Classic Cat

the free classical music directoryVisornas hemsida
gratulerar
Elias Sehlstedt 202 år

Elias SehlstedtHymns and carols of Christmas


Puer natus in Bethlehem

melodin i midiformat
Et barn er født i Betlehem, i Betlehem,
Ti gleder sig Jerusalem.
Alleluja, alleluja!

En fattig jomfru satt i løn, hun satt i løn,
Og fødte himlens kongesønn.
Alleluja, alleluja!

Han lagdes i et krybberum, et krybberum.
Guds engler sang med fryd derom.
Allelujah, allelujah!

Men oske der og asen stod, og asen stod,
os så den Guyd og Herre god.
Allelujah, allelujah!

Av Saba kom de konger tre, de konger tre;
gul, røkels, myrra ofret de.
Allelujah, allelujah!

Lov, takk og pris i evighet, i evighet,
Den hellige trefoldighet.
Alleluja, alleluja!

Ctrl-F Sök puer natus

1   
2   
3 www.elmeriselersingers.com
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10 ceciliaschola.org


[topp]

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]


Visornas hemsida
gratulerar
Elias Sehlstedt 202 år

LÄNK
Elias Sehlstedts visor

[Sång i Ångermanland]
[Litet bo]
ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874)


[topp] | [till dagens visa 2001]

melodin i midiformat
Dagens visa 2002 december 8

Sång i Ångermanland

text: Elias Sehlstedt
musik: Tommy Rådberg


Jag vandrar bland bergen i Ångermanland
Från morgon till skymmande kväll.
Jag jublar och kvittrar min visa ibland
Kring nipor och dalar och fjäll.
Jag mojar mig bara och solar min kropp
I fjällsolens glödande brand:
Vad hade jag annars så skyhögt hit opp
Att göra i Ångermanland?

Dess jord är mig kär i varendaste bit
Och yppig, som nånsin man vill.
Och himmelen har man, i fall man vill dit,
Ej många gästgivarhåll till.
Jag kunde ta fatt uti molnenas svans,
Om blott jag utsträckte min hand.
Det gör man väl ej någon annanstans
Än här uti Ångermanland.

I skogen mig möter var blomma som vän,
Som förr, lika lantlig och täck.
En barndomsbekant känns på rösten igen
Överallt i var sjungande bäck.
Och älven sig slingrar som fordomsdags
Och vattnar sin skuggande strand;
Och aldrig jag sett någon gladare lax,
Än laxen i Ångermanland.

Ja, Ångermanland är, som var man vet,
Det allra som gladaste bygd.
Och nekas ej kan, att dess gästfrihet
Är arv efter forntida dygd.
Och känns i dess gästfria salar ibland
Att plägning man fått med besked,
Så har man var gång efteråt till och med
En känsla av - Ångermanland.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

melodin i midiformat
Dagens visa 2001 december 8

Litet bo
text: Elias Sehlstedt
musik: traditionell
bearbetning: Alice Tégner

Litet bo jag sätta vill:
Gård med trädgårdstäppa till.
Liten åker till att grava
Vill jag uppå landet hava:
Huset utan vank och brist -
Fyra rum och förstukvist.

Ladugården lagom stor:
Åtta får och fyra kor;
Gris i stian, häst i stallet,
Liten kvarn vid vattenfallet,
Och vid bryggan ner vid strand
Liten båt att ro ibland.

Gröna ängar, gödda fält,
Allting så ordentligt ställt,
Harvad åker, raka diken,
Vacker utsikt ut åt viken;
Och så långt man skönja kan,
Berg och holmar om varann.

Dito vill jag ha ännu
En för söt och hygglig fru;
Men hos flickorna jag tycker
Ej om flärd och bjäfs och nycker,
Är hon flärdfull, vill jag ha
Hellre korgen, än få ja.

Frun bör vara, hör ni det,
Mera magerlagd än fet,
Glad och vänlig, from i seder:
Nådigt jag mig undanbeder
En, som schaffsar utan ro
Ut och in på kippad sko.

Ingen ödslighet får rå:
En grin-olle i var vrå
Önskar snart vid pappas sida,
Vagn att åka, käpp att rida,
Pappershatt, trumpet och kort,
Tupp som värper immerfort.

Vad skall mer jag hitta på?
Litet bokskåp i en vrå:
Mor om kvälla iordningställer
Aftonvard och läsning, eller
Sitter mor och jag i lag -
Liten visa sjunger jag.

Trevnad skall bli vardagsgäst,
Lögn och skvaller blir vår pest,
Öppen sanning föra ordet,
Varmt i hjärtat, gott på bordet:
Dörren, öppen för var vän,
Stängs för flärdfull blott igen.

Sådant bo jag sätta vill
Bums - när kassan räcker till.
Men hur skall väl kassan ökas,
I vad värv skall lyckan sökas?
Kanske sitter hon uti
Något utländskt lotteri?


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]