Welcome to Elton John's Music Cafe

Elton o Graphy dot com[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Körmidilänkar


[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Till Österland vill jag fara]

[Den lilla finska staden med det stora svenska namnet]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 juni 2
Ctrl-F sök fara, melodin i midiformat
Till Österland vill jag fara
En holländsk 1600-tals visa som förebild

Till Österland vill jag fara,
Där bor allrakärasten min.
Bortom berg och djupa dalar
Allt under så grönan lind.

Jag där vill bygga en hydda
Där marken står ständigt så grön,
Och där träden äro prydda
Med blommor, som dofta så skönt.

De grönskas båd' vinter och sommar
i lunden, där de stå,
Det ena bär muskotteblommor,
Det andra nejlikor små.

Där är ock en hage planterad
Efter ett högt förstånd,
Med trän och örter fomerad,
Som jag ej beskriva kan.

Jag måste ock icke förglömma
Den sköna kristalleflod.
De levande vattuströmmar,
Som fukta de trädens rot.

Och mitt uti en hage
där ståndar ett livsens blom
med tolv slags frukter å rade
och löven är helgedom.

Där står ock hälsobrunnen
en levande källa klar
vars like ej är funnen
som Salomo skrivit har.

Min själ, du göre dig redo
den gena vägen att gå
Över berg och torra hedar,
Förr'n natten faller oss på!

Jag sökte av allt mitt sinne
Och fann honom icke där.
Var skall jag honom finna,
Som själen haver så kär?

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 juni 2

Den finska staden med två namn,
ett svenskt och ett ryskt

text: Posthumus

Den lilla finska staden med det stora svenska namnet Wasa hade nedbrunnit och en ny stad blivit i närheten i stället anlagd, under det nya ryska namnet "Nikolaistad", till vilken alla Wasaboerna den 31 juli 1862 skulle vara inflyttade.

Det gamla Wasa, som den 30 januari firade minnet av ett fjärdedels tusen års tillvaro, hade redan i december 1861 börjat petionera och kämpa för att den nya staden måtte erhålla det gamla namnet, och vid festen sjöngs O Wasa namn!...

Och på själva utflyttningsnatten kl. 12 den 31 juli, föreslogs att alla, som önskade Wasanamnets bibehållande uti efterkommandes minne, måtte bidraga till en "Wasafond", under magistratens i "Nya Wasa" förvaltning, för att länge förräntas och ackumuleras och därefter årligen räntemedlen användas åt barnauppfostran och sjukvård.

Det första finska fartyg, som efter den dagen inlöpte i hamnen, hette "Wasa" och alla, så väl från finska som utländska orter med posterna ditkomma brev, voro adresserade till Wasa eller Nya Wasa, i stället för Nikolaistad.

Wasa namn

O Wasa namn! o minnets stad!
du dyra hem, du lugna bo,
där våra fäders hem fått ro
och där vår vagga gungat glad.
Din tid är hän, din glans har flytt,
förbytt är allt, som fordom kärt
oss frid och kraft hos dig beskärt
och allt är aska, allt är nytt.

Vi draga bort till annan hamn;
dock trofast varm ännu en gång
dig hälsar här vår fria sång
o minnets stad! O Wasa namn!
Ur längst förflutna dagars famn
oss manar fädrens höga dygd
att minnas dig, o fosterbygd!
O namn av ära, Wasa namn!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]