[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 sep 16

melodin i midi format
Denna visa sjöngs av oss stockholmsungar när vi var på kollo. Visan finns i flera textvarianter. Lars och Mas samt de sista raderna i varje strof är snarlika.
----- [tillbaks] -----


Lars och Mas

Lars och Mas i Dalarna de bodde.
Den ena stoppa strumpor den andra laga skor.
"Ska vi resa nu?" sa Mas.
"Ja dä gör vi väl" sa Lars
"Dä bra" sa Mas till Lars.

Lars och Mas i staden åkte in.
Den ena köpte brännvin den andra köpte vin.
"Ska vi supa nu?" sa Mas.
"Ja dä gör vi väl" sa Lars.
"Dä bra" sa Mas till Lars.

Lars och Mas i finkan åkte in.
Den ena hamna på elvan den andra tjugofem.
"Är vi fulla nu?" sa Mas.
"Ja det är vi väl" sa Lars.
"Dä bra" sa Mas till Lars.

Lars och Mas i finkan fick en dröm.
Att elvatusen kärringar de ramla´ i en ström.
"Ska vi hjälpa dem" sa Mas.
"Nej det skiter vi" sa Lars.
"Dä bra" sa Mas till Lars.

Lars och Mas i finkan åkte ut.
Den ena hamna´ på gatan. Den andra här brevé.
"Är vi fria nu?" sa Mas.
"Ja det är vi väl" sa Lars
"Dä bra" sa Mas till Lars.

Sjungs på skollovskolonierna femti-sextital.

[tillbaks] | [topp] | [text start]