[Singing in the Rain] | [The Aria Database] | [Béranger-länkar]

humor.beecy.net


I'm a Wartime President! | Strangers on my flight


länk:

I'm a Wartime President! mp3länk:

Strangers on my flight flashlänk:

Strangers on my flight mp3Strangers on my flight

Strangers on my flight,
turbans they're packin'.
Wonderin' if they might,
plan a hijacking.
They could pull a stunt,
before this flight is through.

Something's on their minds.
I saw them mutter.
What that in their hands?
Looks like box cutters,
I'm gonna kick some ass,
if they make a move.

Strangers on my flight.
Two smelly people,
and they're not talking right;
and in a moment,
I will grab base ball bat;
and that will be that.
Swing like Joe DiMaggio,
and rip them both a new a-hole.

And if they pick a fight,
and try to screw us,
I'll punch out their lights,
just like Joe Louis.
It would feel so right,
for strangers on my flight.

Ratta Tat Tat Tat,
Budda Bing Bang Boom,
Zooma Zooma Zoom.

Send those bastards to the moon....
[topp]

Singing in the Rain

wav-fil (559 Kb)
Filmbilder
Gene Kelly-länkar
Gene Kelly - skådespelaren


[topp]


LÄNK:
DAGENS VISA:   2003 augusti 2

The Aria Database - List of MIDIs & Sound Files

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[länkar]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp] | [till dagens visa 2001]

LÄNKAR

Hovpoeten
Tretton till bords
Min mormor
Råttan
Hans Majestät har blivit galen
Ludvig XI - Louis XI
Kungen i Konghäll

[topp] | [till dagens visa 2001] | [länkar]

Dagens visa 2002 augusti 2

Kungen i Konghäll


text: P. J. de Béranger
svensk text: Gustaf Hierta
ur
Valda sånger af P.J. de Béranger
öfversatta af Gustaf Hierta
Stockholm,
tryckt hos L.J. Hierta, 1833

Kungen i Konghäll

Det var en Kung uti Kong-häll
Av Sagan obesjungen.
Fast ej på lagrar, sov han säll
Och länge ock, den kungen.
Han blott i bomulls-mössa grön
Var krönt af Jeanna, hulda mön
Så skön
Oh, oh, oh, oh! Ah, ah, ah, ah!
Den lille kungen han var bra.
Hva-ba?

Han gjorde sina fyra mål;
Dess slott var kojans like.
Och på sin grålle, utan skrål,
Han genomfor sitt rike.
Glad, enkel, god, med all sin makt
Han haft en enda hund, man sagt,
Till vakt.
Oh, oh, oh, oh! Ah, ah, ah, ah!
Den lille kungen han var bra.
Hva-ba?

Hans enda nyck, som kostat har,
Var törst, ej lätt att häfva.
Men då han lycklig gör enhvar,
Bör kungen ock få lefva.
Han sjelf bar upp all skatt: per fat
Ett half-qvarter. Hvad lycklig Stat?
Ej prat!
Oh, oh, oh, oh! Ah, ah, ah, ah!
Den lille kungen han var bra.
Hva-ba?

I bättre hus hos flickorna,
Som han så omtyckt va´ der,
Hans folk haft hundra skäl, man sa,
Att kalla honom Fader.
Hans landtvärn ej till döden gick;
Men sköt hvart år vid sång och drick
På prick.
Oh, oh, oh, oh! Ah, ah, ah, ah!
Den lille kungen han var bra.
Hva-ba?

En granne from, han ej hvar dag,
Sökt öka sina stater.
Han endast nöjet haft till lag.
Hvad mönster, Potentater!
Ja! först när själ´n hans kropp förlåt,
Var folket, som hans lik följt åt
I gråt.
Oh, oh, oh, oh! Ah, ah, ah, ah!
Den lille kungen han var bra.
Hva-ba?

Än finns i landet ett porträtt,
Utaf den gode Försten:
En skylt; och innanför man lätt,
För pengar släcker törsten.
Hans minnesfest der firas plär;
Och sången, som man då begär,
Den är:
Oh, oh, oh, oh! Ah, ah, ah, ah!
Den lille kungen han var bra.
Hva-ba?

[topp] | [till dagens visa 2002] | [länkar]

Dagens visa 2001 augusti 2
Poeten Béranger, flitigt tonsatt,
är för Frankrike vad Bellman
är för Sverige

Råttan


text: P. J. de Béranger
svensk text: Gustaf Hierta
ur
Valda sånger af P.J. de Béranger
öfversatta af Gustaf Hierta
Stockholm,
tryckt hos L.J. Hierta, 1833

Råttan

Lisa, ung och skön tillika,
Mycket rädd för råttor är.
En gång hör man henne skrika:
Nu är stygga råttan här!
Att man för så ringa fara,
Göra kan ett sådant skrål.
Kära Lisa! låt den vara;
Hon ju söker blott sitt hål.

Lisas rädsla sig fördubblar;
Snart till flykt den henne tvang;
Men då hon i tröskeln snubblar
Råttan in i handen sprang.
Redan lycklig i sin snara,
Hon var kramning villigt tål.
Kära Lisa! låt den vara;
Hon ju söker blott sitt hål.

Dock! förskräckelsen sig ökte.
Lilla Lisa svimmar av.
Råttan fann ock vad hon sökte,
Förr´n hon någon vika gav.
Ja! se på den råttan bara!
Se!  så smidig, som en ål.
Kära Lisa! låt den vara;
Hon ju funnit har sitt hål!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]