[Let the holy anthem rise] | [Catholic Midi]

[Stabat Mater] | [Om Almqvist: Regementspastorn]


[topp]

"Let the Holy Anthem Rise"
melodin i midiformat

Alleluia! Alleluia! Let the Holy Anthem Rise


Text:  unknown 
Music:  Traditional American Melody, Harmony: Brian M. Ames 
Tune:  Let the Holy Anthem Rise  87.87D
OHT Incipit:  

Alleluia! Alleluia!
Let the holy anthem rise,
And the choirs of heaven chant it
In the temple of the skies;
Let the mountains skip with gladness,
And the joyful valleys ring
With Hosannas in the highest
To our Savior and our King.

Alleluia! Alleluia!
Like the sun from out the wave,
Christ has risen up in triumph
From the darkness of the grave,
Glorious splendor of the nations,
And the lamp of endless day;
Christ the very Lord of glory
Who is risen up today.

Alleluia! Alleluia!
Christ has burst our prison bars;
And has lifted up the portals
Of our home beyond the stars;
Now is won for us our freedom,
Wounded feet our foes have trod;
Now is purchased back our birthright
To the kingdom of our God.

Alleluia! Alleluia!
Blessed Jesus, make us rise
From the life of this corruption
To the life that never dies.
May your glory be our portion,
When the days of time are past.
And the dead shall be awakened
By the trumpet's mighty blast.

The Ames Hymn Collection

MIDI sequence copyright © 1999 Brian M. Ames.

[topp]

Catholic Midi(1)

Catholic Midi(2)

Catholic Midi(3)

Catholic Midi(4)

   

Catholic Midi(6)

   

Catholic Midi(8)


The Mary Page[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 oktober 2
Real Audio fil
midi-fil

Stabat Mater


Modern stod med krossat hjärta vid det kors, där gränslös smärta, Sonen led för syndig värld.
Gruvlig ångest henne brände, och hon modershjärtat kände genomborrat av ett svärd.
Huru sorgsen, hur bedrövad, övergiven, tröst berövad, var Guds moder i sin nöd!
Vem kan fatta vad hon lidit, huru hennes hjärta svidit under Sonens bittra död?
Kan du stå vid hennes sida utan att med henne lida under folkets spe och hån?
Kan du tårlös se den smärta, vilken sargar moderns hjärta, lidande med älskad Son?
För oss fallna mänskor plågad, smärtans kalk, till brädden rågad hon nu Sonen tömma ser.
Och hon hör emellan ropen av den grymma pöbelhopen, huru han till Fadern ber.
Jesu moder, kärleks källa, då jag ser dig tårar fälla, vill jag gråta ock med dig.
Dina kval må mig förtära! Honom älska, honom ära, o Maria, lär du mig.
Helga moder, lär mig känna Jesu kval, att de må bränna djupt sig in i uti min själ.
Han i smärta har sig vridit, han för mig har döden lidit. Låt mig i hans kval få del.
Moder, låt med dig mig gråta, ty att Gud må mig förlåta, syndens straff din Son nu bär.
Låt vid korset mig få dröja. Ödmjukt där jag knä vill böja vid din sida, moder kär.
Helga Jungfru, ärorika, skulle mina krafter svika, hjälp mig du att härda ut.
Dina kval må mig förtära, ödmjukt vill jag korset bära, tåligt intill livets slut.
Låt mig känna Jesu smärta, kärlek brinne i mitt hjärta för hans kors och för hans blod.
Var mig när i varje fara, mig från evig död bevara, helga moder, huld och god.
Lär mig korset trofast bliva, det allena kan mig giva hjälp uti min sista nöd:
så att, fri från stoftet, anden svävar till de sälla landen, där ej finnes någon död.
Latin:

Stabat Mater dolorósa
Juxta Crucem lacrimósa,
Dum pendébat Filius.

Cujus ánimam geméntem,
Contristátam et doléntem,
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigéniti!

Quae maerébat, et dolébat,
Pia Mater, dum vidébat
Nati poenas inclyti.

Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
In tanto supplicio?

Quis non posset contristári,
Christi Matrem contemplári
Doléntem cum Filio?

Pro peccátis suae gentis
Vidit Jesum in torméntis,
Et flagéllis súbditum.

Vidit suum dulcem natum
Moriéndo desolátum,
Dum emíst spíritum.

Eja mater, fons amóris,
Me sentíre vim dolóris
Fac, ut tecum lúgeam.

Fac, ut árdeat cor meum
In amándo Christum Deum,
Ut sibi compláceam.

Sancta Mater, istud agas
Crucifixi fige plagas
Cordi meo válide.

Tui nati vulneráti,
Tam dignáti pro me pati,
Poenas mecum dívide.

Fac me tecum pie flere,
Crucifixo condolére,
Donec ego víxero.

Juxta Crucem tecum stare,
Et me tibi sociáre

In planctu desídero.

Virgo vírginum praeclára,
Mihi jam non sis amára:
Fac me tecum plángere.

Fac, ut portem Christi mortem,
Passiónis fac consórtem,
Et plagas recólere.

Fac me plagis vulnerári,
Fac me Cruce inebriári,
Et cruó re Fílii.

Flammis ne urar succénsus,
Per te, Virgo, sim defénsus
In die judícii.

Christe, cum sit hinc exíre
Da per Matrem me veníre

Ad palmam victóriae.

Quando corpus moriétur,
Fac, ut ánimae donétur
Paradísi glória. Amen. Allelúja.

Missale Romanum
Cincinnati: Benziger Brothers, 1956.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 okt 02

Till C. J. L. Almqvist
då han blev regementspastor
text: Orvar Odd

jag sitter i all oskyldighet
med mitt Dagligt Allehanda.
Det är ett blad som gör ingen förtret
och har "Konglig Tilladelse", som du vet,
hinsidan Sundet att landa.

Vad är det jag läser? Helt pompöst,
överst i hedersspalten!
Kaftanen, som hittills hang blott löst,
du sveper nu rätt seriöst
kring Furumo-gestalten!

Där ser man ju dock, att Det går an!
Jag citerar Love Almqvist.
Där står du nu, likt de andra minsann,
som en ganska ärevördig man -
i ena handen en palmkvist!

Det trodde jag knappt, då i röd kravatt
du, världslig till att skåda,
i fjor här gick och i ljusgrå hatt
och då vi hade våra små spratt
en och annan gång, vi båda!

Dock gläder det mig av hjärtans grund,
du ej blev en riktig prelatpräst -
av dessa som sluta ett tätt förbund
kring den heliga påven vid Odenslund -
med en simpel, fri soldatpräst.

Och fast du ditt läger för dig nu har
på det dammiga Ladugårdsgärdet,
jag hoppas, vi hava dig likväl kvar
i det gamla, där till senaste dar
med oss du förde svärdet.

På Frihetens hotade bastion
vid Sanningens bivuacker,
i en kamp där det gäller annan don
än litet lös ammunition
mot diktade kosacker!

Tag pliten med dig! Det strides än!
Under kåpan gott kan du ha den.
Och mellan mässorna, vördige vän,
var tidens krigsman som förr igen
och hjälp oss plita i bladen!

LÄNKAR

Om Almqvist Några ord av Tegnér

Om Almqvist Regementspastorn

Om Almqvist Varning

Om Almqvist Döden

Carl Jonas Love Almqvist

Henrik Bernhard Palmær

Orvar Odd


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]