[God Who Made the Earth and Heaven]

[St. Benezet Brobyggaren/Sur le pont d'Avignon] | [Om Almqvist: Några ord av Tegnér]

Ctrl-F Sök flowing

melodin i midiformat
Peace is Flowing Like a River
(Words & Music by Carey Landry)

Peace is flowing like a river, flowing out of you and me.
Flowing out into the desert, setting all the captives free.

His love is flowing like a river, flowing out of you and me.
Flowing out into the desert, setting all the captives free.

His healing's flowing like a river, flowing out of you and me.
Flowing out into the desert, setting all the captives free.

Alleluia, Alleluia, flowing out of you and me.
Flowing out into the desert, setting all the captives free.

Peace is flowing like a river, flowing out of you and me.
Flowing out into the desert, setting all the captives free.
[topp]

text och midi har hämtats från denna sajt
melodin är densamma som i All through the night
melodin i midiformat
God, Who Made the Earth and Heaven
By: Reginald Heber

God, who made the earth and heaven,
Darkness and light:
You the day for work have given,
For rest the night.
May your angel guards defend us,
Slumber sweet your mercy send us,
Holy dreams and hopes attend us
All through the night.

And when morn again shall call us
To run life’s way,
May we still, whatever befall us,
Your will obey.
From the power of evil hide us,
In the narrow pathway guide us,
Never be your smile denied us
All through the day.

Guard us waking, guard us sleeping,
And when we die,
May we in your mighty keeping
All peaceful lie.
When the last dread call shall wake us,
Then, O Lord, do not forsake us,
But to reign in glory take us
With you on high.

Holy Father, throned in heaven,
All holy Son,
Holy Spirit, freely given,
Blest Three in One:
Grant us grace, we now implore you,
Till we lay our crowns before you
And in worthier strains adore you
While ages run.

Hymn # 492
Lutheran Worship
Author: Welsh
Tune: Ar Hyd Y Nos
1st Published in: 1827
[topp] | [till dagens visa 2001]

Comptines chansons enfantines chansons anciennes


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

Dagens visa 2002 oktober 1
Sur le pont d'Avignon text och midi
www.kididdles.com engelsk text samt danssteg

Brobyggarnas skyddshelgon St. Benezet har gett namnet till den bro som sjungs i visan Sur le Pont d´Avignon. Ett turistmål i dag - Avignon, Frankrike. Men bron i Avignon skall och bör ses som en symbol för ett enat Europa. Bygg broar i stället för att resa murar.

Som fåraherde hörde den unge Bénézet en röst från himlen att bygga en bro över den strida floden Rhône. Och med hjälp av gudomlig kraft byggdes bron 1177-1185.

LÄNKAR
Index of Saints
St. Benezet the Bridge Builder

St. Thomas the Apostle Roman Catholic Church: Saints Alive

Patron Saints Index


text och midi
www.kididdles.com engelsk text samt danssteg

Sur le pont d'Avignon

 

                         Sur le pont d'Avignon
                        On y danse, on y danse
                         Sur le pont d'Avignon,
                       On y danse tous en rond.

                    Les bell's dam's font comm' ça
                        Et puis encor' comm' ça

                 Les beaux messieurs font comm' ça
                        Et puis encor' comm' ça

                    Les cordonniers font comm' ça
                        Et puis encor' comm' ça

                  Les blanchisseuses font comm' ça
                        Et puis encor' comm' ça
 


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 okt 01

Några ord av Tegnér:
text: Henrik Bernhard Palmær

"först om hundrade år skola svenskarne lära sig inse Almqvists värde och hans förtjänster om svenska litteraturen".

Vi vilja ingalunda betvivla äktheten av dessa Tegnérs ord, ehuru de ej lära finnas i hans utgivna skrifter; ej heller vilja vi påstå, att han möjligtvis yttrat dem i ett ögonblick av sinnesrubbning, av vilken sjukdom han, såsom man vet, led under de sista åren av sin levnad.

Vi taga således uttrycket för kontant, men anse oss äga rätt att beklaga oss däröver, såväl å hr Almqvists som å egna vägnar. Nog är det bra hårt för hr. Almqvist, att gå och vara en stor man, men ej få sin storhet erkänd förrän om hundrade år;

och nog är det bra hårt för oss, att hela hundrade åren gå och vara utan det förstånd, som vi behöva för att förstå, att hr Almqvist är en stor man.

LÄNKAR

Om Almqvist Några ord av Tegnér

Om Almqvist Regementspastorn

Om Almqvist Varning

Om Almqvist Döden

Carl Jonas Love Almqvist

Henrik Bernhard Palmær

Orvar Odd


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]