länk:

Nynorsk kultursentrum[Greensleeves]

[Early music midi files]

[Greensleeves engelsk text]

[Skålknallen]

[topp]

Ctrl-F Sök Greensleeves

-- 1 --    
-- 2 --    
-- 3 --    
-- 4 --

ingeb.org

-- 5 --

web.utanet.at/toscherf/Weihnachten

-- 6 --    
-- 7 --    
-- 8 --    


midifil

Greensleeves


Och gav dig våren sitt största fång
utav blommors doft, utav fåglars sång
förslog det ej för att säga dig
hur oändligen kär du är mig

År kommen, år förgår
men min kärlek, kära, till dig består
Långt, långt bortom höst och vår
ska jag älska dig än, må du veta

Gav dig hösten famnen full
av sin rikedom, av sitt röda gull
förslog det ej för att säga dig
hur oändligen kär du är mig

År kommen, år förgår
men min kärlek, kära, till dig består
Långt, långt bortom höst och vår
ska jag älska dig än, må du veta[topp]

Tudor history

MIDI filer

Early music midi files


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 september 4
midifil

Greensleeves

Alas, my Love! You do me wrong
to cast me off discourteously;
and I have loved you so long,
delighting in your company.

Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight;
Greensleeves was my heart of gold,
and who but my lady Greensleeves?

I have been ready at your hand,
to grant whatever you would crave;
I have both waged life and land,
your love and goodwill for to have.

Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight;
Greensleeves was my heart of gold,
and who but my lady Greensleeves?

I bought thee kerchers to thy head,
that were wrought fine and gallanthy;
I kept thee both board and bed,
which cost my purse well favouredly.

Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight;
Greensleeves was my heart of gold,
and who but my lady Greensleeves?

I bought thee petticoats of the best,
the cloth so fine as fine might be;
I gave thee jewels for thy chest,
and all this cost I spent on thee.

Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight;
Greensleeves was my heart of gold,
and who but my lady Greensleeves?

Thy purse and eke thy agy gilt knives,
thy pinvase gallant to the eye;
no better wore the burgess wives,
and yet thou wouldst not love me.

Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight;
Greensleeves was my heart of gold,
and who but my lady Greensleeves?

Thy gown was of the grassy green,
thy sleeves of satin hanging by,
which made thee be our harvest queen,
and yet thou wouldst not love me.

Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight;
Greensleeves was my heart of gold,
and who but my lady Greensleeves?

My gayest gelding I thee gave,
To ride wherever liked thee;
no lady ever was so brave,
and yet thou wouldst not love me.

Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight;
Greensleeves was my heart of gold,
and who but my lady Greensleeves?

My men were clothed all in green,
and they did ever wait on thee;
all this was gallant to be seen,
and yet thou wouldst not love me.

Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight;
Greensleeves was my heart of gold,
and who but my lady Greensleeves?

For every morning when thou rose,
I sent thee dainties orderly,
to cheer thy stomach from all woes,
and yet thou wouldst not love me.

Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight;
Greensleeves was my heart of gold,
and who but my lady Greensleeves?

Well, I prey to God on high,
that thou my constancy mayst see,
and that yet once before I die,
thou wilt vouchafe to love me.

Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight;
Greensleeves was my heart of gold,
and who but my lady Greensleeves?

Greensleeves, now farewell! Adieu!
God I prey to prosper thee;
for I am still thy lover true.
Come once again and love me.

Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight;
Greensleeves was my heart of gold,
and who but my lady Greensleeves?


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 september 4

Skålknallen
text: Wilhelm von Braun

Båd´ i kjul å slank å tö
Får en knalle gå å mola.
Pina, håla, rasa dö!
Va´ han sliter lell på jola!
Upp mä påsen! Hutt!
Nu i långa skutt
Skalar ja´, som tusan bövla,
Frå´ kamratera, di stövla.

Båmmelstug för harrgårdspiger
Har ja´ hela påsen full.
Tönnatappa, munnagiger
Å små örhäng´ utå gull.
Dä ä inte fritt,
Att ja´´  la har vitt.
I Borås ja´ feck dä rara;
Köp, men tösst för Guds skull bara!

Folk ska fö´ sek, ska ja´ säja,
Å dä ä la inga skam,
Um en sulle lurendreja
Lite smått frå´ Köpenhamn.
Men dä kostar bra,
Aj, di muter´a!
Va ska Snoka te i väla
Dä finns tjuva´ nokk, som stjäla.

Nolåt vell ja´ vänna mek;
Dar ä folket lätt att lura.
Dar så får ja´ fuglastek,
Dar ä dyka fan så dura.
Genum Stockhulms sta´
Vell ja´ väjen ta.
Dar tar Kongen hatten å se´,
När ja´ ränner mä min påse.

Tacka vell ja´ Stockhulm; dä
Ä´ en sta´ som ännu stöttar.
Däckera så töcka mä,
Å som grågäss dit di flöttar.
Bums blir däka grann,
Köper sidenbann,
Blanka skor å reggarnskjola,
Å bär pluvel mett i sola.

Penga, så åbäkeliga
Tjänar hon i vale mä.
Å ho´ går på kommedia,
Broki, sum ett fjäderfä.
Men ja´ minns la, ja´ ,
Va´ ho´ fårr ble´ gla,
Nar en bannastump ja´ ga´na,
Då ho´ sto´ så rö´ å glana!

Men ml´ Maja hemma blir,
Fan ska aldri´ få´na.
Aj, mett hjärta ännu svir,
Nar ja´ bara tänker på´na.
Ho´ ä lite sur,
Men dä går la ur,
Allt dä onna, sum ho´ låsser,
Nar ja´ kåmmer i kalosser.

Ja´ ska bli en kabaljer,
Köpa klocka mä pettsafter,
Håndska, harullshatt å mer,
Um dä står i mi´a krafter.
Men dä går la, lell,
Sum vår Harre vell,
Å um dä regalt går galet,
Går ja´ in ve "fårsta Garlet".

Ordlista
kjul Köld
Skalar Springer
vitt Arsenik
sulle Skulle
väla Världen
Nolåt Åt norr
dura dykar dyra dukar
änna stöttar riktigt duger
Däckera Flickorna
pluvel Paraply
åbäkeliga Ofantligt
I vale mä tillika
glana Stirra

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]