Det Danske Fredsakademi

Fredsakademiets sangbog: Index / Songbook

[Adolf] | [länkar] | [Vår broder i nöd] | [För friheten]
Dagens visa 2003 april 9

Det sörjande Norden
text: Pär Lagerkvist


Ej lyfter glädjen sin cymbal
att livets ljuvhet prisa,
tyst ligger sommarns högtidssal
och vinden glömt sin visa.

I sorg är sänkta våra land
och såren skall ej helas.
Ej över gränsen räcks en hand,
för ej ens sorg får delas.

Från broderland, förblött i nöd,
i ensamhet och vånda,
när sommarvinden, ljudlös, död,
i nätter nordiskt blonda.

Vem gläds åt marken när ej fri
den är där längre borta.
Tyst sörjer Nordens blommor i
högsommarnätter korta.

Vårt fria ljus, vår fria själ,
vårt egna här på jorden,
är skändat av en främlingshäl,
som tror den äger Norden.

Ej äger man en annans själ
för att dess liv föröddes.
Bredvid dig går en ordlös träl.
Mer fri än du han föddes.

I tystnad ligger broderland
vid sommarljusa vatten.
Ej viskar längre strand till strand,
ej fjäll till fjäll i natten.

Var är nu folkviskvällens ton
och blåklocksstigens spröda,
ensliga sus i aftonron?
Vår själ är hos de döda.

Du främling, hör att ingen sång
har marken där du träder.
Igen den sjunga skall en gång
då den sig åter gläder.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp]
LÄNKAR
VISORNAS HEMSIDA
NORGES FRIHETSKAMP

I dag står flaggstången naken

Nu stundar förföljelsens månad

Vi overlever alt!

För friheten


[topp] | [till dagens visa 2001]

Norskt Krigslexikon
Dagens visa 2002 april 9
Vår Broder i nöd
ockupationen av Norge 9 april 1940

Den 25 september 1940 överlämnades den politiska ledningen i Norge till Quislings parti National Samling med Terboven som tysk riksprotektor. Den s. k. nyordningen igångsättes omedelbart och ett år efteråt den 10 september 1941 proklameras undantagstillstånd i Oslo med omnejd, ståndrätt införes och träder omedelbart i funktion. Två arbetarledare döms till döden och domarna verkställs; dessutom döms flera personer till livstids- och tukthusstraff och en mängd arresteringar företas.

En våg av dödsdomar, arkebuseringar och namnlösa lidanden går under det kommande året över det olyckliga landet.

Per Anders Fogelström och Svend Bahnsen 1943

Nordahl Grieg (1902-1943)

Född i Bergen, hans fullständiga namn, Johan Nordahl Brun Grieg.

Så kom den 9 april. Nordahl Grieg var i Oslo, när tyskarna började besätta landet.

Från den 9 april gällde hans dikt ingenting annat än Norge och friheten.

Han, kommunisten, fick nu leva på det heroiska planet, där han ytterst hörde hemma.

Han, kommunisten, hjälpte till att föra ut Norges guld ur landet.

Han, pacifisten, blev nu aktiv soldat.

Återstoden av år 1940 och en stor del av 1941 tillbragte Nordahl Grieg i England.

I London sommaren 1940 giftermål med skådespelerskan Gerd Egede-Nissen.

Sommaren 1941 for soldaten Nordahl Grieg till Kanada.

Den 2 december 1943 blev Nordahl Griegs dödsdag. Bombplanet med soldaten Nordahl Grieg som en ombordvarande blev nedskjutet över Tyskland.

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 april 9
melodin i midi format

För friheten.

text: Albert Viksten
musik: Tommy Rådberg

Han fördes fram och blev ställd mot en mur
i gryningens röda timma,
och morgonstjärnan var skymd av en skur
och ögonens ljus av dimma.

Han såg mot rymden och spände sitt bröst
och fyllde med luft sin lunga,
han ville ropa med tordönsröst,
förlamningen band hans tunga.

Han ville ha ropat till himlens Gud,
men inte i bön och klagan,
men blott några ord om frihetens bud,
den evigt heliga sagan.

Då slocknade allt för en salvas brak,
och himlen blev svart som natten,
och fria duvor flög upp från ett tak
vid bruset från fria vatten.

Men salvans eko gick långt därifrån
i tidiga morgonbranden,
det växte och blev till ett frihetsdån
långt ut över nordanlanden.

Ty ingen kan stäcka en tanke med bly,
det hämnas utan förskoning.
Ett liv kan släckas men tanken skall fly
och söka sig annan boning.

Och döda en trast som i eldigt hopp
sin frihet med sång vill prisa,
det sitter en annan i nästa topp
och sjunger på samma visa.

Och döda en trast som i eldigt hopp
sin frihet med sång vill prisa,
det sitter en annan i nästa topp
och sjunger på samma visa.


[topp]

Fler WWII-sånger och midis

melodin i midiformat

Adolf

A certain German Chancellor has lost his head
He's going to get a headache somewhere else instead
And he will be retiring very soon
To join a certain Kaiser down at Doorn,

Adolf! You've bitten off
Much more than you can chew!!!
Come on ... Hold your hand out
We're all fed up with you! (cor blimey!)

Adolf! You toddle off
And all your Nazis too
Or you may get something to remind you
Of the old Red White and Blue

Adolf! You've bitten off
Much more than you can chew!!!
Come on ... Hold your hand out
We're all fed up with you! (cor blimey!)

Adolf! You toddle off
And all your Nazis too
Or you may get something to remind you
Of the old Red White and BlueWe're sick of all the muddle and the mess you've made
You've gone and stuck your fingers in the marmalade
So now you're gonna get a big surprise
You're nothing but a basketful of lies!

Adolf! You've bitten off
Much more than you can chew!!!
Come on ... Hold your hand out
We're all fed up with you! (cor blimey!)

Adolf! You toddle off
And all your Nazis too
Or you may get something to remind you
Of the old Red White and Blue

Adolf! You've bitten off
Much more than you can chew!!!
Come on ... Hold your hand out
We're all fed up with you! (cor blimey!)

Adolf! You toddle off
And all your Nazis too
Or you may get something to remind you
Of the old Red White and Blue


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]