Hymnus Latinus Europae

svensk text klicka på elige linguam...
ljudfil (.wma) klicka på audi hymnum!

EuropahymnenDAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm

[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[Dagens visa 2002] | [Dagens visa 2001]

Dagens visa
2002 juni 3


[topp]

LÄNK
August Bondeson


Bondeson Nr. 41
Ack, ljufliga tider, när jag tänker på,
Allt huru min förriga lefnad hafver varit!
Hör I, unga pigor, vad jag er säga må,
I, som så litet erfarit,
I, som så nätta och grannen vilja vara,
Ständigt så vänten I på friare så rara,
Så gjorde jag den tiden jag var ung.

Alltid var jag rasker på åker och på äng,
Förutom de övriga sysslor jag skötte.
Händer och fötter, de gingo uppå mig,
Liksom de lärkevingar varit;
Otter och kvällar spann jag på slända
Fint som ett silke så fint var hvar ända,
Ungkarlar stodo och sågo däruppå.

Och när jag var ung, så ville jag vara grann;
Klädning af slising med finaste kanter,
Strumporna färgade med rödt konsjonell,
Skorna med krusade kanter,
Uppfäster mössa med band ikring kullen,
Randig var kjortelen med sko ikring fållen,
Solhylkan stärkt jag alltid måste ha.

Nu är jag gammal, jag orkar inte mer,
Ty ålderdom och skröplighet ha tagit öfverhanden.
Ingen i världen mer frågar efter mig,
Ehvad jag mig vrider eller vänder.
Nu passar mig bättre i spisen att sitta,
Stundom i fönstret på väderleken titta,
Tre korn i pipan, det passar mig bäst.

LÄNK
August Bondeson

Dagens visa
2001 juni 3


[topp]

LÄNK
August Bondeson

Riddar Finkes Drapa
text: August Bondeson
(Halmstad 23 april 1871)
melodi: Gubben Noak
(C M Bellman)

Petrus Finke
Petrus Finke
är en riddersman.
I en Wrå av världen
Stanna han i färden
För att leva
För att leva
I vårt sköna land.

Han är tapper
Han är tapper
till att äta gröt
Dricka kan han även
Men att ta med näven
Gör han alltid
Gör han alltid
När han gaffel tröt.

Finke strider
Finke strider
oftast med sitt svärd
Ty det säkrast tager
När i strid han drager
Gjort av vedträ
Gjort av vedträ
Är det mycket värt.

Andra vapnet
Andra vapnet
Är hans breda mund
En rad gula betar
Upp mot örat stretar
För att skrämma
För att skrämma
Padda, löss och hund.

Tredje vapnet
Tredje vapnet
Rothuggsspaden är
När han ut i skogen
Tapper, käck och trogen
Går och kväker
Går och kväker
Han den med sig har.

Aldrig nånsin
Aldrig nånsin
Ses han bliva rädd
Utom när det gäller
Att örfilen smäller
Då tar Finke
Då tar Finke
Vackert till reträtt.

Tjusa flickor
Tjusa flickor
Han förr ansåg lätt.
Håret lät han växa
Som uppå en häxa
Han sig trodde
Han sig trodde
Va´ en ryslig sprätt.

Törnbeströdder
Törnbeströdder
Var dock denna stig.
Korgar fick han många
Konst att flickor fånga
Han upptäckte
Han upptäckte
Ej tillhöra sig.

Därför slog han
Därför slog han
Sig på läseri
Börjar paddor tramla
Och att ormar samla
För att sätta
För att sätta
I menageri.

Nu han gammal
Nu han gammal
Och avdankad är
Slughet börjar fattas
Ögonen att mattas
Och i barmen
Och i barmen
Sorgen hjärtat tär.

Allt förgå skall
Allt förgå skall
På vår sköna jord
Därför skall ock Finken
Somna av i blinken
Genom flit och
Genom flit och
Våldsamt plugg vid bord.

LÄNK
August Bondeson[topp]

Estland - midis


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]