[snapsvisor]


Länkar: Whiskey youre the devil


1.
http://www.vincentpeters.nl/triskelle/music/index.php?index=080
2
   
3
   
4
   
5
http://www.chivalry.com/cantaria/lyrics/whiskey-divil.html
6
http://www.theballadeers.com/Lyrics_W3.htm#WHISKEY,%20YOURE%20THE%20DIVIL
7
http://celtic-lyrics.com/lyrics/121
8
http://beefneck9.tripod.com/lyrics.htm
9
http://www.mickeymulligan.com/The%20Music/songbook.htm#Top
10
   [topp] | [till dagens visa 2003] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Snapsvisor.eu

Länkar
Snapsvisor
Ur Tusen texter

  ---K-------------------  

  --Y-------------------  

  --4-------------------  

  --55--  favoriter bland snapsvisor

  --56-------------------  

  --161------------------  

  --162-----------------  

  --169------------------  

  --183-----------------  

  --202------------------  

  --207------------------  

  --209------------------  

  --210--  Snapsvisor

  --325--  surstromming.se snapsvisor

  --326-----------------  

  --451-----------------  

  --496------------------  

  --513------------------  

  --540--  Owes visor - Snapsvisor

  --576--  Kräftskiva snapsvisor[topp] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Törsten rasar uti våra strupar.
melodi: Vintern rasat


Törsten rasar uti våra strupar.
Tungan hänger torr och styv och stel.
Men snart vankas stora långa supar
var och en får sin beskärda del.
Snapsen kommer, den vi vilja tömma,
denna nektar likt olympens saft.
Kommer oss att våra sorger glömma
snapsen skänker hälsa, liv och kraft.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 april 8
Nu tror jag det kan vara tid att tänka på refrängen
text och musik: Gunnar Wennerberg

noter: Nordiska dryckesvisor,
I urval av Yukon Gjelseth,
Atlantis, 1980

Nu tror jag det kan vara tid
att tänka på refrängen,
och efter dagens strid och frid
bege sig hem i sängen,
och drömma där mång´ ljuvlig dröm
om gull och gröna skogar,
ett eget bo en hälft så öm
och här och där små krogar.
Rectissime! Strictissime!
Skål frater amantissime!
Ett eget bo, en hälft så öm
och här och där små krogar.

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 april 8
text plus bild på noter 

Pluntvisa

Av resande i alla länder
jag hört det beprisas som mest,
att vart man i världen sig vänder
av allting är res-supen bäst.

Ty blott man har en liten plunta,
Sjung tra-la-la ...

Så frusen och torr uti strupen,
man finner en gästgivargård,
Förgäves man ropar på supen,
Ack! nog är förordningen hård.

Men se, bara man har en plunta,
Sjung tra-la-la ...

Man möter en vän uppå vägen,
om näsan så frusen och blå,
Han stammar så trött och förlägen,
Ack sluppe man frysa ändå!

Men då tar man fram lilla pluntan,
Sjung tra-la-la ...

Hur tror Ni att Simson ock kunnat
förbliva så stark och så vig,
om icke därför att han unnat
en klunk understundom åt sig.

En klunk, som han tog ur sin plunta,
Sjung tra-la-la ...

Man säger uti alla länder
Det hade åt Hälsingland gått,
om ej Carl den tolfte i Bender
ett par pilliknarkare fått

Ty se, han hade med sig en plunta.
Sjung tra-la-la ...

Det står någonstädes ock skrivet,
hurledes en pottmakarson
i hast så förmögen har blivet.
Men var tog han mynten ifrån

Jo, i stället för pottor, så gjorde han pluntor,
Sjung tra-la-la ...

Till slut när ur livet man träder
vid mödornas slutliga mål
i en kista av fyra, fem bräder
och gästerna dricka ens skål

Då vore skönt, att ha sig en plunta.
Sjung tra-la-la ...


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]