midifil (1) | midifil (2)
Sloop John B
(på svenska, Jag hade en gång en båt)
länkar

Songfacts:
Sloop John B by The Beach Boys

midi och text


[Länkar] | [Last Night I Had The Strangest Dream] | [Varför skola mänskor strida] | [Fångarnas sång]

The Kingston Trio Tom Dooley länkar

Ctrl-F Sök dooley

   


[Last Night I Had The Strangest Dream]

[Varför skola mänskor strida]

[Fångarnas sång][topp] | [till dagens visa 2002]

words and music by Ed McCurdy


melodin i midiformat
Dagens visa 2003 februari 1

Last Night I Had The Strangest Dream


Last night I had the strangest dream
I'd ever dreamed before
I dreamed the world had all agreed
To put an end to war

I dreamed I saw a mighty room
Filled with women and men
And the paper they were signing said
They'd never fight again

And when the paper was all signed
And a million copies made
They all joined hands and bowed their heads
And grateful prayers were prayed

And the people in the streets below
Were dancing 'round and 'round
While swords and guns and uniforms
Were scattered on the ground

Last night I had the strangest dream
I'd never dreamed before
I dreamed the world had all agreed
To put an end to war.

(words and music by Ed McCurdy;
TRO-©1950,1951 & 1955 Almanac Music, Inc.)

[topp]


Libertarians for Peace
[topp] | [till dagens visa 2003]

Dagens visa
2002 feb 1

melodin i midi format

Fredssång
Varför skola mänskor strida

Melodi: Det gamla paret på Blåsut

Varför skola mänskor strida,
varför skall det flyta blod.
Varför skall så många lida
blott för någras yvesmod.
Friden är och skall väl bli
livets högsta poesi.
Friden är och skall väl bli
livets högsta poesi.

Alla äro vi ju lika
födda utav samma ätt.
Både fattiga och rika
ha vi samma mänskorätt.
Varför skall den starke då
så den svage nederslå.
Varför skall den starke då
så den svage nederslå.

Varför skilja man från maka,
varför taga moders stöd.
Varför skall de små försaka,
blott för kriget dagligt bröd.
Läggen nu all vapnen ned,
låt oss njuta evig fred.
Läggen nu all vapnen ned,
låt oss njuta evig fred.

Ungdomsåren äro korta
man bör räkna var minut.
När de en gång äro borta,
är det ock med glädjen slut.
Vilka minnen lär ni få,
när ni en gång bliva grå.
Vilka minnen lär ni få,
när ni en gång bliva grå.

[topp] 

Fångarnas sång
text: Marcelle Capys

De tyska fångarna möttes, när de först kom av rop: Mördarna! Död åt bocherna! och av tjut och hotfulla händer. Efter första dagens våldsamma hat kom så småningom dov fientlighet. Man hatade ej längre men berättade förskräckliga historier om fångarnas liv och skrämde barnen med dem. Så kom det brev från Tyskland, från byns egna pojkar som var fångar i någon okänd tysk by. "De var instängda liksom bocherna i klostret. Kanske hade de också fått höra smädelser och okvädinsord och inte fått svara ...

Och kvinnorna skämdes över sin hatfullhet och vrede. Alla önskade, att befolkningen i det fjärran landet måtte vara barmhärtig mot de franska fångarna.

Fångvaktarna berättade, att tyskarna ibland fick brev hemifrån och att de grät när de läste dem. De hade också lämnat kvar gamla föräldrar, hustru och barn därhemma.

Så en dag hörde man fångarna sjunga därinnanför klostret. Det var högtidligt. Man fann det vackert.

Man såg dem knacka sten på vägarna. De sjöng och man undvek dem inte.

De var inte längre människoätarna, med vilka mödrarna skrämde sina små. Man kallade dem inte längre 'bocherna'. Man sade: 'fångarna'.

Och så en dag behövde fångarna inte längre böja ned huvudena. De fick höra vänliga ord. Man gav dem frukter och bär. Och flickorna, de vackra, mörkögda flickorna med de slanka midjorna, log emot dem. Man började tycka om fångarna. Naturen tog sin revansch. Och kvinnorna frågade sej tankfulla:

'Varför ska det vara krig?'

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]