Jukebox Tebordet Socialism

Radio Te Socialism

den sjungande arbetarrörelsen

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001] | [länkar]
LÄNK:
DAGENS VISA:   2004 maj 1

www.marxists.org MayDay/

LÄNK:
DAGENS VISA:   2003 maj 1

The Red Flag: the song, the man, the monument
länkar:
Internationalen

1
Historien om Internationale
2
midi i bakgrunden
3
midi i bakgrunden
4
   
5
   
6
MP3 även Rock version
7
   
8
klicka på listan THÉMES -> L'INTERNATIONALE
9
flertal ljudlänkar
10
   
11
Wikipedia (en)
12
antiwar songs

Dagens visa 2003 maj 1

The Red Flag

text: James O'Connell, 1899
melodi: original The White Cockade


sjungs numera på melodin O Tannenbaum (1799)
som i sin tur har lånat melodin till
 

Maryland, My Maryland!
melodin i midiformat
klicka på Melodie

 
The worker's flag is deepest red
It shrouded oft our martyred dead
And ere their limbs grew stiff and cold
Their life-blood dyed its every fold

Then raise the scarlet standard high!
Beneath its folds we'll live and die
Though cowards flinch and traitors sneer
We'll keep the red flag flying here

Look 'round, the Frenchman loves its blaze
The sturdy German chants its praise
In Moscow's vaults its hymns are sung
Chicago swells the surging throng

Then raise the scarlet standard high!
Beneath its folds we'll live and die
Though cowards flinch and traitors sneer
We'll keep the red flag flying here

It waved above our infant might
When all ahead seemed dark as night
It witnessed many a deed and vow
We will not change its color now

Then raise the scarlet standard high!
Beneath its folds we'll live and die
Though cowards flinch and traitors sneer
We'll keep the red flag flying here

It suits today the meek and base
Whose minds are fixed on pelf and place
To cringe beneath the rich man's frown
And haul that sacred emblem down

Then raise the scarlet standard high!
Beneath its folds we'll live and die
Though cowards flinch and traitors sneer
We'll keep the red flag flying here

With heads uncovered swear we all
To bear it onward till we fall
Come dungeons dark or gallows grim
This song shall be our parting hymn

Then raise the scarlet standard high!
Beneath its folds we'll live and die
Though cowards flinch and traitors sneer
We'll keep the red flag flying here

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001] | [länkar]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

LÄNKAR
FÖRSTA MAJ

Internationalen
Internationalen i midi format
Arbetets söner
Arbetets söner i midi format
Ur Barbarskogen - Arbetets söner
 

[topp] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Ur Barbarskogen (Roman)
Bonnier, 1908
text: K. G. Ossian-Nilsson

Arbetets söner brusade genom den väldiga salen. Arbetets söner var en psalm och sjöngs som en psalm. Den påminte Hall om läraretiden och de regelbundna morgonbönerna i Münterska skolan. Sången hade samma naiva betoningar, som när barn sjunga, samma utdragna rytm, samma ojämnhet och kantighet i deklamationen. Och ändå blev sången gripande, såsom all sång blir, när tron sjunger.

Hall sjöng inte med, fast han gärna skulle velat. Han kände sig likt en fritänkande son på julbesök i ett fromt hem. Han kunde inte sjunga, ty han hade inte tron.

Psalmen var inte hans, den var kroppsarbetarnas. Den var inte född i studerkammaren, utan på strejkmötet eller fabriken. Den talade inte som Marseljäsen till "fosterlandets", endast till "arbetets" söner. Och med arbete menade kroppsarbetarna slitet i fabrik eller gruva, på kaj eller byggnadsställning. Sången var skriven för dem av en kroppsarbetets bard, en skald utan egna personliga önskningar och sorger, en skald, som glömt sig själv för bruset i skogen, den stora arbetarskogen, där han vuxit upp, eller där han tagits fången.

Det var kroppsarbetarnas sång som ingen annan, inte ens Internationalen undantagen. Ty medan Upp, trälar blott passade för den ovissa kampens år, för trälaåren, kunde Arbetets söner sjungas, så länge det fanns en arbetarrörelse - även en segrande och mäktig. Internationalen var en vild, stormande kampsång, ett harmens och hämndens skri, en revolutionsappell, proletärernas motstycke till borgarnas Marseljäs. Man hörde hatet tumla sig i dess rytmer, en sydländsk lidelse rasade i dess anklagelser, en profetisk vrede ekade redan av revolutionens åskor.

Arbetets söner hotade inte, den lovade, den stormade inte, den manade. Dess tonfall voro vekare och tryggare. Internationalen ljungade om, att "många rovdjur på vårt blod sig mätta". Arbetets söner kämpade endast "mot den förödande guldkalvens stod." Internationalen eggade slaven att "slå sig fri." Arbetets söner kallade honom "under vår enighets fana." Internationalen ville revolution, Arbetets söner solidaritet.

Arbetets söner var solidaritetens stora sång. All dess makt och mening var samlad i första raden. Ej bomben var längre vapnet, nej, solidariteten. Ej barrikaden var längre värnet, nej, solidariteten. Ej de revolutionära kommittéerna eller broschyrerna, nej, solidariteten. Ej de de få intelligenserna, ej de stora männen, nej, solidariteten. Ej hjältarna, men massan.

Arbetets söner var massans sång, framför alla andra. Marseljäsen var borgarnas egendom, Internationalen revolutionärernas, Arbetets söner helt enkelt massans. De båda andra hade högre värde som poesi, Arbetets söner som program. Den var massans uppsång, massans nationalhymn. I dess tunga rytm brusade massans tramp, massans tusen gånger tusen tunga fötter. Dess melodi, entonig och klumpig, klädde sig som beställt i massans oskolade röster. Massans röster, som ömsom skrällde hesa eller skrovliga, ömsom gnällde tunna och pipiga. Massans röster, som ledo av eviga katarrer, orsakade av bostadsdrag och fuktiga strumpor. Massans röster, som formades i kyffenas skämda luft eller i fabrikens kvalm och damm. Massans röster, som nu rungade genom den vida, vita salen, sjöngo ingen sång likt den sång, fabrikens sångare diktat.

Liksom alla sångers ord betydde orden här mera, än de uttalade. Betydde allt, vad massan drömde, längtade, trodde. Men först och främst betydde de marxismens stora paroll, dess lösen intill senaste tider: Proletärer i alla land, förenen eder! Hållen samman, hävden er solidaritet, låten ingen och intet söndra er! Varen ense i tanke, eniga i handling, varen ej individer, ej nationer, varen massan! Det var kristendomens gamla idé med kristenheten, fast på jordisk och ekonomisk, inte längre på himmelsk och andlig bas. Det var revolutionens gamla lösen: Krig åt palatsen, fred åt hyddorna! Det var massan själv i sång och på väg mot trons förlovade land. Arbetets söner det var det solidariska proletariatet, den eviga internationalen, massan.

[topp] | [länkar] | [till dagens visa 2001]

Internationalen

Dagens visa 2002 maj 1
melodin i midi format

Internationalen

text: Eugène Pottier
musik: Pierre Degeyter
svensk text: Henrik Menander

Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.
 
Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

I höjden räddarn vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi,
nej, själva vilja vi oss frälsa,
och samfälld skall vår räddning bli
För att kräva ut det stulna, bröder,
och för att slita andens band,
vi smida medan järnet glöder,
med senig arm och kraftig hand.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

I sin förgudning avskyvärda,
månn´guldets kungar nånsin haft
ett annat mål än att bli närda
av proletärens arbetskraft?
Vad han skapat under nöd och vaka
utav tjuvar rånat är;
när folket kräva det tillbaka
sin egen rätt de blott begär.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

Båd´stat och lagar oss förtrycka
vi under skatter dignar ner.
Den rike inga plikter trycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndingar vi böjt oss,
jämlikheten skall nu bli lag.
Med plikterna vi hittills nöjt oss .
Nu taga vi vår rätt en dag.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

Till krigets slaktande vi dragits,
vi mejats ned i jämna led.
För furstars lögner har vi slagits,
nu vill vi skapa evig fred.
Om de oss driver, dessa kanibaler,
mot våra grannar än en gång,
vi skjuter våra generaler
och sjunger broderskapets sång.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

[topp] | [till dagens visa 2002] | [länkar]

Arbetets söner
text: Henrik Menander
musik: Nils P. Möller

Dagens visa 2001 maj 1
melodin i midi format

Arbetets söner sluten er alla
till våra bröder i syd och i nord!
Hören I ej hur mäktigt de skalla
ut över världen befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften: "Bed och försaka!"
länge oss nertryckt i mörker och nöd;
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!

Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik.
Hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalven stod
kämpen med glödande känslor och mod.
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana
fältropet genom nationerna går:
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!


länkar:
Internationalen

1
Historien om Internationale
2
midi i bakgrunden
3
midi i bakgrunden
4
   
5
   
6
MP3 även Rock version
7
   
8
klicka på listan THÉMES -> L'INTERNATIONALE
9
flertal ljudlänkar
10
   
11
Wikipedia (en)
12
antiwar songs

[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]