[Nye Skalder] | [Hälsning till Ulla] | [Tre Backar Lång]
[topp]

Jukebox Tebordet
Elvis Presley

Länk
Elvis King of Rock ´N´ Roll

[topp]


Nye SkalderLjudfiler[topp]

Bellmansfigurer


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 december 9

Hälsning till Ulla

d. 3/11 1831

text: C. F. DahlgrenBruten är rosen, som oskulden prydde,
Norström den bröt i en lycklig sekund.
Låt se, det var just när solguden flydde
Ned ifrån fästet en midsommarstund.
Hand uti hand utåt fältet de vandra,
Huru de språkade där med varandra,
Knöts deras sälla och ljuva förbund.

Tyst med det övriga! - Säg oss när bliver
Barnsöl, min nådiga, månne i år?
Vänta - bror Norström re´n bjudningskort skriver,
Bjuder oss alla på fadder - gutår!
Mowitz Corpralen lär vaggan förära,
Kolmästarns Lotta skall barnungen bära,
Fredman blir marskalk för hela vår corps.

Wetzen, det påstås, för glaset skall rimma
Och utav Löfberg ett gräl skall bestås.
Jergen sig utber i bier att få simma,
Gåsen, Magistern, att fägna på gås.
Glock vill med trumpinn en virvel försöka,
Planberg orera, för barnungen söka
Wingberg sig kläda i kappa och krås.

Kransar ska pryda det lyckliga barnet,
Vin skall det läppja från morgon till kväll.
Blir det en flicka, det älskvärda skarnet
Genast i vaggan skall kallas Mamsell.
Blir det en karlbyting, bums på sin tunna
Skall han få rida och lära sig kunna
Bli serviteur uti Vingudens tjäll.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 dec 9

Tre Backar Lång
text: Carl Fredrik Dahlgren

Tre Backar lång är din jordiska bana:
Ungdomens blanka och halkande kana,
Mandomens ojämna, grusfyllda stig;
Nederst i knalln, där åt slutet det lider,
Pustande, vacklande gubbåldren skrider,
Fast invid ledstången stödjande sig.

Högst på tre backarnas glänsande branter,
O, vilka utsikter åt alla kanter!
Trädgårdar, parker och gator och hus,
Hagas förtrollning och Brunnsvikens bölja,
Kyrktorn, som kloten i molnena dölja,
Solstrålars dansar och vårfläktars sus!

Och se´n bredvid dig, till höger och vänster,
Märk, hur förstulet, ur månget ett fenster,
Blickar en tärna på dig där du står!
Rodnar och lyfter så tyst på gardinen;
Ser på den blommande, leende minen,
Ser på ditt långa, ditt böljande hår.

Men du skall utför. Det får icke hjälpa,
Akta dig endast på huvu´t att stjälpa!
Sträva nu måste du varsamt och väl.
Svärdet, vänt nedåt, lätt halkar ur slidan.
Skynda dig, skynda dig, undan åt sidan!
Annars dig åkarens schäs kör ihjäl.

Men se du nalkas mot slutet av backen,
Matt är din sena och utnött är klacken,
Märk, huru inskränkt din synkrets nu är.
Mellan de högresta husenas vimmel,
Knappast du skådar en skymt av den himmel
Vilken nyss tjusade dina begär.

Ej varken sol eller måne här skina,
Kyliga pustar kring kinderna vina,
Tårarna pressas ur ögonens grop.
Långsträckta stenhusen skuggbilder kasta,
Nu är du trött och du önskar att rasta:
Lemmarna falla som solfjädrar hop.

Läsare! enkel min liknelse varit;
Men om du utför en backe har farit,
Säkert min teckning ditt hjärta förstår.
Överst är utsikten vidsträckt och härlig,
Nederst tvärt stupande, hemsk och förfärlig;
Kör endast varsamt och lyckligt det går!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]