[Medio Oriente] | [Om Eva behövt någon hjälp]

[Enoch Nobelius, Procentare]Garden of Eden.


Dagens visa 2002 november 3
Beautiful valley of Eden text och midi

Eden
Beautiful valley of Eden

text: William Orcutt Cushing (1823-1902)
svensk text: Eric Bergquist, 1893
musik: William Fisk Sherwin (1826-1888)Saliga hem uti Eden
fjärran från kamp och strid,
redan i hoppet du skänker
troende hjärtats frid.

Ljuvliga vila i Eden,
eviga sabbatsro,
och snart efter stormen och striden
min själ skall hos dig få bo.


Över de lidande hjärtan
lyser din klara dag,
låter den prövade själen
nöjas med Guds behag.

Ljuvliga vila i Eden,
eviga sabbatsro,
och snart efter stormen och striden
min själ skall hos dig få bo.


Ögat - fast tårarna skymma,
ser dock din sköna strand.
Örat - bland tusende röster,
hör dock din sång ibland.

Ljuvliga vila i Eden,
eviga sabbatsro,
och snart efter stormen och striden
min själ skall hos dig få bo.


Ack, av de skatter du äger,
redan du här mig ger,
giver med slösande fullhet
dagligen mer och mer.

Ljuvliga vila i Eden,
eviga sabbatsro,
och snart efter stormen och striden
min själ skall hos dig få bo.


Ängeln med svärdet är borta,
öppen står Edens port,
skinande skaror mig vänta,
snart är jag där, hur stort.

Ljuvliga vila i Eden,
eviga sabbatsro,
och snart efter stormen och striden
min själ skall hos dig få bo.[topp]

Medio Oriente

[topp]

melodin i midi format

Om Eva behövt någon hjälp.

text: Gösta musik: Traditionell

Om Eva behövt någon hjälp här i livet
förutom den man som hon fått.
Så kan man väl taga för alldeles givet
försynen en piga bestått.
Men ej hon behövde som fruarna sedan,
en barnflicka hon åt de små
och ej någon kökspiga heller emedan
hon skötte sitt hushåll ändå.

I frågen väl, kunde det möjligt vara
sig sköta med bak och med tvätt,
den frågan jag anser mig kunna besvara
på enkelt men nöjaktigt sätt.
När bröd skulle bakas det vanligtvis skedde
när bägge som bäst hade tid
och Adam han knådde och Eva hon bredde
och bakugnen byttes de vid.

Gick Eva till bäcken, då Adam han följde
med tvättbaljan villigt och snällt
å Adam han klappade, Eva hon sköljde
och därmed var saken beställd.
Blev nattrocken sliten och kanten den trasig
ej gick han till Eva med den,
han satte sig neder och det på minuten
han kantade om den igen.

Gick Eva till köket att sysslor bestyra
av barnen hon hindrad ej var
ty Kain och Abel de sattes att rida
galopp uti knäet på far.
Ja Adam han var ibland männer ett mönster
och kunnig i allt ackurat
han piskade mattor och tvättade fönster
samt diskade koppar och fat.

Och aldrig habiten ifrån sig han lade
på stolar, på bord och i vrår
i hopp om att Eva persedlarna hade
hopsamlat till dagen därpå.
Och när han kom hem ifrån åkrar och ängar
på väggen han hängde sin rock
samt stoppade träskorna långt under sängen
samt västen och byxorna ock.

Ur sängen var Adam den förste att stiga
och kaffet det kokade han.
En fru skulle aldrig behövt någon piga
om hon haft en Adam till man.
Ett par såsom dessa väl ovisst kan vara
om det finns på jorden numer
nog finns här Evor båd´ snälla och rara
men Adam han finnes ej mer.


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 november 3
Balladen om denne Enoch Nobelius,
Procentaren; Han som låg bakom
min arrest hos  högvaktens,
Stockholm Slott, Anno 1794.

Originaltitel: Kyrkogården

se även
StU XII s. 9

StU = Bellmanssällskapets
Standardupplaga av
C. M. Bellmans Skrifter

text: Carl Michael Bellman

  

Är mödan värt att vara till?
Nej, jag den satsen nekar,
Ty om du blott betrakta vill
Vartut som handen pekar,
Så ligger där en huvudskål,
Förr prydd med skönhets rika prål,
Och där med tomma ögonhål
Procentarns vridna käkar.

Är mödan värt att vara till?
Procentare, dig buga
Som ständigt löpa måst April
Att dubbla räntor suga;
Jämt glo åt Gäldenär´ns kvarter,
Jämt i Instantier upp och ner
Med muskig blick, när som du ler,
Och skuggrädd som en fluga.

Därför så nyttjom livets dag,
Tills lian oss föröder,
Och, Granne, du som med behag
Ser huru druvan blöder
Vid slevens skvalp och ljuva sus,
Bjud alla Mänskor var sitt rus,
Men bjuder du Nobelius,
Så skäms bland Bacchi Bröder!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]