[Kattens död och begravning] | [Svenska texter]

melodin i midi format


Platon uttalade, att skalder och
siare säga mer än de själva veta av.

Visst är, att när Carl Michael Bellman
på det fagra Elfvik diktade och sjöng
sin sång om Lidingön, anade han ej,
att den skulle bli hembygdsvisa för
en befolkning på elva tusen.
Måhända ligger i denna sång begynnelsen
till något, som ännu i stort sett fattas här
och som väl behöves. Jag menar
hembygdskänsla,
församlingsmedvetande,
socken- och samfundssolidaritet,
försedd med oreflekterade känslovärden.

Nathan Söderblom
Ärkebiskop

Lidingösången
text och musik: Carl Michael Bellman
melodi: Fjäriln vingad

(Elfvik den 6 juli 1788)

Glada bygd, så täckt belägen
mitt i vattnets lugna våg,
dina åkrar pryda vägen
med en hög och gulnad råg;
dina vikar tyst förära
fångst av gädda, mört och mer.
Överallt i dälden nära
man de röda smultron ser.

På en hög och ljusblå bölja
Fladdra seglen bort och fram:
Stundom masterna sig dölja,
Stundom höjs en vimplad stam.
Dagens timmar lätt försvinna
Under nöjen, spel och sång,
Där en värd och en värdinna
Ha förbjudit krus och tvång.

LÄNK

Carl Michael Bellmans visor

CARL MICHAEL BELLMAN (1740-1795)
melodin i midi format

[topp]

LÄNK

HipHoptexterDAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Vistexter
Från denna sajt
Dagens visa 2003 mars 5
Visan är känd i större delen av Norden.
Texten är troligen från början av 1700-talet.
Denna variant är från Gotland
och sjungen av Elisabet Olofsdotter f. 1821.

Kattens död och begravningOch katten lade sig från ungar sju,
Och hon beklagade sitt öde:
"Jag är så sjuk, jag är så sjuk,
jag har så ont i mitt hudä!"
- Ty då var kattemisen sjuk, ja sjuk,
Ja då var kattemisen sjuker.

Bonden tog sin stav i hand
Och skulle så till prästen gånga:
"Kära pastor, förj med mig hem!
Jag tror, att katten dör av vånda."
- Då var kattemisen sjuk, ja sjuk,
Ja då var kattemisen sjuker.

Prästen tog sin lilla bok
Och skulle över katten läsa.
Katten tog sin krokig fot
Och högg till prästen över näsan.
- Ty då var kattemisen sjuk, ja sjuk,
Ja då var kattemisen sjuker.

Prästen tog sin lilla bok
Och skulle åter hemåt gånga,
Och när han kom i farstun in -
Då slapp katten av med våndan.
- Men då var kattemisen död, ja död,
Ja då var kattemisen döder.

Små råttorna, som i vrårna smög,
de blevo hjärteligen glada:
"Nu har vår katta blivit död,
nu ska vi göra bonden skada."
- Ty då var kattemisen död, ja död,
Ja då var kattemisen döder.

Små ungarna, som på ugnen låg,
De voro intet så glada:
"Bara vi få upp vår ögon små,
vi ska väl råttorna borttaga."
- Då var kattemisen död, ja död,
Ja då var kattemisen döder.

De skickade bud, ja bud på bud
Efter snickaren från Lista:
Han skulle skyndsamt infinna sig
Och göra katteliket kista.
- Då var kattemisen död, ja död,
Ja då var kattemisen döder.

De skickade bud, ja bud på bud
Efter fröknarna i Rone:
De skulle skyndsamt komma dit
Och göra katteliket krona.
- Då var kattemisen död, ja död,
Ja då var kattemisen döder.

De skickade bud, ja bud på bud
Efter biskopen i Rava:
Han skulle skyndsamt komma dit
Och katteliket begrava.
- Då var kattemisen död, ja död,
Ja då var kattemisen döder.

De skickade bud, ja bud på bud
Efter bärarna de långa:
De skulle manstarkt infinna sig
Och under kattebåren gånga.
- Ty då var kattemisen död, ja död,
Ja då var kattemisen döder.


[topp] | [till dagens visa 2003]

Dagens visa
2002 mars 5

Platon uttalade, att skalder och
siare säga mer än de själva veta av.

Visst är, att när Carl Michael Bellman
på det fagra Elfvik diktade och sjöng
sin sång om Lidingön, anade han ej,
att den skulle bli hembygdsvisa för
en befolkning på elva tusen.
Måhända ligger i denna sång begynnelsen
till något, som ännu i stort sett fattas här
och som väl behöves. Jag menar
hembygdskänsla,
församlingsmedvetande,
socken- och samfundssolidaritet,
försedd med oreflekterade känslovärden.

Nathan Söderblom
Ärkebiskop

LÄNK

Carl Michael Bellmans visor

CARL MICHAEL BELLMAN (1740-1795)
melodin i midi format
[till visan]


[topp]

melodin i midi format

Lidingösången
text och musik: Carl Michael Bellman
melodi: Fjäriln vingad

(Elfvik den 6 juli 1788)

Glada bygd, så täckt belägen
mitt i vattnets lugna våg,
dina åkrar pryda vägen
med en hög och gulnad råg;
dina vikar tyst förära
fångst av gädda, mört och mer.
Överallt i dälden nära
man de röda smultron ser.

På en hög och ljusblå bölja
Fladdra seglen bort och fram:
Stundom masterna sig dölja,
Stundom höjs en vimplad stam.
Dagens timmar lätt försvinna
Under nöjen, spel och sång,
Där en värd och en värdinna
Ha förbjudit krus och tvång.

LÄNK

Carl Michael Bellmans visor

CARL MICHAEL BELLMAN (1740-1795)
melodin i midi format

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]