[Ola Magnells Sidor] | [Gunnar Annell] | [Den gyldene Freden] | [Emot kärlekshataren] | [Karlsborgsvisan]

Hårgalåten (Horgalåten)

melodin i midiformat   
Sången om hur den bockfotade kommer
till byn och med sin fiol får folk
att dansa. Det är ju visserligen trevligt,
men med honom som speleman
kan det aldrig sluta väl...

Spelmannen drog fiol ur lådan
och lyfte stråken högt mot söndagssolens kula.
Då blev det fart på Horgafolket,
de glömde Gud och hela världen

Dansen gick på äng och backar,
högt uppå Horgaåsens topp.
Man slet ut båd' skor och klackar,
aldrig fick man på dansen stopp.

Varifrån kommer du som spelar,
säg vem har lärt dig detta spel det vilda galna?
Stannar du inte brister hjärtat,
å Gud bevare han har bockfot!

Klockorna hade ringt i dalen,
och där gick far och mor och bror till socken kyrkan.
Var kan nu Horgas ungdom vara,
å herregud de dansar ännu!

Dansen gick till Horgalåten,
högt uppå Horgaåsens topp.
man har nu inte långt till gråten,
dansar nu sönder både själ och kropp.

Hejda din stråke spelman innan,
vi dansar liv och själ och alla ben ur kroppen.
Nej inte slutar han sin dans
förrän allesammans faller döda!

Hårgasägnen[topp]

LÄNK:
DAGENS VISA:   2004 augusti 3

Ola Magnells Sidor
[topp]

Dagens visa
2003 aug 3

[Den gyldene Freden]

melodin i midi format 
GUNNAR ANNELL

Julaftonen 1930 skedde en jordfästning i Uppståndelsekapellet på Södra kyrkogården i Stockholm som säkerligen sent skall glömmas av dem som voro närvarande. Då följde släktingar och vänner Gunnar Wilhelm Annell till den sista vilan - gripna och undrande. Det var svårt att fatta, att Gunnar var borta; endast några dagar före hade han suttit i vänners krets, med sin luta i famnen, på sin oförlikneliga sätt sjungande Bellman, Dan Andersson och Karlfeldt. Han hade så plötsligt slungats in i det stora mörker varur ingen återvänder. Fredagskvällen före jul hade han under ett framrusande tåg mött det öde, som han under flera år tycktes vara förtrogen med att ej kunna undfly.

Gunnar Annell var född den 30 juni 1901 i Kopparbergs län. Han har kallat sig själv En ung trubadur - en sådan var han. Han bröt av från tiden, stod i harnesk mot dess krasshet, beräkning och maskindyrkan. Han var en sentida broder till Bellman och Lasse Lucidor, och den plats där han trivdes var även Staden mellan broarna, kanske framför allt på Den Gyldene Freden, bellmanskällaren, där han både sjöng och diktade.

Gunnar Annell var inte endast en sällsynt rikt begåvad sångare, som med osökt enkelhet och en äkthet i anslag och föredrag som var säregen, hade förmågan att levandegöra och gestalta vad han sjöng. I stämningsrika ögonblick grep han också efter pennan, och han har lämnat efter sig en oväntat stor samling dikter och utkast, vilka han aldrig brydde sig om att överarbeta eller försökte få publicerade.

I denna lilla volym, avsedd som en minnesupplaga för Gunnar Annells många vänner, har samlats ett litet urval av det bästa, och det är icke för mycket sagt, att ett flertal av dikterna komma att leva och gripa såsom endast det äkta, ursprungliga och omedelbara har förmåga att göra.

1 januari 1931.

Ragnar Holmström


[topp]

melodin i midi format

Den Gyldene Freden.

text: Gunnar Annell
musik: Tommy Rådberg

När dagen är slutad och lyktorna brinna
kring Slussens små gränder och lutande hus,
då vill jag därnere mig gärna befinna,
på F r e d e n, bland glas och bland drypande ljus.

Så stiga vi ner i den Källaren djupa
och dricka i glädje och gamman en skål.
Se här få vi sjunga och här få vi supa -
gutår, mina vänner! - så mycket man tål.

Se här runt omkring oss hur borden de digna
av läckraste rätter och blommor och vin.
Och Bacchus är med och skall glädjen välsigna -
Han står här och vinkar med faderlig min.

Här leva ju minnen från alla de gånger
då Sångarens stämma vid lutan skalv -
här klinga väl ännu de Bellmanska sånger
i Gyldene Fredens små källarvalv.

27.9.28.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Emot kärlekshataren]

[Karlsborgsvisan]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 augusti 3

Emot kärlekshataren

text: Thorsten Rudeen (1661-1729)
biskopen i Linköping.
Hans söner adlades RudenschöldI, egna sinnens trälar,
Som kärlek själva sky
Och tvinga fria själar,
Densamma även fly;
I mästren efter ert behag
Båd´ Guds-, naturs- och folkalag.

Har Gud ej velat neka
Ett oförnuftigt djur
Med makan samman leka
Vi skall då vår natur
Och edert envett bli fördömd
Att ha all kärleks fröjd förglömd!

Vi har Gud könen skiljat,
Och var sin åtrå gett,
Om han ock icke viljat
Dem skulle nöje skett!
Vi har han även skönhet gjort,
Om man den icke älska tort!

Med såll den vatten öser
Och bju´r ogörligt till
Och mödan fåfängt slöser,
Som kärlek hindra vill
För mig. Jag skulle synda då,
Om jag ej vackert älska må.

Så länge elden värmer,
Och stjärnor ha sitt lopp,
Och månan solen härmer
Att lysa jorden opp,
Så länge blir den seden kvar,
Att man och kvinna göra par.

Ty låt ha ont den sjuka,
Låt trumpen truten bli.
Oss står ej an missbruka
Den förmån Gud vill gi.
Vi drive munk och nunna hän,
Och fröjde oss var med sin vän.

Låt sitta oförnöjda,
Låt lasta, vem som vill!
Vem hjärtat mest kan fröjda,
Den håller man sig till.
En dygdig maka gör, att man
Ock här en himmel hava kan.

Jag skall i morgon fråga
Vårt vackra brudepar,
Om ock dess kyska låga
Ej samma grunden har,
Och om väl något ljuvar´är,
Än hålla och bli hållen kär.

I kväll må man dem spara
Och lämna dem i frid.
Min sång skall ock ej vara
Dem ledsam mer härvid.
Hos den, som av stor fröjd är rörd,
Blir varken vers ell´ visa hörd.

Ty glädjen er i gifte
Och egen er i frid!
Oss kommer ock vårt skifte
Vi hoppas mellertid,
Och önskar eder bägge gott,
Som nu den sälla hamnen nått.


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 augusti 3

Önskad visa i avdelningen


Den Virtuella Vaxboken
melodin i midi format

Karlsborgsvisan

En visa vill jag sjunga om livet på Karlsborg
och där finns ingen glädje men ej heller någon sorg.
Faderallan la, faderej
och faderallan lej
ja där finns ingen glädje men ej heller någon sorg.

På morgonen när solen går opp så trind och fet
så börjar strax en liten jäkel blåsa i trumpet.
Faderallan la, faderej
och faderallan lej
så börjar strax en liten jäkel blåsa i trumpet.

Sen kommer dagkorpralen och säger gossar små,
bli liggande i sängarna så ska ni kaffe få.
Faderallan la, faderej
och faderallan lej
bli liggande i sängarna så ska ni kaffe få.

Och när vi druckit kaffe och ätit wienerbröd
då äro vi så mätta så vi håller på å dö.
Faderallan la, faderej
och faderallan lej
då äro vi så mätta så vi håller på å dö.

Sen får vi taga på oss vår granna uniform
som tjusar alla flickorna och tager dem med storm.
Faderallan la, faderej
och faderallan lej
som tjusar alla flickorna och tager dem med storm.

Sen får vi ställa upp oss med tårna i en rad
och magen in och bröstet ut och blicken mild och glad.
Faderallan la, faderej
och faderallan lej
och magen in och bröstet ut och blicken mild och glad.

Så kommer där sergeanten med svärdet i sin hand
och säger: Gud bevara både kung och fosterland.
Faderallan la, faderej
och faderallan lej
och säger: Gud bevara både kung och fosterland.

Sen ligga vi och åla med maran på vår rygg
och slåss som tappra krigare mot flugor och mot mygg.
Faderallan la, faderej
och faderallan lej
och slåss som tappra krigare mot flugor och mot mygg.

Och när vi sen marscherat en tre à fyra mil
då kommer officerarna, men de far dit i bil.
Faderallan la, faderej
och faderallan lej
då kommer officerarna, men de far dit i bil.

Och om vi ut på fälten det riktigt jäkligt haft
så går vi hem till översten och dricker hallonsaft.
Faderallan la, faderej
och faderallan lej
så går vi hem till översten och dricker hallonsaft.

Sen få vi äta middag, ibland så är det kött
utav en gammal mager ko som av bekymmer dött.
Faderallan la, faderej
och faderallan lej
utav en gammal mager ko som av bekymmer dött.

Önskad visa i avdelningen


Den Virtuella Vaxboken

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]