[Das Bürgerlied] | [Vi bygger landet] | [Gustaf Adolfs fältpsalm]

Svenska dagen den sjätte november

Modersmålets sång

Svenska dagen

melodin i midiformat

Hur härligt sången klingar på älskat modersmål!
Han tröst i sorgen bringar, Han skärper sinnets stål!
Vi hört den sången ljuda i ljuvlig barndomstid,
och än en gång skall bjuda åt oss i graven frid!
Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv
ljud högt, ljud fritt från strand till strand
i tusen sjöars land!

Vad ädelt fädren tänkte, vad skönt de drömt en gång,
det allt de åt oss skänkte i modersmålets sång.
Hur våra öden randas, den sången är oss kär.
Vår själ i honom andas, vår rikedom han är!
Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv
ljud högt, ljud fritt från strand till strand
i tusen sjöars land!

J Fr Hagfors


[topp]

Das Bürgerlied

The German-American Songbook
of the US Civil War

musikfil (2)

   

Noter

melodin i midiformat
Ob wir rote, gelbe Kragen,
Helme oder Hüte tragen,
Stiefel tragen oder Schuh;
Oder ob wir Röcke nähen
Und zu Schuhen Drähte drehen,
Das tut, das tut nichts dazu.
 
Ob wir können präsidieren,
Oder müssen Akten schmieren
Ohne Rast und ohne Ruh;
Ob wir just Collegia lesen,
Oder aber binden Besen,
Das tut, das tut nichts dazu.
 
Ob wir stolz zu Rosse reiten,
Oder ob zu Fuß wir schreiten
Fürbaß unserm Ziele zu;
Ob uns Kreuze vorne schmücken,
Oder Kreuze hinten drücken,
Das tut, das tut nichts dazu.
 
Aber ob wir Neues bauen,
Oder Altes nur verdauen,
Wie das Gras verdaut die Kuh;
Ob wir in der Welt was schaffen,
Oder nur die Welt begaffen,
Das tut, das tut was dazu.
 
Ob wir rüstig und geschäftig,
Wo es gilt zu wirken kräftig,
Immer tapfer greifen zu;
Oder ob wir schläfrig denken
"Gott wird's wohl im Schlafe schenken",
Das tut, das tut was dazu!
 
Drum, ihr Bürger, drum, ihr Brüder,
Alle eines Bundes Glieder-.
Was auch jeder von uns tu! -
Alle, die dies Lied gesungen,
So die Alten, wie die jungen,
Tun wir, tun wir denn dazu !

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Vi bygger landet]

[Gustaf Adolfs fältpsalm]


[topp] | [till dagens visa 2001]

August Palm (1849-1922) och den 6 november 1881

text: Gunnar Gunnarsson, Arbetarrörelsens krönika i ord och bild, Tidens förlag, 1970


August Palm var trettiotvå år gammal då han kom till Sverige och började sin agitation för socialismen.

Han var en skånsk skräddargesäll, hade i tolv år arbetat i Tyskland och Danmark och blivit medlem av den Karl Marx grundade Internationella Arbetarassociationen. Internationalen.

Han hade utvisats från Bismarcks Tyskland som "folkuppviglare" och i november 1881 kommit till Malmö för att - som en malmötidning spydligt skrev -

"om vardagarna idka skrädderirörelse och om helgdagarna lära oss socialism".

"Föredrag över Vad vilja socialisterna? hålles å Hotel Stockholms stora sal söndagen den 6 november kl. 7 e. m. Inträde 20 öre."

Publiken uppgick till ungefär hundratrettio personer - majoriteten dock inte kroppsarbetare.

"Jag var i ett förbannat stridshumör", berättar "mäster" i sina minnen.


År 1986 mördas den socialdemokratiska partiledaren och statsministern Olof Palme på öppen gata.

Minnesstunden sjöngs unisont Vi bygger landet

text och mp3
melodin i midi format
Dagens visa 2002 november 6

Vi bygger landet
musik: Samuil Jakovlevitj Pokrass
rysk rödgardistmarsch
text: Arne Paasche Aasen
svensk text: Karl Fredriksson

Vi bygger landet i gärning och ord,
röjer dess tegar och plöjer dess jord.
Vi bärgar skörden som åkrarna gav,
timret ur skogen och fångsten ur hav.

Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Malmen ur berget och milornas kol
stöpte vi järn av och smidde till stål.
Fiskarens koja och torparens hem
röjde vi plats för och timrade dem.

Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Vi är fabrikens och plogarnas män,
vi reste bygden och värnade den.
Vi är de kvinnor som bördorna bar,
skapade lyckan och höll henne kvar.

Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Hör hur det sjunger från rem och pistong,
hör hur det växer till arbetets sång,
susar från axen av gulnande säd,
stiger i klangen från släggor och städ:

Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.arbetarrörelsens

sånger

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 november 6
psalm 508

Gustaf Adolfs fältpsalm.
text: Gustaf II Adolf

Förfäras ej, du lilla hop,
fast fiendernas larm och rop
från alla sidor skalla.
De fröjdas åt din undergång,
men deras fröjd ej bliver lång;
ty låt ej modet falla.

Din sak är Guds. Gack i ditt kall
och i hans hand dig anbefall,
så räds du ingen fara.
Hans Gideon skall än bli spord,
som Herrens folk och Herrens ord
skall manligen försvara.

I Jesu namn, vårt hopp är visst,
att ondskans makt och arga list
ej kan oss skada göra.
Till hån och spott den sist skall bli.
Med oss är Gud, med honom vi:
Oss segern skall tillhöra!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]