med Sverige, som han trodde att finländarna själva åtstundade.
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format  

Ur svenska hjärtans djup en gång

(Kungssången)
Hymn (Originaltitel)
1844
Ingår i diktsamlingen Sånger i Pansar 1845
text: C. V. A. Strandberg
musik: Otto Lindblad

Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
    som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
    du folk av frejdad stam!

O konung, folkets majestät
är även ditt: beskärma det
    och värna det från fall!
Stå oss all världens härar mot,
vi blinka ej för deras hot:
vi lägga dem inför din fot -
    en kunglig fotapall.

Men stundar ock vårt fall en dag,
från dina skuldror purpurn tag,
    lyft av dig kronans tvång
och drag de kära färger på,
det gamla gula och det blå,
och med ett svärd i handen gå
    till kamp och undergång!

Och grip vår sista fana du
och dristeliga för ännu
    i döden dina män!
Ditt trogna folk med hjältemod
skall sömma av sitt bästa blod
en kunglig purpur varm och god,
    och svepa dig i den.

Du himlens Herre, med oss var,
som förr du med oss varit har,
    och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos sveakungen och hans män.
Och låt din ande vila än
    utöver nordanland!

[tillbaks] | [topp] | [text start]