[Oh Donna] | [Kortare dag] | [Jukebox Saturday Night Links]

Jukebox Tebordet
Dona Dona - Donna, Donna


[topp]
   

The Jewish Folksong Suite for String Quartet

   

hebrewsongs (Yiddish


[topp] | [till dagens visa 2002]

text
   
melodi i midiformat
Dagens visa 2003 mars 9

Donna, donna
S Secunda

On a wagon bound for market
there's a calf with a mournful eye,
High above him there's a swallow,
winging swiftly through the sky.

How the winds are laughing,
they laugh with all their might,
laugh and laugh the whole day through, and
half a summers night.

Donna, donna, donna, donna,
donna, donna, donna, don,
Donna, donna, donna, donna,
donna, donna, donna, don,

Stop complaining, said the farmer,
who told you a calf to be?
Why don't you have wings to fly with,
like the swallow so proud and free?

How the winds are laughing,
they laugh with all their might,
laugh and laugh the whole day through, and
half a summers night.

Donna, donna, donna, donna,
donna, donna, donna, don,
Donna, donna, donna, donna,
donna, donna, donna, don,

Calves are easily bound and sloughtered,
never knowing the reason why,
But whoever treasures freedom
like the swallow has learned to fly.

How the winds are laughing,
they laugh with all their might,
laugh and laugh the whole day through, and
half a summers night.

Donna, donna, donna, donna,
donna, donna, donna, don,
Donna, donna, donna, donna,
donna, donna, donna, don,


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp]

Real audio La Bamba
melodin i midiformat
Donna
 
Ritchie Valens 
 
Oh, Donna, Oh, Donna
Oh, Donna, Oh, Donna
 
I had a girl
Donna was her name
Since she left me
I've never been the same
'cause I love my girl
Donna, where can you be? Where can you be?
 
Now that you're gone
I'm left all alone
All by myself
To wander and roam
'cause I love my girl
Donna, where can you be? Where can you be?
 
Well, darlin', now that you're gone
I don't know what I'll do
All the time and all my love for yo-ou-ou
 
I had a girl
Donna was her name
Since she left me
I've never been the same
'cause I love my girl
Donna, where can you be? Where can you be?
 
Oh, Donna, Oh, Donna
Oh, Donna, Oh, Donna
 
FADE[topp]

Jukebox Saturday Night Links[topp] | [till dagens visa 2003]

melodin i midiformat
Dagens visa 2002 mars 9

Kortare dag
text: Karolus
(K. J. Gabrielsson)
melodi:
Socialisternas marsch


Man skrivit oss lagar och regler alltjämt
Och aldrig man sport oss om råd.
Man tid för vår vila och möda bestämt,
Och mat man oss givit "av nåd".
Nu vilja dock vi mer ej finna behag
I godtycklig trälarbetsdag.

Vår värkande skuldra nu lindring begär,
Vår ande den ropar på ljus.
Den vila vi få allt för mycket den svär
Mot vilan i rikemans hus.
Skall vetandets källa oss öppnas en dag
Behöva vi kort arbetsdag.

Vi sleto som lastdjur med sinne och hand,
Knappt bröd dock för långt slaveri.
Vår broder gick utan, fick inte ett grand
Hans arbete det gjorde vi.
Men nu skall vår broder också  få ta tag
När vi få en kortare dag.

Nog hinna vi släpa det brådskar ej alls
Ty fullt är ett vart magasin.
Maskinhjulen surra i virvlande vals,
De hjälpa oss, samhällets bin.
Det kan icke störa en endas behag
Att vi få en kortare dag.

När krämar´n förlorar uppå sin affär
Då "ökar han på" på allt vis:
Med bagar´n det också på samma sätt är:
Små bullar och dyrare pris.
Det är ej för mycket vi önska i dag:
Höjd daglön och kortare dag.

Men tigga det göra vi verkligen ej,
Vi fordra att rätt bliver lag
Och dristar man ännu att svara oss nej,
Så ändras väl tonen en dag.
Vår skara den växer och slår nog ett slag
En gång för en kortare dag.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]