[Uti vår hage] | [Een gammal Boord-wijsa] | [Lisa och Pelle] | [Lilla grå finskan]

länkar
Fiddle Tunes of the Old Frontier:
The Henry Reed Collection
The Internet Archive
is building a digital library of Internet sites
and other cultural artifacts in digital form.
Like a paper library, we provide free access to researchers,
historians, scholars, and the general public.


Beethoven

[topp]

Ctrl-F Sök schwedische
melodin i midiformat
Dagens visa 2003 maj 7

Uti vår hage

Uti vår hage där växa blå bär.
Kom hjärtansfröjd!
Vill du mig något, så träffas vi där.
Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!

Fagra små blommor där bjuda till dans.
Kom hjärtansfröjd!
Vill du, så binder jag åt dig en krans.
Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!

Kransen den sätter jag sen i ditt hår.
Kom hjärtansfröjd!
Solen den dalar, men hoppet uppgår.
Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!

Uti vår hage finns blommor och bär.
Kom hjärtansfröjd!
Men utav alla du kärast mig är.
Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd![topp]

melodin i midiformat
Dagens visa 2003 maj 7

Een gammal Boord-wijsa
text: Erkki Melartin
källa: Finländsk Sång och VisaUngersven snacka til Kiärestan sin:
Skål och Smutt!
Skål och Smutt!
Hvad viljen I putta i Munden in?
Ros och Lilia och gröhn Persilia
Och krusade Myntha och Hiertans Frögd!

Lyster Edher putta et Smöör-Brödh therin?
Skål och Smutt!
Skål och Smutt!
I ären altför godher, allra Kiärestan min.
Ros och Lilia och gröhn Persilia
Och krusade Myntha och Hiertans Frögd!

Lyster Edher täära een Printz-Korfw thertil?
Skål och Smutt!
Skål och Smutt!
Swälia wil jag alt hvad Kiärestan wil.
Ros och Lilia och gröhn Persilia
Och krusade Myntha och Hiertans Frögd!

Lyster Edher drijcka godt mörckt Öhl också?
Skål och Smutt!
Skål och Smutt!
Med Edher wil jag drijcka alt hvad jag kan få.
Ros och Lilia och gröhn Persilia
Och krusade Myntha och Hiertans Frögd!

Lijker Edher läppia een Puss theruppå?
Skål och Smutt!
Skål och Smutt!
Thet lijker migh bäst under Himmelen then blå.
Ros och Lilia och gröhn Persilia
Och krusade Myntha och Hiertans Frögd!

The åto och drucko och pussades therwidth.
Skål och Smutt!
Skål och Smutt!
Må wij thetsamma smaka få til ewigh Tijdh.
Ros och Lilia och gröhn Persilia
Och krusade Myntha och Hiertans Frögd!

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Grann blir du söm en herregårsgrinn

Isabella - svensk text: Alma Rek
Dagens visa 2002 maj 7

Lisa och Pelle
Vexelsång
text: Alma Rek

(melodi: "Anders, han var en lustiger dräng.")

melodin i midi format 

Han:

Körs se på Lisa! Hur står de te´
Me´ helsan öm ja´ törs fråga?

Hon:

Att ja´ ä´ kry, han kan fälle se,
Ty annat lär inte dåga!

Han:

Men huru ä´ de´, lellaste vän,
Me´ hennes hjerta å kärleken?

Hon:

De´ är nog bra
Å tack ska´ han ha,
Hjertat står ej i låga!
 

Han:

Lisa ä´ kall som - kallaste is
Och flinthård som bergets stenar!

Hon:

Att ja´ ä´ bra ändå på mitt vis,
Finnes nog den som menar!

Han:

Ja, det tror ja´, för Lisa ä´ grann -
Men tänker ho´ ej att få sej en man?

Hon:

En konduktör
På tåget här kör,
Med honom jag mig förenar.
 

Han:

En töcken der, som flaxar och far,
Eger ej troget hjerta!

Hon:

Ack, dumme Pelle, grannare karl
Önskar sig ingen snärta!

Han:

Hans "liberé" ha stuckit ´na visst ...
Ja´ blir betjent, å, vill hon - gardist?

Hon:

Hvad du trär på,
Nej aldrig ändå
Fånga du kan mitt hjerta.
 

Han:

Ja´ får bli statdräng, lofvat patron,
Å pengar ja´ har på banken.

Hon:

Nej, kära Pelle, ta´ då reson,
På Lisa hys aldrig tanken!

Han:

Nu ä´ ja´ lässen, först vill ja´ dö,
Se ´n te Amerika far ja´ - adjö!

Hon:

Farväl me dej
Å helsa från mej,
Skynda dig, sträck på skanken.
 

Han:

Nej jag ska´ lefva, nu är jag arg,
Jänta jag tar te´ våren!

Hon:

Du slukar töser liksom en varg
Söker att knipa fåren!

Han:

Var lagom stursk, ty vet, kära du
Jag ska´ mej gifta å få en - fru!

Hon:

Skratta jag må,
Hur ska´ det tillgå
När statdräng du blir på går´en?
 

Han:

Dräng - åhnej, jag ska´ fäll´ ble - "patron"
Å i galöscher stassa.

Hon:

Säkert du, Pelle, har en miljon
i banken väl för din kassa?

Han:

Åhnej! Ja´ tror de´ räcker dock te´
Att bli patron å´  - landthandlare.

Hon:

Pelle, te dej
Ja´ sä´r int nej
Ty jag tror nog att vi passa!
 

Han:

Nu tror ja´ du blir mörer i mun,
Men inte för mej du duger!

Hon:

Ja´ har dig älskat från första stunn´
Pelle, ja´ inte ljuger!

Han:

Vill du mej älska i lust å nöd,
Pussar ja´ genast munnen så röd? ...

Hon:

Låt va´ de der,
Här herrskap ju är,
Att pussas här inte duger!
 

Han:

Hejsan! Snart ska´ vårt bröllop här stå
Me spelemän å fioler!

Hon:

När ja´ blir fru, du måste bestå
"Turnyr" söm bärs bak på kjoler!

Han:

Sötaste Lisa, när du blir min,
Grann blir du söm en - herregår´sgrinn´!

Hon:

Ja, lofvar dej
Att så skicka mej,
Att skina vi ska´ som soler!
 

Han:

Finnes här någon, söm ä gemen
Å deltar i bröllops-ståten?

Hon:

Välkomna bjuda vi hvar och en,
Ja´ höppas man blir belåten!

Han:

Hvar spelevinker, märk dock försann´,
Sjelf tar ja´ bruas sölkstrumpebann´.

Hon:

Pelle, visst ej
Det alls angår dej,
Hvem söm får kömma åt´en!

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 maj 7

Lilla grå finskan
text: Lars Rasmusson (1792-1868),
Hägur, Bunge
Ur P A Säve,
Gotländska visor
(nr 209), 1949

Det var en månad, tre veckor för Jul -
Då skulle den lilla Grå finskan vara brud.

De satte för den bruden fjorton rätter mat;
Och ändå åt hon opp både skedar och fat.

De satte för den bruden fjorton fat öl,
Och ändå så "mamma" hon båd "håpar" och föl.

De ledde den bruden i vidan dans:
Och fyra tjugu Hofmän de buro hennes svans.

De satte den Bruden på vitan sand;
Der gödde hon öfver fyratjugo tunneland.

De skyffla´ med skopor, de sopte med qvast;
Men ändå satt särken i rumpan fast.

Den Bruden hon pisste så liten sqvätt.
Att femton qvarnar de rännde så lätt.

Och kärringen satt i askan och spann;
Då fick hon höra hennes dotter had´ fått barn.

Kärr´ngen kasta´ bort både spinnrock och ten,
Så mjölkade hon getter och "strippade" svin.

Kärringen kastade sin potta uppå
Skulle koka gröten åt dotteren så.

Och kärringen gick sig på vägen fram;
Så mötte hon sig en Hofman så grann.

Och kärring! hvad har du i byttan din? -
Der har jag min barsela-gröt så fin.

Gröt har jag under och smör har jag på;
Men inte får Hofman´ en bit derutåf.

Hofman gjorde den kärringen en stor men:
Han tog den byttan, och slog den i en sten.

Han gjorde den kärringen mer än stor harm:
Han tog ett stycke ost ur kärringens barm.

Och kärringen drog ut sin rostiga knif,
Stack så den i Hofmannens lif.

Kärringen tog Hofmannens granna häst;
Rider så upp till sin Sockne-prest.

Käre Prestefar! skrifta mig väl:
Ty jag hafver stuckit en Hofman ihjäl.

Och hafver du stuckit en Hofman ihjäl,
Så skrifte dig Puken till kropp och till själ.

Och kärringen föll uppå marken och dog -
Och en liten fjärt då ur rumpan for!

I originalet:
mellan strofraderna sjöngs:
- Falteri, faltera, falterallalla

[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]