[Finska sånger text och midi] | [År 1848 revolutionernas år]

Mireille Mathieu - den officiella hemsidan

  
   
  

Mireille Mathieu - texter (1)

  
   [topp]

LÄNK:
DAGENS VISA:   2004 juli 9

Finska sånger text och midi


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp]

Kung Oscar [I] är en skit, en ovärdig kung att regera Svea land. Han är rädd för sin krona, vilket är ovärdigt den, som har den äran att sitta på Karlars och Gustafers tron. Därför, medborgare, avsätt honom, den krukan, och proklamera den sköna republiken i afton på Brunkeberg. Avsätt Oscar. Han duger inte till kung. Leve republiken! Reformer! Ned med det kungliga huset! Leve Aftonbladet, död åt kungen. Republik! Folket. Brunkeberg i afton.

Proklamation uppsatt på husväggarna i Stockholm mars 1848

Dagens visa 2002 juli 9

År 1848 revolutionernas år
text: Johan Nybom

Om alla strängar på den svenska luta
dock voro lika många svenska svärd,
och varje bön, de unga hjärtan gjuta,
en man, fullt rustad för en riddarfärd, -
då kommo, Danmark, tusen svärd och män,
men Sverige, Sverige, - Sverige dröjer än.

Hur länge skall du överlägga, bida,
du gamla lejon på okuvad strand?
Månn det ej klappar i din vänstra sida?
Har du ej kvar din kända klo och tand?
Är ditt som kvinnans offer blott en - tår,
ej svärd, som biter, icke arm, som slår?

Nog har du råd. Du har en rikedom:
din gamla fana och din gamla ära,
en hävd, som gömmer lik en helgedom
uppoffringens och hjältemodets lära.
Är nu den läran och den äran glömde, -
så sov din dödssömn: - du är redan dömd.

Se, Danmark ser på dig. Nå, giv ett svar,
det enda, som kan väntas här från norden:
att Sverige vapen emot våldet tar
och vill med svärdsklang giva makt åt orden.
Säg till, men - säg med kulor och med krut,
att Slesvig Danmarks är nu som förut![topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]