[Canciones Mexicanas]

[Música de Chile]

[Rule Britannia God save the Queen]

[Belgiens Nationalsång La Brabanconne]

Maltese National Anthem(1)

Guard her, O Lord, as ever Thou hast guarded!
This Motherland so dear whose name we bear!
Keep her in mind, whom Thou hast made so fair!

May he who rules, for wisdom be regarded!
In master mercy, strength in man increase!
Confirm us all, in unity and peace!


Lil din l-art helwa, l-Omm li tatna isimha,
Hares Mulej, kif dejjem Int harist:
Ftakar li lilha bl-ohla dawl libbist.

Aghti, kbir Alla, id-dehen lil min jahkimha,
Rodd il-hniena lis-sid, sahha 'l-haddiem:
Seddaq il-ghaqda fil-Maltin u s-sliem.


Download the Maltese National Anthem MIDI file

[topp]

 

Länk:

Dagens visa 8 augusti 2004

Canciones Mexicanas(1)

 

Canciones Mexicanas(2)
[topp]

[Rule Britannia God save the Queen]

[Belgiens Nationalsång La Brabanconne]

 

Länk:

Dagens visa 8 augusti 2003

Música de Chile

 

Länk:

National Anthem of Chile

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Rule Britannia God save the Queen]

[Belgiens Nationalsång La Brabanconne]


Nationalsångerna på Visornas hemsida

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Externa länkar

God save the queen
God save the Queen - i flertal versioner
Rule Britannia


Nationalsångerna på Visornas hemsida

Dagens visa 2002 augusti 8

Styr, Britannia

Original: Rule Britannia

text: James Thomson (1700-1748)

musik: Thomas Augustine Arne (1710-1778)

svensk text: (?), källa
Nationalhymner och Soldatsånger,

Fredrik Lindholm, Norstedt, 1916

När England först på himlens bud
steg upp ur vågor blå en gång,
då sjöng en ängel, sänd av Gud,
till värn för landet denna sång:
Styr, Britannia, världens hav!
Aldrig skall en britt bli slav!

De folk, som himlen ej står bi,
tyrannen kuvar, stolt och fräck;
men du skall blomstra, stor och fri,
till allas avund, allas skräck.
Styr, Britannia, världens hav!
Aldrig skall en britt bli slav!

Mer härlig du dig resa skall
från varje hotfull bardalek,
liksom den hårda stormbyns fall
gör mera stark ditt hemlands ek.
Styr, Britannia, världens hav!
Aldrig skall en britt bli slav!

Ej kuvas du av våld och väld;
den dig vill böja, med sitt värv
blott liva skall din ädla eld,
till ditt beröm och sitt fördärv.
Styr, Britannia, världens hav!
Aldrig skall en britt bli slav!

Dig tillhör bygden med sin must,
dig rika handelsstäders ring,
och din skall bliva varje kust,
som blåa havet flyter kring.
Styr, Britannia, världens hav!
Aldrig skall en britt bli slav!

Och sången klingar fritt och skönt
uppå din strand från trakt till trakt,
du sälla ö, med gratier krönt,
där mandom står som skönhets vakt!
Styr, Britannia, världens hav!
Aldrig skall en britt bli slav!
 

Bevare Gud vår kung

text och musik: Henry Carey (1696-1743)

svensk text: (?), källa
Nationalhymner och Soldatsånger,

Fredrik Lindholm, Norstedt, 1916

Bevare Gud vår kung,
gör säll vår ädle kung,
skydde vår kung!
Honom med seger krön,
giv honom ärans lön,
lyssna till folkets bön,
skydde vår kung!

O, himlens Herre, må
Du hans fiender då
till marken slå!
Ränkerna sönderslit,
som de ha smitt med nit,
till Dig står all vår lit,
skydde oss Du!

Bekrönt med segrarns krans,
länge i ärans glans
leve vår kung!
Vårde han lag och land,
att vi med själ i brand
bedja, att Herrans hand
skydde vår kung!

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 augusti 8
La Brabanconne
Belgien
text: Dechet (Jenneval) (1801-1830)
musik: Francois van Campenhout (1799-1848)

Brabancons = brabanter, ursprungligen legotrupper från Brabant, som redan under 12:e århundradet vunno berömmelse för sin tapperhet men också rykte som vilda och tygellösa.

Orangen = huset Nassau-Oranien, från vilken Belgien gjorde sig oavhängigt 1830.

Bataver = holländare

Belgisk revolutions- och frihetssång. Författades i september 1830 av skådespelaren Dechet, kallad Jenneval, född 1801 i Lyon och anställd vid en teater i Brüssel. Han deltog i kampen för Belgiens oavhängighet och stupade den 18 oktober 1830 vid Lierre.

Musiken är komponerad av Francois van Campenhout, belgisk musiker.

Belgiens nationalsång i dag, La Brabanconne; har ny officiell text.

Källa: Natinonalhymner och soldatsånger,
utgivna av Fredrik Lindholm
P.A. Nordstedt Söners Förlag, 1916

http://www.arquebusiers.be/brabanconne.htm

http://ingeb.org/songs/obelgiqu.html

thierry-klein.nerim.net/brabanco.htm

La Brabanconne
Belgien

Vem kunde ibland oss väl ana
tyrannens skändliga beslut?
Vad blodig skymf emot vår fana -
en prins emot oss ryckte ut.
Vi höllo dock tillsamman modigt,
och Nassau vi slogo blodigt
Vi ha besegrat Orangen,
högt växe nu Frihetens träd!
Vi ha besegrat Orangen,
högt växe nu Frihetens träd!

En helig vredes klara låga
belyste Belgiens kamp för rätt.
En konung kunde löften våga;
men falsk han var liksom hans ätt.
Han hatfullt främlingskapet röjde,
när svärdet han mot Belgien höjde.
Vårt blod gav färg åt Orangen
och stänkte på Frihetens träd.
Vårt blod gav färg åt Orangen
och stänkte på Frihetens träd.

Brabanter, I med äran stredo
man såg eder gjuta ert blod.
Bataver nederlaget ledo,
befrielsen lönte ert mod.
I Brüssel i vår helga kyrka
vi frihetsfanan nu får dyrka.
Tryggat och fritt från Orangen
skall grönska vårt Frihetens träd!
Tryggat och fritt från Orangen
skall grönska vårt Frihetens träd!

I tappre, vilkas blod förrunnit,
som somnat in i dödens famn,
förr´n fosterlandet ännu hunnit
få veta edra hjältenamn,
martyrer, bataljoner käcke,
er höljer jordens mjuka täcke,
soven, långt bort från Orangen
i skuggan av Frihetens träd!
soven, långt bort från Orangen
i skuggan av Frihetens träd!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]