[John Denver] | [What a day for a daydream] | [Vid afklädningen] | [Tretton till bords][topp]

Länk:
John Denver Annie's Song
[topp]

Dagens visa 5 sep 2003
LÄNKAR
   
If you love rock 'n' roll oldies
Daydream - ackord
Daydream - lyrics
melodin i midiformat
Daydream
Sebastian

What a day for a daydream
What a day for a draydreamin' boy
And I'm lost in a daydream
Dreamin' 'bout my bundle of joy

And even if time is really on my side
It's one of those days to takin' a walk outside
I'm blowin' the day to take a walk in the sun
And follow my face, so somebody's new mode long

I've been havin' a sweet dream
I've been dreaming since I woke up today
It started me in my sweet dream
'Cause she's the one that makes me feel this way

And even if time is pass me by alive
I couldn't care less about to do if they say I die
Tomorrow I pay the dues for droppin' my low
Upon the eye for being a sleepable toe

And you can be sure that if you feelin' right
A daydream will last a long into the night
Tomorrow at breakfast, yeah, you may pick up your ears
Oh, you may be daydreamin' for a thousand years

What a day for a daydream
Custom made for a daydreamin' boy
And I'm lost in a daydream
Dreamin' 'bout my bundle of Joy

And even if time is really on my side
It's one of those days to takin' a walk outside
I'm blowin' the day to take a walk in the sun
And follow my face, so somebody's new mode long

And even if time is passin' me by alive
I couldn't care less about to do if they say I die
Tomorrow I pay the dues for droppin' my low
Upon the eye for being a sleepable toe

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Vid afklädningen]

[Tretton till bords]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 september 5
Nu skall delinkventen klädas af

Vid afklädningen
(1904)
text: A. U. BååthSå godt hon ler åt sin gosses ficka,
byxefickan, som sväller bra
af hvad han har lof att till lektyg ha
och allt, som han gläds åt att undansticka.
Nu skall delinkventen klädas af,
och öppnas skall denna leksaksgraf;
en älsklig och välkänd smuggelhåla,
som visitering ej gärna vill tåla.

Men skatterna plockas ur gömslet opp;
nu ligga på bordet de hopade alla,
och lampans omutliga ljus ser han falla
på allt, hvad han samlat i dagens lopp.
Han söker att småle, fast ej det är gladt,
han hviskar från bädden ett tveksamt godnatt
och somnar med ens, som om lustigt han fore
in i en drömvärld, där lycklig han vore.

Bland godset hon finner en blyertsbit,
spetsad så skarp af den etsade knifven,
nyss som en födelsegåfva gifven;
på papper han ritat med gamman och flit.
Det blifver en listig fälttågsplan,
en säker för vinnande, färm japan.
Och gossehjärnan på bragder hvälfde,
så zarens rike i tanken skälfde.

Mycket hon ser, som ej rör politiken:
korken, som svärtar en till morian,
slungsnarans snöre för hand, som är van,
munspel, som gifver den ljufva musiken.
Men fram ibland spikar och annan rask
tittar förbjuden tändsticksask.
Han glömt hennes bud att vara så varlig:
lek ej med elden, elden är farlig.

Hon ser, hur i dröm han andas så lätt,
som bidade honom ej bittersta fara,
som vore den käckaste lek det bara
att storma mot ryssar, som ta till reträtt,
och hälsas af eldar, elden är god:
den skänker åt gossar flammande mod.
Och tungsint hon ler: hvad lycka det vore,
om, gosse, din drömvärld ur världen fore!


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 september 5

Tretton till bords
text: P. J. de Béranger
svensk text: Gustaf Hierta

Vad ser jag! Tretton sitta här vid bordet?
Och framför mig ju saltet utstrött är.
Var det en slump? Var det på skämt man gjorde´t?
Jag ryser re´n. O, Död! Du är ju här.
Jag ser dig! Dock! din anblick tycks ej giva
Den fasa, som mig förr Dig frukta bjöd.
I vänner! Glädje må vår sång nu liva.
Ja! Jag ej räd´s nu mer för Dig, o Död!

Du är så ung, så skön! Du är visst bjuden,
Till denna fest. Tag här en blomsterkrans!
Du visst för min skull påklätt högtidsskruden,
Och bröllopskronan, Iris lik i glans,
En krossad boja bär Du uti handen,
Och i ditt sköt, ett barn av jordens nöd
Ses vila ljuvt! Jag fyllt mitt glas till randen.
Ja! Jag ej räd´s numer för Dig, o Död!

Du åt mig säger: "Frukta ej min glaven;
Jag, himlens dotter, hoppets syster är.
Det är ju jag, som åt den arma slaven,
Ifrån förtryckar´ns bojor räddning ger.
Dig, fallna Ängel! jag vill åter pryda
Med täcka vingar, som man här förbjöd."
Ack, vänner! fritt vi kärleken må lyda.
Ja! Jag ej räd´s nu mer för Dig, o Död!

"Din själ" - du fortfar - "skall på Etherns vågor,
Snart ila mellan världar fram med mig,
Att se den Azur och de eldklots lågor,
En Gud har strött på evighetens stig.
Men nu, så länge den i stoftet böjes,
Då blive frid och glädje dina stöd!"
God´ vänner! Jag i Eder lag förnöjes.
Ja! Jag ej räd´s nu mer för Dig, o Död!

Den ljuva syn re´n flytt. Och alla skaka,
Det dystra tjut en hund mot himlen sänt.
Förgäves män´skan kastar sig tillbaka,
Då hennes fot har gravens kyla kännt.
Nej! vagge vågen, glada resenärer!
Vår flykting dit, där Änglahymnen ljöd.
Vi sitta kvar. Ej Gud oss räkna lärer.
Ja! Jag ej räd´s numer för Dig, o Död!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]