[Texter till melodin Finlandia] | [Upprorsfanan i Sundsvall] | [Hans Majestät har blivit vriden]

En sida om Song of Peace (eng)

melodin i midiformat

A Song of Peace


text: Lloyd Stone
musik: Jean Sibelius
(Finlandia)

This is my song, O God of all the nations,
a song of peace for lands afar and mine;
this is my home, the country where my heart is;
here are my hopes, my dreams, my holy shrine:
but other hearts in other lands are beating
with hopes and dreams as true and high as mine.

My country's skies are bluer than the ocean,
and sunlight beams on cloverleaf and pine;
but other lands have sunlight too, and clover,
and skies are everywhere as blue as mine:
O hear my song, thou God of all the nations,
a song of peace for their land and for mine.

This is my song, O God of all the nations,
a prayer that peace transcends in every place;
and yet I pray for my beloved country --
the reassurance of continued grace:
Lord, help us find our one-ness in the Savior,
in spite of differences of age and race.

May truth and freedom come to every nation;
may peace abound where strife has raged so long;
that each may seek to love and build together,
a world united, righting every wrong;
a world united in its love for freedom,
proclaiming peace together in one song.

This is my prayer, O Lord of all earth's kingdoms,
thy kingdom come, on earth, thy will be done;
let Christ be lifted up 'til all shall serve him,
and hearts united, learn to live as one:
O hear my prayer, thou God of all the nations,
myself I give thee -- let thy will be done.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp] | [till dagens visa 2001]

melodin i midi format
Visan spreds som ett skillingtryck och handlar om Sundsvallstrejken 1879. Ett tusental arbetare tågade in mot Sundsvall, ty strejkande vid såg efter såg anslöts sig. De slog läger på Skarpskytteslätten. Landshövding Curry Treffenberg reste dit åtföljd av en stor artilleristyrka med befäl. När strejken var som störst omfattade den 5000 man vid 18 sågverk. Vräkningar och närvaron av armén fick de strejkande att ge upp. Det finns goda grunder att just året 1879, August Strindberg ger ut Röda Rummet tillsammans med Sundsvallstrejken är början till det som blev en organiserad svensk arbetarrörelse med socialistiska förtecken. Två år senare, 1881 den 6:e november, uppenbarade sig räddaren, August Palm.

melodin i midi format
Dagens visa 2002 oktober 7

Upprorsfanan i Sundsvall


melodi: Lilla vackra Anna

Hopp min grålle, hopp, ja i galopp!
Fanders, fanans fanstång, ryckom opp!
Upprorsandar viken
"leve republiken"
Så I ropen, men jag ropar stopp!!

Ja, jag är den Morske Treffenberg.
Men jag ryser i båd´ ben och märg
Härska är min vana
men för denna fana
tror jag nästan att jag skiftar färg.

Se blott fanans inskrift, läs och märk:
det är arga demagogers verk.
Men jag höjer glaven -
fanan är ju av en
strejkande arbetarhustrus - särk.

Men den trasan färgats rosenröd
Dock, framåt till seger eller död!
Sundsvallsboer hören,
ned med gärdsgårdsstören!
Jag är kungamaktens stolta stöd.

Ned med fanan utan all pardon
Annars blir här tvärt revolution
Jag min kraft vill samla
Vilken skall nu ramla
gärdsgårdsstören eller - kungens tron?

Jo jag segrar, segern vinkar här
Sköna dag, jag nya lagrar skär!
Tolfte Carl, min hjälte
drog sitt svärd ur bälte
liksom jag, min förebild han är.

Jag med hjältemod och kraftig hand
dämpar upprorslågans hemska brand
drar som triumfator
fram på stadens gator
Se´n jag räddat tron och fosterland.

Forntids krigare och riddersmän
I, som lagerkransade gått hän,
Skåden på mig neder
Skuggor glädjen eder
Gamla Svea har en hjälte än.


[topp]

Dagens visa 2001 oktober 7

Hans Majestät har blivit vriden.
text: P. J. de Béranger
svensk text: Gustaf Hierta

En dag vår Kung av ålder skral,
Vid öppen Cour! hur kan man göra´t?
Har hållit ett förrädiskt tal,
Och hela hovet måste höra´t.
Jag ämnar ändra, sade han,
Den Ministär, som nu för tiden
Finansen ej reglera kan...
En var då viskat till varann:
Hans Majestät har blivit vriden.

Lång bort från mig, I fege Råd!
Jag gjort för mycken dårskap redan.
Först tiggen vid min dörr om nåd!
Om Herrans nåd i kyrkan sedan.
Jag älskat syndens nöjen. Ja!
Nu vill jag njuta samvetsfriden.
Jag vill ej någon Biktfar ha;
Ej Censor; ej Jesuiterna.
Hans Majestät har blivit vriden.

Ej mer för mig I tala gå´n,
Om Emigranterna och pressen,
Förstfödslorätt och Helgerån;
Så kort gör jag nu den processen.
Åt fanders med all Påvisk flärd,
Sorbonne, Gazetten, hela striden,
Om folkets rätt är mindre värd,
Än kungen, som ses jämnt på färd.
Hans Majestät har blivit vriden.

Med Turken krig. Ja! ända hit,
Helleners klagorop må skalla.
Jag segra vill, om fanan vit
Mig ock Bonapartist skall kalla.
I, krigsmän! I ej sett mig stort;
Men följen med mig till Auliden!
Jag lämnar hare, räv och hjort,
Till dess jag Hellas fritt har gjort.
Hans Majestät har blivit vriden.

Jag alltför länge misskänt har,
De män, som friheten försvarat.
Ränkmakare, nu hava kvar,
Allt vad man genom statslån sparat.
Nej! sköna konster må få skydd.
I, Snillen! alltför tåligt liden!
Må Béranger bli ordensprydd.
Jag vill det! och jag skall bli lydd!
Hans Majestät har blivit vriden.

Jag skiljas bör vid dem, som tung
Ha´ gjort all lydnad här i landet.
Bort med dem! Jag vill vara kung
Och styra själv, så gott jag kan det.
Var röst att höra, blir min sed,
Om kungahat ock gror uti den.
Jag lagen vill och lugn och fred,
Och folkets lycka vill jag med.
Hans Majestät har blivit vriden.


[topp]

melodin i midiformat
Fler texter – melodin Finlandia


Biafra (Land of the rising sun)

Land of the rising sun, we love and cherish,
Beloved homeland of our brave heroes;
We must defend our lives or we shall perish,
We shall protect our hearts from all our foes;
But if the price is death for all we hold dear,
Then let us die without a shred of fear.
Hail to Biafra, consecrated nation,
Oh fatherland, this be our solemn pledge:
Defending thee shall be a dedication,
Spilling our blood we’ll count a privilege;
The waving standard which emboldens the free
Shall always be our flag of liberty.
We shall emerge triumphant from this ordeal,
And through the crucible unscathed we’ll pass;
When we are poised the wounds of battle to heal,
We shall remember those who died in mass;
Then shall our trumpets peal the glorious song
Of victory we scored o’er might and wrong.
Oh God, protect us from the hidden pitfall,
Guide all our movements lest we go astray;
Give us the strength to heed the humanist call:
‘To give and not to count the cost" each day;
Bless those who rule to serve with resoluteness,
To make this clime a land of righteousness.

Stille, mein Wille!
text: Katharina von Schlegel, 1752 (1697~1768)

Stille, mein Wille! Dein Jesus hilft siegen;
Trage geduldig das Leiden, die Not;
Gott ist's, der alles zum Besten will fügen,
Der dir getreu bleibt in Schmerzen und Tod.
Stille, mein Wille! Dein Jesus wird machen
Glücklichen Ausgang bedenklicher Sachen.

Stille, mein Wille! Der Herr hat's in Händen;
Hält sich dein Herz nur im Glauben an ihn,
Wird er den Kummer bald wenden und enden;
Herrlich wird endlich, was wunderbar schien.
Stille, mein Wille! Dein Heiland wird zeigen,
Wie vor ihm Meer und Gewitter muß schweigen.

Stille, mein Wille! Wenn Freunde sich trennen,
Die du so zärtlich und innig geliebt,
Wirst du die Freundschaft des Höchsten erkennen,
Der sich zum Eigentum treulich dir gibt.
Stille, mein Wille! Dein Jesus ersetzet,
Was dich beim Sterben der Liebsten verletzet.

Stille, mein wille! Es kommen die Stunden,
Daß wir beim Herrn sind ohn' Wechsel der Zeit;
Dann ist das Scheiden, der Kummer verschwunden,
Ewige Freundschaft vergütet das Leid.
Stille, mein Wille! Nach zeitlichem Scheiden
Sehn wir uns wieder ohn' Schmerzen und Leiden.

Be still, my soul
text: Jane Borthwick, 1855 (1813-1896)

Be still, my soul: the Lord is on thy side;
Bear patiently the cross of grief or pain;
Leave to thy God to order and provide;
In every change he faithful will remain.
Be still, my soul: thy best, thy heavenly Friend
Through thorny ways leads to joyful end.

Be still, my soul: thy God doth undertake
To guide the future as he has the past.
Thy hope, thy confidence let nothing shake;
All now mysterious shall be bright at last.
Be still, my soul: the waves and winds still know
His voice who ruled them while he dwelt below.

Be still, my soul: when dearest friends depart,
And all is darkened in the vale of tears,
Then shalt thou better know His love, His heart,
Who comes to soothe thy sorrow and thy fears.
Be still, my soul: thy Jesus can repay
From His own fullness all He takes away.

Be still, my soul; the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord,
When disappointment, grief and fear are gone,
Sorrow forgot, love's purest joys restored.
Be still, my soul; when change and tears are past,
All safe and blessed, we shall meet at last.

I sought the Lord

I sought the Lord, and afterward I knew
he moved my soul to seek him, seeking me;
it was not I that found, O Savior true;
no, I was found, was found of thee.
It was not I that found, O Savior true;
No, I was found, was found, of thee.

Thou didst reach forth thy hand and mine enfold;
I walked and sank not on the storm-vexed sea;
Twas not so much that I on thee took hold,
as thou, dear Lord, took hold on me.
Twas not so much that I on thee took hold,
as thou, dear Lord, took hold on me.

I find, I walk, I love; but, oh, the whole
of love is but my answer, Lord, to thee!
For thou wert long beforehand with my soul;
always, always thou lovedst me.
For thou wert long beforehand with my soul;
always, always thou lovedst me.

We rest on Thee
text: Edith G. Cherry 1895


We rest on Thee, our Shield and our Defender!
We go not forth alone against the foe;
Strong in Thy strength, safe in Thy keeping tender,
We rest on Thee, and in Thy Name we go.
Strong in Thy strength, safe in Thy keeping tender,
We rest on Thee, and in Thy Name we go.

Yes, in Thy Name, O Captain of salvation!
In Thy dear Name, all other names above;
Jesus our Righteousness, our sure Foundation,
Our Prince of glory and our King of love.
Jesus our Righteousness, our sure Foundation,
Our Prince of glory and our King of love.

We go in faith, our own great weakness feeling,
And needing more each day Thy grace to know:
Yet from our hearts a song of triumph pealing,
“We rest on Thee, and in Thy Name we go.”
Yet from our hearts a song of triumph pealing,
“We rest on Thee, and in Thy Name we go.”

We rest on Thee, our Shield and our Defender!
Thine is the battle, Thine shall be the praise;
When passing through the gates of pearly splendor,
Victors, we rest with Thee, through endless days.
When passing through the gates of pearly splendor,
Victors, we rest with Thee, through endless days.


Gweddi dros Gymru
text: Lewis Valentine (1893-1986)


Dros Gymru'n gwlad, O Dad, dyrchafwn gri,
y winllan wen a roed i'n gofal ni;
d'amddiffyn cryf a'i cadwo'n ffyddlon byth,
a boed i'r gwir a'r glân gael ynddi nyth;
er mwyn dy Fab a'i prynodd iddo'i hun,
O crea hi yn Gymru ar dy lun.

O deued dydd pan fo awelon Duw
yn chwythu eto dros ein herwau gwyw,
a'r crindir cras dan ras cawodydd nef
yn erddi Crist, yn ffrwythlon iddo ef,
a'n heniaith fwyn â gorfoleddus hoen
yn seinio fry haeddiannau'r addfwyn Oen.

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]