DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[till länkar]


Dagens visa
2002/3/4 mars 7

LÄNKAR
VISORNAS HEMSIDA
NORGES FRIHETSKAMP Det danske Fredsakademi: Sangbok

Det danske Fredsakademi: Sangbok(Dagens visa 2004 mar 7)

Glade Jul!(Dagens visa 2003 mar 7)

Vi overlever alt!(Dagens visa 2002 mar 7)

För friheten

I dag står flaggstången naken

Nu stundar förföljelsens månad


[topp] | [till dagens visa 2002] | [till länkar]

melodin i midiformat
Dagens visa 2003 mar 7

Glade Jul!
text: Arnulf Øverland
melodi: Stilla NattStille natt, hellige natt!
Far har statspolitiet tatt!
Ingen vet, hvor de kjørte ham hen.
Ingen vet, om han kommer igjen.
Få på dig klærne, fort!
sa de og førte ham bort.

Fred på jord, fryd på jord!
Vokt dig, barn, for din egen bror!
Kysser han dig, er du kanskje solgt.
«Vinterhjelpen» arbeider koldt.
Ulvene ligner får.
Lønlig iblant oss de går!

Glade jul, hellige jul!
Junkers daler ned i skjul!
Hit de flyver med bomber og bål.
Barcelona skal bade i stål.
Sov, du urolige by!
Snart kommer flere fly!

Fred på jord, fryd på jord!
Chamberlain iblandt oss bort!
Bare Spania blør en stund,
sparer vi firti milloner pund!
Salig er Chamberlains sang!
Gjenta det ennu engang!

Julefryd, evige fryd!
Hør mitraljøsenes hakkende lyd!
Kom la oss dekke med paradisgrønt
alle kadavrene, o så skjønt!
Evig er englenes sang
også ved Jang tse Kiang!


[topp] | [till dagens visa 2003] | [till länkar]

Dagens visa 2002 mars 7

Vi overlever alt!


text: En norrman
(Arnulf Øverland, april 1940)

"En norrman" enligt uppgifter i
Nordens stämma,
Kooperativa förbundets
bokförlag, 1941
text av Arnulf Øverland
enligt en norsk sajt

Vi overlever alt!

Vi eide ikke sverd! 
Vi trodde mer på freden,
fornuften, arbeidsgleden,
på selve livets verd! 
Vi trodde ikke drap og brann
i lengden gavnet noget land.
Vi trodde på en seier
for rettsinn og forstand.
 
Vi hadde ikke skjold.
Vi kjente ingen fare;
vi hadde venner bare.
Da ble vi tatt med vold!
Det hendte plutselig en natt,
vi våknet og vårt land var tatt.
Vi hadde bare venner,
nu stod vi helt forlatt!
 
Små, spredte flokker stred
mot panserdivisjoner,
mot luftens legioner,
til de ble valset ned!
Hver bonde, hver arbeidergutt,
han vet, at blir hans vilje brutt,
har livet ingen mening.
Da er det hele slutt!
 
Til frihet er vi vant!
En mann kan bære lenker;
det han i taushet tenker,
blir ikke mindre sant!
Det har vi heller aldri sett,
at urett plutselig blir rett,
og politi forbyr oss
å bruke folkevett!
 
Vårt folk gir aldri tapt!
l nød blir hjertet prøvet,
og navnløs dåd blir øvet.
Påny blir samhold skapt.
l bygd og by, på øy og grend,
er hver mann nabo, frende, venn;
de gir hverandre hånden:
vi sees snart igjen.
 
Om mange av oss falt,
og flere følger efter,
så har vi indre krefter:
Vi overlever alt!
Vi har en hellig seierstro,
den gir oss tålsomhet og ro:
Vi vet at ånd er evig,
og liv vil alltid gro!


[topp] | [till länkar]

Det danske Fredsakademi: Sangbok

melodin i midiformat

Fredssang

Tekst: Ebbe Kløvedal Reich
Melodi: som i Drink to me only with thine Eyes

Drink to me only with thine Eyes text midi

Den blågrønne gåde, der svæver i rummet
er stedet, hvor livet gror.
Mægtig, afmægtig og rig eller fattig,
vi deler den samme jord.
Hvis det, vi har med,
er retfærd og fred,
vil gåden finde sin løsning.
Mægtig, afmægtig og rig eller fattig,
vi deler den samme jord.

Verden er ung, og ingen kan sige,
hvornår den bliver klog på sig selv.
Livet bliver ved, når vi andre er borte,
medmindre vi slår det ihjel.
Lad frygten dø ud
på venskabets bud
og freden åbne for glæden.
Livet bliver ved, når vi andre er borte,
medmindre vi slår det ihjel.

Verden er ung, og den lever i håbet
om livet, der bare bliver ved.
Freden er ikke fravær af krige,
men livets mangfoldighed.
Når krigen dør ud
på kærligheds bud
og mørket viger for lyset.
Freden er ikke kun fravær af krige,
men livets mangfoldighed.

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]