[Barbra Streisand] | [Memory Cats] | [Om Almqvist: Varning]


midi (I Dreamed a Dream)

Att vara ung


text: Tommy Rådberg

melodi: I Dreamed a Dream

Att vara ung och tyngd av sorg.
Att ha en nära som mött döden.
Att vara ung på marknadstorg
och vara ung bland andra öden.

Och årets början blev en chock.
Då döden hämtar även unga.
Jag lyfte bort det tunga lock.
Och jag tog upp min lust att sjunga.

Men som blixten snabbt slår ner.
Och som åskan högt den dundrar.
Arbetsrätten hånar mej.

Jag finns med på listan.
Bort! Bort! Bort! Bort! Bort!

Jag mötte honom på en fest.
En morgon låg han vid min sida.
Och hela dagen han min gäst.
Han fanns ej mer då kvällen kom.

Och hela världen säger nej.
Och ingen ser jag är i fara.
Och ingen frågar efter mej.
Det är så svårt som ung att vara.

Jag drömde mitt liv skulle bli,
så annat annorlunda.
Annat! - så annat än vad som det blev.
Och inget kvar utav min dröm.

[topp]

Barbra Streisand


[topp]

Cats

Memory

melodin i midiformat
Memory
Andrew Lloyd Webber


Daylight, see the dew on the sunflower
And a rose that is fading
Roses wither away
Like the sunflower I yearn to turn my face to the dawn
I am waiting for the day

Now Old Deuteronomy, just before dawn
Through a silence you feel you could cut with a knife
Announces the cat who can now be reborn
And come back to a different Jellicle Life

Memory, turn your face to the moonlight
Let your memory lead you, open up, enter in
If you find there the meaning of what happiness is
Then a new life will begin

Memory, all alone in the moonlight
I can smile at the old days, I was beautiful then
I remember the time I knew what happiness was
Let the memory live again

Burnt out ends of smokey days
The stale cold smell of morning
The streetlamp dies, another night is over
Another day is dawning

Daylight, I must wait for the sunrise
I must think of a new life and I mustn't give in
When the dawn comes, tonight will be a memory too
And a new day will begin

Sunlight through the trees in the summer
Endless masquerading
Like a flower as the dawn is breaking
The memory is fading

Touch me, it's so easy to leave me
All alone with the memory of my days in the sun
If you touch me, you'll understand what happiness is
Look, a new day has begun

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Att vara ung]

[Om Almqvist: Varning]


Cats

Memory[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 oktober 3

midi (I Dreamed a Dream)

Att vara ung


text: Tommy Rådberg

melodi: I Dreamed a Dream

Att vara ung och tyngd av sorg.
Att ha en nära som mött döden.
Att vara ung på marknadstorg
och vara ung bland andra öden.

Och årets början blev en chock.
Då döden hämtar även unga.
Jag lyfte bort det tunga lock.
Och jag tog upp min lust att sjunga.

Men som blixten snabbt slår ner.
Och som åskan högt den dundrar.
Arbetsrätten hånar mej.

Jag finns med på listan.
Bort! Bort! Bort! Bort! Bort!

Jag mötte honom på en fest.
En morgon låg han vid min sida.
Och hela dagen han min gäst.
Han fanns ej mer då kvällen kom.

Och hela världen säger nej.
Och ingen ser jag är i fara.
Och ingen frågar efter mej.
Det är så svårt som ung att vara.

Jag drömde mitt liv skulle bli,
så annat annorlunda.
Annat! - så annat än vad som det blev.
Och inget kvar utav min dröm.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 okt 03

Varning
text: Henrik Bernhard Palmær

Den vördnadsvärda allmämheten varnas härmedelst ödmjukligen att akta sig för dålig logik och dåligt sinnelag, vilka nu, mera än för förr, av vissa tidningar ådagaläggas, särdeles vid refererandet av den Almqvistiska saken.

Därav att Almqvist var tidningsskrivare, skald och präst, har man tagit sig anledning att skräna: nu se vi hurudana publicisterna äro! eller: nu se vi hurudana poeterna äro! eller: nu se vi hurudana prästerna äro!

Men i botten på dessa skrän ligger dålig logik.

Den, som har något förstånd, bör kunna förstå, att om en man, som på en gång är tidningsskrivare, skald och präst, slår sig på att stjäla, så gör han sådant icke i egenskap av tidningsskrivare, icke i egenskap av skald, icke i egenskap av präst, utan rätt och slätt - i egenskap av tjuv.

Redan Kellgren i sin tid predikade, att även den liderligaste skomakare ej kastar någon skugga på skomakarehantverket.

Över Almqvist hör man likaledes en total fördömelse här och där uttalas, utan det ringaste hänsyn till mannens kolossala förtjänster om Sveriges litteratur och läroverk.

Sådant vittnar om dåligt sinnelag.

LÄNKAR

Om Almqvist Några ord av Tegnér

Om Almqvist Regementspastorn

Om Almqvist Varning

Om Almqvist Döden

Carl Jonas Love Almqvist

Henrik Bernhard Palmær

Orvar Odd


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]