[Gaudeamus igitur länkar] | [Menniskans anlete F. M. Franzéns födelsedag]

Jukebox Tebordet
Gaudeamus igitur

text och midi
Dagens visa 2003 februari 9

|: Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus; :|
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
|: Nos habebit humus! :|

|: Vita nostra brevis est,
Brevi finietur, :|
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
|: Nemini parcetur. :|

|: Ubi sunt qui ante
Nos in mundo fuere? :|
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
|: Hos si vis videre. :|

|: Vivat academia,
Vivant professores, :|
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
|: Semper sint in flore! :|

|: Vivant omnes virgines
Faciles, formosae, :|
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
|: Bonae, laboriosae! :|

|: Vivat et respublica
Et qui illam regit, :|
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
|: Quae nos hic protegit! :|

|: Pereat tristitia,
Pereant osores, :|
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius,
|: Atque irrisores! :|

|: Quis confluxus hodie
Academicorum? :|
E longinquo convenerunt,
Protinusque successerunt
|: In commune forum; :|

|: Vivat nostra societas,
Vivant studiosi :|
Crescat una veritas,
Floreat fraternitas,
|: Patriae prosperitas. :|

|: Alma Mater floreat,
Quae nos educavit; :|
Caros et commilitones,
Dissitas in regiones
|: Sparsos, congregavit; :|[topp]

Jukebox Tebordet
Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur (1)
Gaudeamus igitur (2)
Gaudeamus igitur (3)
Gaudeamus igitur (4)
   
   
   
   
   
   
   
   
Gaudeamus igitur (13)


[Menniskans anlete F. M. Franzéns födelsedag]


http://ingeb.org/Lieder Gaudeamus igitur

Latin Citat och Latin länkar

FRANS MICHAEL FRANZÉN (1772-1847)
Frans Michael Franzén
hemsida

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[topp] | [till dagens visa 2003]

Dagens visa 2002 februari 9
För 230 år sedan, den 9 februari 1772, föddes
skalden Frans Michael Franzén, signaturen F-n.

Det är dryckesvisorna och psalmerna
som sjungs än idag. Men sitt genombrott fick han
i Stockholms-Posten, inkognito, som signaturen F-n och
poemet Menniskans anlete. Kellgren, Stockholms-Postens
redaktör, ville inte ta åt sig äran, de flesta dikterna var
osignerade, gjorde därför här ett undantag.

Menniskans anlete
Ode till Selma.
text: Frans Michael Franzén

Först offentliggjord i
Stockholms-Posten 1793, n:r 214
under signaturen F-n.

Menniskans anlete

The human face divine.
MILTON

Redan hann sin purpurslöja
öfver cederskogen höja
tidens sjette dag.
Guldbevingad, öfver bäcken
fjäriln flög till rosenhäcken,
kysste dess behag.

Perlan sken i vattnets spegel,
hvita glänste svanens segel
i ett skuggrikt sund.
Vinet glödde rödt i drufvan;
öm och menlös, lekte dufvan
uti Edens lund.

Men den högsta skönhet feltes
i naturen: - kronan feltes
än i skapelsen;
till dess menniskan ur gruset
hof sitt anlete i ljuset,
hof upp ögonen.

Snön på fjällen höll ej färgen,
morgonrodnan bakom bergen
sjönk fördunklad ner;
stjernan, som i dagens panna
satt så skön, ej ville stanna
öfver jorden mer.

Djuren hyllande sig böjde
för de ögon, som sig höjde
ifrån stoftet opp;
der behag och kärlek myste,
der, bland sorgens tårar lyste
ett odödligt hopp.

Änglaskaran står betagen,
ser de talande behagen
och på skaparn ser.
Skaparn tryckte sitt insegel
på sitt verk och i dess spegel
ser sin bild och ler.

I, som ropen: "Det är ingen,
ingen själ fördold i tingen,
allt är stoft, ej mer";
dårar! blott till källan stigen,
sen ert anlete och tigen,
rodnen, höljen er!

Se den gamle vises panna,
se en tafla af det sanna,
som ger sekler dag.
Se en blick ur hjeltens öga,
se ett elddrag af det höga,
som ger verldar lag.

Och det sköna, milda, ljufva? -
Lyft min Selmas morgonhufva
från dess rosenkind!
Se dess ögon, ömma, blyga,
se dess mörka lockar flyga
sorglöst för en vind.

Eller följ den hemligt flydda,
då hon går till dalens hydda,
ledd af nödens röst.
Se dess uppsyn, då hon nickar
åt de små der eller blickar
åt den sjuka tröst.

Skymt af himlen i naturen,
änglavålnad ibland djuren,
menskoanlete!
Pryder du blott dödligheten?
Skall du ej i evigheten
tåras än och le?

Ack jo! änglar än skall röra
Selmas uppsyn, då de höra
hennes röst bland sig.
Selma! än i himlens salar,
än i Elyseens dalar
får jag se på dig.


http://ingeb.org/Lieder Gaudeamus igitur

Latin Citat och Latin länkar

FRANS MICHAEL FRANZÉN (1772-1847)
Frans Michael Franzén
hemsida


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]