Jambalaya wav-fil (378 kB)


Jambalaya video[Welcome to Jawor Jazz Midi] | [The Jazzman.com]

[Jambalaya/Gotlandsdricke] | [Den främmate jänta]


[topp]


Dagens visa 7 september 2003

The-Jazzman.com, Where the fun NEVER stops!

The-Jazzman.com,
Where the fun NEVER stops!
Klicka på MIDI Files

[topp]

Jambalaya wav-fil (378 kB)[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 september 7
midifilen Jambalaya

Ctrl-F sök jambalaya midi-fil


Words to the song Jambalaya sung by Hank Williams


Gotlandsdricke
melodi: jambalaya


Av seidi gär man mik som kan nyttje
De bakes bullar u kakar kan man tycke,
men när seidi pa akan bleit skäri,
bryggar vör dricke u hällar pa käri

Gotlandsdricke de jär gutt när man jär tåstu
u vör gutar vör gär uss ingu bråsku
Nai, sätt di ner u häll ei för de tråistar du
Gotlandsdricke de jär gutt när man jär tåstu

Äut i skogen där huggar vör ainar,
så att lagen han inte bleir för klainar,
men jag tror att de viktug'ste av allt jär,
jär när man star äut ei kölnu u gär malte

Gotlandsdricke de jär gutt när man jär tåstu
u vör gutar vör gär uss ingu bråsku
Nai, sätt di ner u häll ei för de tråistar du
Gotlandsdricke de jär gutt när man jär tåstu

U sen när vör fat lämnu pa kärre,
ja, då kännar man att de var värt besväre
Ja ett glas dricke de jär så gutt för kruppen,
men du far int drick för mik så du bleir drucken

Gotlandsdricke de jär gutt när man jär tåstu
u vör gutar vör gär uss ingu bråsku
Nai, sätt di ner u häll ei för de tråistar du
Gotlandsdricke de jär gutt när man jär tåstu

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 september 7

Den främmate jänta
text: Gustaf Fröding

Dä kom e jänt te sockna,
di kall´a Julia,
ho va så fin, satt tockna
finns knafft i Kallsta sta.

Ho svängd å ho fansér sä
på mang finuli sätt
å geck å promenér sä
å rök på segarrätt.

Ho pek mä fingre ôt mä
å sa "nä, se på den!"
satt ja ble Gu förlôt mä
för flat te pek igän.

Å mett i skogen skrek ho:
"säj, får ja bröllôp snart!"
Å jaggu svarte eko
på stunn: "ja bröllôp snart!"

Å den sôm allt ble stôlli
tå allt dä här va ja,
för dä va skrömt å trôll i
den härna Julia.

Men ja ä bar en bonnsôn
å ho ä långe fäst
ve en di kaller Jonssôn,
sôm läser te bli präst.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]