[Prostata] | [lilla Kalle]
Turlough O'Carolan (1)


- - - - - - - - - - -(2)


Turlough O'Carolan (3)


Turlough O'Carolan (4)


Turlough O'Carolan (5)

christian animation...


www.kyrkomusik.se chordie.com

klipp MP3

www.chordie.com/


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 april 10

Prostata

Författades i celibat på T 1 i Linköping
sommaren 1958.

Melodi: Ratata ... (Povel Ramel)

Författarna önska vara anonyma.

(Det ryktas att visan är skriven av
en nobelprofessor och att visan är
struken ... men det är nog bara
rykten.)

En afton uppå Stureplan gick Agda av och an,
med purpurblod på läpparna, från Kungsgatan kom han.
En blink, en blink, en nick, ett napp och så var saken klar!
Fidelurum SKÅL uti galet hål och så var saken klar.

Prostata han blåste uti tuban,
prostata från Mons till Vulva ljöd,
prostata, prostatata blixt och dunder här är jag
  Men det blev hans bleka död.

De vandrade en gata som fått namn av Birger Jarl,
som krigade och älskade och söp uti sin sal.
En mullig mö, ett krus med öl och så var saken klar.
Fidelurum SKÅL uti galet hål och så var saken klar.

Prostata han blåste uti tuban,
prostata från Mons till Vulva ljöd,
prostata, prostatata blixt och dunder här är jag
  Men det blev hans bleka död.

En port slogs strax igen bakom de våra unga tu,
de traskade sig trötta uppför dryga trappor sju,
Han var så trött, så trött, så trött när hon slog upp sin dörr.
Han var andfådd han, hon var ganska van, hon hade gått där förr.

Prostata han blåste uti tuban,
prostata från Mons till Vulva ljöd,
prostata, prostatata blixt och dunder här är jag
  Men det blev hans bleka död.

Men allt rann ut i sängen av hans fina helkvällsplan,
från Borlänge han kommit för att roa sig i stan.
Dock lyckades han pressa fram när ögonen han slöt
Fidelurum bom ut i galet hål en sista tapper stöt.

Prostata han blåste uti tuban,
prostata från Mons till Vulva ljöd,
prostata, prostatata blixt och dunder här är jag
  Men det blev hans bleka död.

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 april 10

"lilla Kalle"
text: Birger Schöldström

Gamle Ludvig Deland, f. d. skådespelare vid Kongl. teatern, ett original av första ordningen, samt hans gumma, en född Björnklou, lika originell och lika törstig som gubben, inrättade en gång en signifikativ "utskänkningsrörelse".

Det var en sommar i början av 1850-talet och det var storläger på Ladugårdsgärde, då Deland en vacker dag fick den ljusa idén, att det skulle vara lönande att mot kontant erkänsla tillhandahålla de i sitt anletes svett exercerande och naturligtvis i behov av styrkande saker varande fosterlandsförsvararna öl och smörgåsar samt att dessutom i smyg arrangera en liten lönnkrog - en synd, som nog både änglarna i himmelen och den städse mot dramatiska artister vänlige och undseende poliskommissarien Backlund på Ladugårdslandet skulle förlåta. Gumman - hon hade eljes mjölkmagasin - antog förslaget, och följande morgon fick man se paret tåga Storgatan framåt, knogande i var sin ända av en klädkorg, lastad med ölbuteljer och matvaror. I ena hörnet låg, försiktigt emballerad, en stor fyrkantig flaska med "Gustafs namn i guld" samt fylld med den vita potatisnektarn, och "lilla Kalle", som kristallklenodens smeknamn var, hade gumman hand om.

De hade hunnit till tullhuset, då gubben vilade på sin ända av korgen och sade:

- Gumma, jag ä´ så fasligt torr i halsen! Låt mig tulla "lilla Kalle" ett grand!

- Lyckas inte! - sa´ gumman. - Det här skall säljas.

- Nå, så låt mej köpa då! - genmälte gubben och tog fram ur fickan en treskillingsslant.

- De´ var en annan femma! - tyckte gumman och räckte fram flaskan.

Färden fortsattes, sedan gubben fått sitt begärda qvantum. Efter en stund vilade gumman på sin ända av korgen och sa´:

- Gubbe! dammet har stockat sig så i halsen, att jag måste ha en tår ur "lilla Kalle".

- Omöjligt! - svarade gubben. - Det här skall säljas i dag.

-Så låt mej köpa då! - inföll gumman och framräckte treskillingen, som hon helt nyss mottagit av gubben.

- De´ var en annan sak!

Och gumman tog sig en klunk.

Men på detta sätt växlade treskillingen fram och åter mellan de båda makarna, så att vid framkomsten till lägret kunde man tydligen i "lilla Kalles" fysionomi läsa Wadmans bekanta förklaring: utsupet! ... Gubben och gumman Deland tröstade sig dock med att de gjort en affär, ty varenda droppe hade ju blivit såld.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]