[Schweizeriflickan] | [När skämtet tar ordet] | [Bereden väg för Herran]

Frans Michael Franzén


[topp]


Jerusalem

Did Jesus visit Britain?
Did his mother Mary die here?
Did Peter, and Paul, Luke, Simon, and other apostles preach here?
Was the first Christian Church built here?...British Patriotic Songs
text och midi


text och midi
text: William Blake (1757–1827)
melodi: Charles Hubert Hastings Parry (1848–1918), 1916

And did those feet in ancient time
Walk upon England's mountains green?
And was the Holy Lamb of God
On England's pleasant pastures seen?
And did the Countenance Divine
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here
Among these dark satanic mills?

Bring me my bow of burning gold!
Bring me my arrows of desire!
Bring me my spear! O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire!
I will not cease from mental fight
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
In England's green and pleasant land.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[När skämtet tar ordet]

[Bereden väg för Herran]


FRANS MICHAEL FRANZÉN (1772-1847)

Frans Michael Franzén[topp] | [till dagens visa 2001]

När skämtet tar ordet

Den svenska Karaoken

Dagens visa 2002 december 2
melodin i midiformat

När skämtet tar ordet.

text: Frans Michael Franzén (1772-1847)
musik: Olof Åhlström

När skämtet tar ordet vid vänskapens bord
med fingret åt glasen, som dofta,
så drick och var glad: på vår sorgliga jord
man gläder sig aldrig för ofta.
En blomma är glädjen: i dag slår hon ut,
i morgon förvissnar hon redan,
just nu, då du kan, hav en lycklig minut
och tänk på den kommande sedan.

Vem drog ej en suck över tidernas lopp?
Dock sitt ej och dröm på kalaset!
Här lev i sekunden, och hela ditt hopp
se fyllas och tömmas - i glaset!
Här sörj ej för glaset: om fullt, så drick ut;
om tomt, så försänd det att fyllas;
och minns, att det sköna och goda förut,
sen glädjen och nöjet, må hyllas.

För övrigt må värden ge alltid nytt skäl
till ständig omsättning av glasen
och visa, att rangen är nyttig likväl -
till skålarnas mängd på kalasen!
Men förr´n han är färdig med klang och harang,
vi skynda att självmant dricka
och helga ett glas, som är över all rang,
i tysthet - envar åt sin flicka!


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 dec 2

LÄNK
till Psalmsidan

Frans Michaël Franzén
text: Elis Vilhelm Lindblad

Hans ungdom omhuldades av de män, som i Gustaf III:s dagar spredo sång och glans över Sverige;

när han dog, var han den ende återstående representanten av den storhetstid i vår vitterhet, som till större delen sammanfaller med tiden för Karl Johans regering.

Han själv hade bebådat den nya dag som randades, och bland dem, vilka under dess lopp voro de ypperste, var han den siste som såg dess aftonrodnad. Och hela denna långa levnad synes betraktaren såsom en enda oavbruten idyll av oskuld, kärlek och sång.

Sökte han vilan vid det egna hemmets härd, möttes han på tröskeln av dess kärleksfulla genier;

stämde han sin lyra till sång, blev han ej blott beundrad, han blev älskad;

gick han mellan stridande partier, så förklarade båda, huru kär de hade honom.

Ty det bodde i honom själv en rätt kärlekens ande.

Lång var hans levnad, men oförgängligt är hans minne.

Även detta skall leva i kärlek.

FRANS MICHAEL FRANZÉN (1772-1847)
[Bereden väg för Herran]
[Franzéns tidslinje][topp] | [Bereden väg för Herran]


Frans Michael Franzén

1772Föddes i Uleåborg den 9 februari. Hans föräldrar voro handlanden Zacharias Frantzén och dennes hustru Helena Schulin. Frans Michael var deras förstfödde.
1785Inskriven såsom student vid universitetet i Åbo.
1787Avlider fadern. Underrättelsen därom på återresan från Stockholm, som besöktes för första gången. Tog över faderns rörelse i Uleåborg.
1789Återvänder till universitetet i Åbo. Modern omgift med handlanden, sedermera kommercerådet Keckman
1792Docent i vältaligheten
1795Bibliotekarie vid Åbo universitet. Utrikes resa, sällskap och handledare till Carl Bremer, den ryktbara författarinnans fader
1797Vann Svenska Akademiens första pris för sång över Gustaf Philip Creutz
1798Träffar, på en bal i Gamla Karleby, en ung flicka, Margareta Elisabet (Lilli) Roos, bröllop den 29 september
1803Prästvigd
1806Lilli Franzén, född Roos, dör. Änkling med fyra barn
1807I nytt gifte med skalden Choraei unga änka, Sophie Wester
1808Till den efter Gyllenborg ledig plats i Svenska Akademien kallades han (inträde först 1811)
1810Utnämnd till kyrkoherde i Kumla församling, Strängnäs stift (tillträde 1812)
1811Inträder in i Svenska Akademien (se 1808)
1812Tillträder Kumla pastorat
1818Teologie doktor
1824Kyrkoherde i S.t Klara församling i Stockholm
1828Uppförd på Strängnäs stifts biskopsförslag.
1829Sophie Franzén, född Wester, dör
1831Utnämnd till biskop i Härnösands (tillträder 1834). Ingick i sitt tredje äktenskap med Kristina Elisabet Arwidsson, änka efter häradshövdingen C. Arwidsson
1834Biskop i Härnösand
1847Stilla och fridfullt slocknade hans jordiska liv i Säbrå biskopsgård den 14 augusti

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp]

Bereden väg för Herran

Den svenska Karaoken

psalmmelodin i midiformat
folkvisemelodin i midiformat
Prepare the way, O Zion!

Bereden väg för Herran!
text: Frans Michaël Franzén

Bereden väg för Herran!
Berg, sjunken, djup, stån opp!
Han kommer, han som fjärran
Var sedd av fädrens hopp,
Rättfärdighetens Förste,
Av Davids hus den störste.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

Guds folk, för dig han träder
En evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
Sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna.
Nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

Gör dina portar vida
För Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida
Att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
Skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

Ej kommer han med härar
Och ej med ståt och prakt;
Dock ondskan han förfärar
I all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider
Och segrar när han lider.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

O folk, från Herren viket
I syndig lust och flärd,
Giv akt, det helga riket
Ej är av denna värld;
Ej av dess visa funnet,
Ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

Den tron som han bestiger
Är i hans Faders hus.
Det välde han inviger
Är kärlek blott och ljus.
Hans lov av späda munnar
Blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

Jerusalem är öde
Dess tempel fallit ner,
Dess präster äro döde,
Dess spira är ej mer;
Men Kristi rike varar
Och sig alltmer förklarar.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn!

LÄNK
till Psalmsidan

[Franzéns tidslinje][topp]

Schweizeriflickan

(schweizerflickan)

början av 1900-talet

noter:
Lennart Kjellgren
Visor på kvällskvisten,
LT:s förlag, 1979

I ett uselt näste invid staden
sågs en liten, ung och skön blondin.
Hennes kinder voro såsom rosor,
hennes ögon voro himmelsblå.

Vacker var hon skapad av naturen.
Hon tog plats uppå ett schweizeri.
Mången blev i flickan djupt betagen.
Hon lät sig tjusas men gick ändå fri.

Men så var där en utan dem alla,
han som flickans heder rövat har,
först med guld och sen med falska löften
stal han hennes heder innan kort.

Flickans fader var för längesedan
seglad uppå böljorna de blå.
Hennes moder var en fallen kvinna
som gick på gatan för att skaffa bröd.

Ofta såg man henne sent om natten
ila fram vid lyktans matta sken
driven blott av djuriska begären
att skaffa sig en herre och ett rus.

Flickans ungdom den blev innemurad,
hon blev lagd i en för tidig grav
blott för det hon låtit sig förföra,
men ve, o ve den hennes heder stal.
[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]