[Arbetarsånger i världen

]

[Hallelujah I'm a Bum] | [Socialisternas marsch] | [I skördetid]

[Dr. Axel Frithiof Åkerberg]

Arbetarsånger
i
världen

Joe Hill
Länksida Arbetarsånger i världen
Visornas hemsida:
arbetarrörelsens sånger

Jukebox Tebordet Socialism

Radio Te Socialism

den sjungande arbetarrörelsen


[topp]
originaltext och melodi i midiformat
Dagens visa 2003 maj 2

Hallelujah I'm a Bum,
text: Harry McClintock
musik: John J. Husband
melodi: Revive Us Again


Oh, why don't you work
Like other men do?
How in hell can I work
When there's no work to do?

Hallelujah, I'm a bum!
Hallelujah, bum again!
Hallelujah, give us a handout
To revive us again.


Oh, why don't you save
All the money you earn?
If I did not eat
I'd have money to burn.

Hallelujah, I'm a bum!
Hallelujah, bum again!
Hallelujah, give us a handout
To revive us again.


Oh, I like my boss -
He's a good friend of mine;
That's why I am starving
Out in the breadline.

Hallelujah, I'm a bum!
Hallelujah, bum again!
Hallelujah, give us a handout
To revive us again.


I can't buy a job
For I ain't got the dough,
So I ride in a box-car
For I'm a hobo.

Hallelujah, I'm a bum!
Hallelujah, bum again!
Hallelujah, give us a handout
To revive us again.


Whenever I get
All the money I earn
The boss will be broke
And to work he must turn.

Hallelujah, I'm a bum!
Hallelujah, bum again!
Hallelujah, give us a handout
To revive us again.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001] | [länkar]
[Dr. Axel Frithiof Åkerberg]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Arbetarsånger
i
världen

Joe Hill
Länksida Arbetarsånger i världen
Visornas hemsida:
arbetarrörelsens sånger

[topp] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Dr. Axel Frithiof Åkerberg

Källa. Ture Nerman, Akademikerna i arbetarrörelsen, Rabén och Sjögren, 1967

Axel Frithiof Åkerberg föddes 1833 i Hille, Gävleborgs län. Fadern var komminister Sven Åkerberg, modern hette som flicka Eleonora Ulrika Rönnqvist

Kom till Stockholm 1870, kom där in i frireligiösa kretsar och i kontakt med K. P. Arnoldson, sedermera Sveriges första fredspristagare.

När August Palm började sitt socialistiska väckelsearbete slöt han sej till arbetarrörelsen och var efter Branting nr 2 av de 39 (i övrigt enbart kroppsarbetare) som 1884 bildade Stockholms socialdemokratiska arbetareklubb. Senare bröt han med partiet, som tycktes honom alltför materialistiskt. Han avled i Stockholm 1901.

Om mitt arbete på Axel Frithiof Åkerberg.
text: Tommy Rådberg

Vår SSU-klubb skulle ansvara för kretstidningen Folke, detta hände sig på första halvan av 70-talet. Jag tog över arbetet helt och gjorde ett temanummer om Kristendomen och Socialdemokratin.

Framför mig har jag, nu, ett kollegieblock från den tiden, som ett resultat av förarbetet, där jag då i blocket hade gjort anteckningar av  tidningsartiklar, utdrag från skrifter och minnesboken som dikten nedan är hämtad. Jag har även tonsatt dikten. Och det mest fantastiska - jag skrev av hela "Nutidssamhället och den ateistiska socialdemokratien inför kristendomen" som A. F Åkerberg gav ut 1891.

Mitt temanummer av SSU-kretstidningen blev, milt sagt, inte så populärt.

Men, Doktor A. F. Åkerberg, idag glömd, visst, men, Redaktör Hjalmar Branting trädde ock fram till graven och hembar den döde ett sista tack från arbetarne. Bland den rika blomsterskörd, som medföljde kistan, märktes kransar från Publicistklubben, Aftonbladet och Dagen, Social-Demokraten, Norska fredsföreningen, Oslo fredsgille, Socialdemokratiska partistyrelsen: "Tack för god hjälp vid grundandet af vårt parti!", från J. N. Nyman, med inskriptionen: "Som åldern vis, som barnet oskuldsfull", logen S:t Eriks banér af I. O. G. T.: "med vördnad och saknad", från "vänner af ett naturenligt lefnadssätt: "Till den trogne naturvännen", från psykiska forskningssällskapet: "Aleh Geh Bahr", samt från Fritänkareförbundet.

Och nu svaret på den stora gåtan inom forskningen av arbetarrörelsens historia. Vem stod bakom det socialdemokratiska partiprogrammet 1885.

"Vem eller vilka som svarade för omredigeringen är därför oklart."
Bengt Alsén, Från Palm till Palme, Rabén och Sjögren, 1972

Visornas hemsida har svaret; Författaren var ingen mindre än Doktor A. F. Åkerberg.

[topp] | [länkar] | [till dagens visa 2001]

Socialisternas marsch/Snart dages det brødre

Snart dages det brødre (1)
Snart dages det brødre (2)
Snart dages det brødre (3)
Snart dages det brødre (4)
Snart dages det brødre (5)
melodin i midi format

Socialisternas marsch.

Orginaltext på danska: Ulrik P. Overby
Svensk text: Johan Lindström Saxon
Musik: Joseph Rasmussen

Snart dagas det bröder! Se östern i guld.
Till arbete låtom oss gå!
Vi fattiga äga ej skydd eller huld.
På jorden knappt leva vi få.
Man kringskär vår frihet, förminskar vårt bröd.
Till arbetet, liv eller död.

Årtusendens ok på vår skuldra blev lagt.
Vi buro det tyst i vår nöd.
Men äro vi mängden så vare det sagt:
"Vi fordra vårt dagliga bröd!"
Och eniga gå vi i lust och i nöd.
Till arbetet, liv eller död.

Att bliva, så andligt som kroppsligen, träl,
den växande släkt fostras opp
och därför så ofta är mörkt i dess själ
och släckt varje glädje och hopp.
Ty lyckan förvissnar vid bristen på bröd.
Till arbetet, liv eller död.

Vår härd är så kall och vårt hem blott ett hål,
för armod och tvedräkt en hamn.
Och sedan man brutit vår viljekrafts stål,
så kastar man smuts på vårt namn.
Och lämnas blott hatets förbrännande glöd.
Till arbetet, liv eller död.

De rike de gödas med arbetarsvett
och prästerna ge oss ett hem
då slutligt vi stupat - ett helvete hett -
om icke vi offra åt dem.
Vi bygga en guldgrav, tyranner! För bröd.
Till arbetet, liv eller död.

Det knakar i samhällets fogar och band.
Låt falla vad icke kan stå!
Men räck mig, o broder, din trofasta hand
förinnan i nöd vi förgå.
En fästning vi bygga till värn i vår nöd.
Till arbetet, liv eller död.

Översättningen publicerades i Socialdemokraten 5 november 1885.

Snart dages det brødre

Tekst af U. P. Overby 1871
Musik af Chr. Jos. Rasmussen 1872

Snart dages det, brødre, det lysner i øst,
til arbejdet fremad i kor!
Man håner den fattiges eneste trøst:
Vor ret til at leve på jord.
Man deler vor frihed, beskærer vort brød.
Til arbejdet, liv eller død!

Årtusinders åg på vor nakke blev lagt,
vi bar det og tav i vor nød,
men er vi de mange, så være det sagt:
Vi fordrer det daglige brød.
Samdrægtige går vi i sorg og i nød
til arbejdet, liv eller død!

Til trælle i sind og til slaver af guld
den voksende slægt fostres frem,
og jorden så aldrig så usselt et kuld
som det, der på den nu har hjem,
thi lykken må visne ved tryglen om brød.
Til arbejdet, liv eller død!

Vor arne er kold, og vort hjem kun et skjul
for trængsler og tvedragt og savn,
vor idræt man fængsler i bur som en fugl
og kaster foragt på vort navn.
Os levnes kun hadets den ulmende glød.
Til arbejdet, liv eller død!

Rigmændene fodres ved arbejder-slid,
og præsterne fører os frem
til pøle af svovl på den yderste tid,
om ikke vi ofrer til dem.
Vi bygger en guldgrav, tyranner! for brød.
Til arbejdet, liv eller død!

Det knager i samfundets fuger og bånd,
lad falde, hvad ikke kan stå!
Men ræk mig, o broder, din barkede hånd,
før i løgn og i sult vi forgå,
en bygning vi rejser til skærm i vor nød,
til arbejdet, liv eller død!

[topp] | [till dagens visa 2002] | [länkar]

I skördetid
(Till Doktor A. F. Åkerbergs minne.)
text: Ernst Hellborg
musik: Tommy Rådberg

Dagens visa 2001 maj 2

Slagna stå sommarns soliga ängar,
mogna för lien de skördats till sist;
blommor med gräset även fått falla,
lien ej skonar något förvisst.

Du var bland gräset doftande blomma,
prålande ej, men av ädlaste art -
du var bland mänskor ädlaste kämpe,
alltid med vapnet ärligt och klart.

Aldrig du misste syn uppå målet.
ständig förädling, broderlighet.
Ungdomligt ivrig allt till det sista
troskyldigt glatt du stridde för det.

Och som du lärde, levde du även,
tänkande, fridsam, enkel och sann;
bortkommen kanske ibland till det yttre,
men till det inre en helgjuten man.

Striden är lyktad. Tack, gamle kämpe!
Jorden nu slutit dig tyst i sin famn.
Borta för alltid - men länge vi skola
minnas din gärning, minnas ditt namn.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]