[Skandinavien] | [Studenter, vi erövra Finland åter!] | [Boskapshandlaren annonserar]


Studenter,
låt oss taga en kanon under var arm
och simma över Bottniska viken,
så erövra vi Finland åter.


Dagens visa 2001 juni 8

Boskapshandlaren annonserar

Ur Zeitung für Nord-Deutschland, 1869

Svenskt tjänstfolk utbjudes av undertecknad till ärade tyska herrskaper, nämligen stora drängar till 37 1/2 rthr preussiskt courant för år, halvdrängar till 30 d:o, gossar till 15 à 20 d:o, stora pigor till 22 1/2 d:o, halvpigor till 15 à 18 d:o.

Passagerareavgiften är för vardera av ovannämnda personer 11 1/2 rthr pr. crt.

De kvinnor, som i havande tillstånd hitkomma från Sverige, återsändas på min bekostnad och erhålles en annan piga i stället.

Varje uppdrag utföres promt och anskaffas endast dugligt och brukbart folk.

Morihof vid Lübeck.

H. Voss, Boskapshandlare
[topp]

[Studenter, vi erövra Finland åter!]

[Boskapshandlaren annonserar]

melodin i midiformat/originaltext
Dagens visa 2003 juni 8

Skandinavien
text: Johan Nybom
original text: Ernst Moritz Arndt
musik: Gustav Reichardt

Vad är de Skandinavers land?
Månn´ Svealand? Månn´Trondaland?
Är det där Sundet tar i famn
Det glada sköna Köpenhamn?
O ja, ja, ja!
Allt, allt är Skandinavia.
O ja, ja, ja!
Allt, allt är Skandinavia.

Vad är de Skandinavers land?
Det är ett stort, treeningt land:
Så långt Norräna-tunga går
Ett hjärta blott i Norden slår;
Och hoppets band
Förena Skandinaviens land.
Och blodets band
Förena Skandinaviens land.

Ett äro vi på andens bud -
Beskydda själv ditt verk, o Gud,
Och gjut i yngre släkters blod
En droppa utav fädrens mod,
Då - än vid folks,
En Skandinavia vara skall.
Vid troners fall
En Skandinavia vara skall.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Studenter, vi erövra Finland åter!]

[Boskapshandlaren annonserar]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Studenter,
låt oss taga en kanon under var arm
och simma över Bottniska viken,
så erövra vi Finland åter.

Johan Nybom

Dagens visa 2002 juni 8
Fansång
text: Johan Nybom
musik: Gunnar Wennerberg

Stå stark, du ljusets riddarvakt,
Kring dina fosterländska fanor!
Och drag åstad med sångens glada makt
Med mod på dina skilda banor!
Än ligger stilla frid
Som ljuvligt månsken över berg och dalar,
Och i åskdiger tid
Blott hopp och kärlek Nordens ande talar.
Men kommer någon våra fjäll för nära
Och mulnar det i Svithiod,
Då bröder, vid vårt namn, vår gamla ära,
Vi hugga oss en väg i blod.
Och stupa vi på ärans bana
Och Hildur våra liv begär,
Vi svepa kring oss Sveriges fana -
I döden den brudtäcket är.

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 juni 8

Boskapshandlaren annonserar

Ur Zeitung für Nord-Deutschland, 1869

Svenskt tjänstfolk utbjudes av undertecknad till ärade tyska herrskaper, nämligen stora drängar till 37 1/2 rthr preussiskt courant för år, halvdrängar till 30 d:o, gossar till 15 à 20 d:o, stora pigor till 22 1/2 d:o, halvpigor till 15 à 18 d:o.

Passagerareavgiften är för vardera av ovannämnda personer 11 1/2 rthr pr. crt.

De kvinnor, som i havande tillstånd hitkomma från Sverige, återsändas på min bekostnad och erhålles en annan piga i stället.

Varje uppdrag utföres promt och anskaffas endast dugligt och brukbart folk.

Morihof vid Lübeck.

H. Voss, Boskapshandlare


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]