[Elvira Madigan] | [Nu lider dagen]

Girojäntor
text: Tommy Rådberg

I dag den 3 december anno 2001
lämnar jag och några tusen till
posten som vår arbetsgivare.

Postgirot är kvar, men självklart, efter dryga 75 år
som en del i Posten, har det nu vänts ett blad.

Vad som finns kvar i väggarna
som den nya ägaren har fått som del i köpet
är denna sång som sjöngs
av en flicka, senare delen av 1920-talet.
Hon kom från en landsortsstad,
och fick arbete i huvudstaden,
Postgirokontoret.
Hon som Stockholmarna föraktfullt döptes
i klump - och det med dopnamnet
Girojänta.

Midifilen
i nytt fönster

Girojäntans sång
text: Elias Sehlstedt/Tommy Rådberg
melodi:
Så bistert kallt blåser nordanvinden...

Jag sitter stundom och mitt liv begrundar
som inneboende fem trappor opp.
Och undrar ofta om den dag som stundar.
Bär i sin famn fullbordan av mitt hopp.
Men ingen lycka spörjs och dagar fara
som solens boll i enahanda lopp.
Men jag är ung, och då kan man ju vara.
Rätt nöjd i kammaren fem trappor opp.

I stadens språk blott jag en Girojänta.
Men hemmavid är jag Postmästarns barn.
Jag hjälper Staten i att vinna ränta
på andras pengar - här i grottekvarn.
Och mitt i jäkten och i slammer, buller
i detta trälhav och i Er fabrik.
En dag Ni Herrar ska det höras muller
från oss Vi Kvinnor för vår kamp är rik.

Men lyckan kommer väl, fast hon i striden
om tjänst och lön mig ofta ryggen vänt.
Dock vad gör det, då jag ändå med tiden
blir ordinarie jag har bestämt.
På oxens horn satt ju en lumpen mygga
och drömde om sin jättestora kropp.
Vad under då, om jag vill luftslott bygga.
Och blomsterströ mitt rum fem trappor opp.

Då kvällen kommer, och för fönsterrutan
jag drar gardin igen och tänder ljus.
Vid lågans flämtan mor och far förutan.
Jag ensam är i stad i detta hus.
Blott man ej svälter eller fryser bara.
Och med en vän med samma mål och hopp.
Som postbiträde ej så noga vara.
Rätt nöjd i kammaren fem trappor opp.

Midifilen
i nytt fönster
[topp]

Elvira Madigan

ØRESUNDSTID

[topp] | [till dagens visa 2001]

Elvira Madigan

Den svenska Karaoken


melodin i midiformat
Dagens visa 2002 december 3

Visan om den sköna konstberiderskan
ELVIRA MADIGANS
kärlek och grymma död.


musik:traditionell text: J. L. Saxon

Sorgerliga saker hända
Än i våra dar minsann,
Sorgerligast är dock denna -
Den om fröken Madigan.

Vacker var hon som en ängel:
Ögon blå och kind så röd,
Smärt om livet som en stängel;
Men hon fick en grymmer död.

När hon dansade på lina
Lik en liten lärka glad,
Hördes bifallsropen vina
Ifrån fyllda bänkars rad.

Så kom greve löjtnant Sparre,
Vacker var han, utav börd,
Ögon lyste, hjärtan darre,
Och hans kärleksbön blev hörd.

Greve Sparre han var gifter,
Barn och maka hade han,
Men från dessa han nu rymde,
Med Elvira Madigan.

Så till Danmark styrdes färden.
Men det tog ett sorgerligt slut,
Ty långt ut i vida världen
Tänkte de att slå sig ut.

Men se slut var deras pengar,
Ingenting att leva av!
För att undgå ödet stränga
Bygga de sitt bo i grav.

Och pistolen full av smärta
Greven tar och sikte tog
Mot Elviras unga hjärta:
Knappt hon andas, förr´n hon dog.

Ack mig hör, Ni ungdomsglada,
Tänk på dem och sen Er för
Att Ni ej i blod få bada
Ni ock en gång, förr´n Ni dör!

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp]

text och midi

Ur skådespelet "Elverhøj"

Nu lider dagen så jævnt og trindt
Tekst: Johan Ludvig Heiberg, 1828
Melodi: Fr. Kuhlau, efter en folkemelodi

Nu lider dagen så jævnt og trindt,
alt månen står over Stevens Klint.
Bægeret blinker,
glæden os tilvinker,
mens kølighed vifter fra træernes krans.
Duggen den falder med perlers glans,
aftenen kalder til sang og dans.

Nu sidder pigen i elverkrat
og vogter tavs på sin gyldne skat.
Kongen alene
titter bag grene,
han skimter vor lystighed, hører vor sang,
lytter til støjen på enlig gang,
hører fra højen vor bægerklang.

Snart tænder månen, ej længer bleg,
sit natlys højt over bøg og eg.
Stjernerne funkle
snart på det dunkle,
når smykket til højtiden aftenen står.
Freja vil spinde sit gule hår,
vejen vi finde til bryllupsgård.

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]