[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 sep 17

melodin i midi format
En visa funnen i en sångbok anno 1898. Ämnet är intressant. Svenskarna skriver om sin borttappade broder - Finland. Jag undrar om finnarna gör likaledes? Jag tvivlar.
----- [tillbaks] -----


Sverige och Finland.
musik: Folkmelodi

Som tvenne trogna bröder
Vi gingo hand i hand,
Som tvenne trogna bröder
Vi gingo hand i hand,
Båd´ glädje och sorg
Vi delte med varann,
Och inga öden skulle oss åtskilja.

Men plötsligt starka bandet
Av sveket sönderslets
Men plötsligt starka bandet
Av sveket sönderslets
De skilde oss åt,
Hur den ene än stred
Och blödde för sin ädla brödratrohet.

Den stundens bittra minnen
Ej tiden plånat ut;
Den stundens bittra minnen
Ej tiden plånat ut;
Dock är det en tröst
Uti smärtan ännu,
Att våra hjärtan man ej kunnat skilja.

text: Ch. Lindholm

[tillbaks] | [topp] | [text start]