[Sizzi] | [Folkvismoll] | [Ljudaren] | [Min hembygd]

melodin i midi format 
Visan, ja dikten som kan sjungas på melodin Sandals kanon, har jag hittat i boken

Bönnera där hemma
Viser på Närkesmål
dektade åv
J. L. Saxon
Nutidens förlags AB Stockholm
tryckt på Såningsmannens AB:s tryckeri året 1922 (andra upplagan)

Elvira Madigans diktare skriver i bokens inledningsord:

---

Jag har med denna bok velat lämna ett anspråkslöst bidrag till bevarandet av mitt modersmål, innan folkskola, samfärdsel och tidningar gjort slut därpå.

Men framförallt har det varit mitt ögonmärke att så långt jag förmått teckna närkesbönderna sådana de te sig i söndags och vardags: i sin trygga självständighet, i sin idoghet, i sin envishet, i sin underliga blandning av tröghet och livlighet, i sin starka rättskänsla, i sin oförmåga att uppskatta sitt eget och sin övervärdering av den landsbygdskulturen så underlägsna stadskulturen, i sitt träffande bildspråk och i sin lugna, verkningsfulla humor, karakteristisk för dem, även om en och annan historia - såsom fallet tydligen är med ett par av dem jag här satt på vers - blott är lokaliserad.

Jag känner närkesbönderna i botten, ty jag är en av dem. Det är min stolthet att tillhöra en släkt, som, efter vad jag med bestämdhet vet, allt sedan Karl XI:s tid bestått av närkesbönder, och den här lilla boken vill - i ris som ros - vara ett ringa uttryck för min kärlek till och min tacksamhet mot min älskade hembygd och mitt älskade stamfolk.

Gällersta forngård, 17 oktober 1922.

J. L. Saxon.

melodin i midi format 

Förklarenga.

text: J. L. Saxon
melodi: Sandals kanon

Jon Tyerschas Kari har klubber te hänner,
en mun sôm ett lagôlv å trasuga tänner,
ett närapå kvarterslångt snuskammarstak,
å bre sôm e logadörr ä ho där bak.

Å ettersôm ho inte hör te di blia,
så ha inga karar ho fått te å fria,
fast riker ho ä, utan mor, utan far
å engenteng önskar sej mer än en kar.

Sist ändå en freda i prostegårns kammar
ho står å mä hjärtklappneng hackar å stammar.
Ho synns på en pôjke från grannsockna dra,
å ärne dä ä, att di lysneng vill ha.

Förbluffater att de ha löckas för Kari,
vars möa så lönlöser hit te dags vari,
når giftas dä gällde, gör prostafar då
e granskneng åv pôjken å säger sôm så:

"Mi lyckönskan, Kari, du har te få make,
men just nu den här hör så klart te di slake,
att lysneng mä honom du inte kan få:
han ä ju fuller, så knafft han kan stå."

Å Kari ho börjar te be å te grängna:
"Å, var inte håler, å, löcka mi hängna!" -
Men prosten han svara: "Um fredan igen
du hit kan få kômma å mäha din vän."

Å ôg di då kôm, kôm mä bång å mä buller,
för fästeman´ nu va jämmerligt fuller,
att Kari fått bruka den yttersta flit
för att kunna släpa mä karkraken dit.

Nu vart gamle prosten bå röer å bleker:
"Ja, sannerligt tror, att du går här å leker
mä Gud å hans bud, mä hans körka å mej.
Jag kan mej omöjlitt begripa på dej!

Förklara mej hur du kan göra så illa -
du hit mä e fyllkaja två gånger villa?" -
"Ack goesta prosten, dä ä just för dä,
att - når han ä nykter, han inte vill mä!"

snuskammarstak: näsa
ärne`: ärendet
grängna: gråta


[topp]

Dan Andersson
melodin i midi format 
Samma melodi i denna tonsättning som Ljudaren.

En annan tonsättning (Ctrl-F sök Sizzi)
Bonus - flera andra svenska visklassiker, Taube, Fiolen min...

Brede's Accordion MIDI File Collection

melodin i midi format 

Sizzi.

text: Dan Andersson
musik: Tommy Rådberg

Han föddes vid Lasso, där löjorna stimma
i vågor, som glittra likt pärlor och vin.
Han kom i det gulaste månljusets timma
till stränder, där ängsgräset blommar som lin.

Han döptes av vinden, som for genom gräset,
till "Sizzi av Lasso" av springarnas ätt,
men kallades hare av folket på näset
och dömdes till döden av jägarnas rätt.

Och dagögat, höken, såg skarpt där neröver:
"Det rör sig, det prasslar i strandlinjens blom,
jag seglar väl ner när ett mål jag behöver,
jag skjuter - det kan ej bli värre än bom!"

Och nattögat, räven, gick fram och gick åter:
"Kan undra var Sizzi i kväll håller till?
Kan undra om liten går vilse och gråter,
han kan dock få sällskap i natt om han vill."

Men Sizzi gick glad genom ängar och hagar
och gömde sig djupt in i Råmyra skog,
och bort flögo sommarens rosiga dagar,
och Sizzi fick leva, förunderligt nog.

Och vintern slog bro mellan stränder och öar,
där lövskogens grönska låg vissnad och strödd,
och vit över slogar på infrusna öar
och vit över ängen, där Sizzi var född.

Då travade döden en dag genom skogen
med herregårdskoppel och blanka gevär,
och jakten tog fart uppåt Hagbergaslogen
och gick nedåt Lasso och stannade där.

Där hörde vi ekot av smällarna sjunga
kring Lasso, kring dalen och skogen och sjön,
där fick han ett skott genom flåsande lunga
och blodet rann rött på den gnistrande snön.

Vid Lasso, där isarna råmande brista,
vid foten av Kvarnklintens vissnade fur,
där tumlade Sizzi omkring i det sista,
där stannade drevet, där blåstes i lur.

Dan Andersson


[topp]

Dagens visa 2003 augusti 10
melodin i midi format

Folkvismoll
text och musik: Tommy Rådberg


Och ensam med min penna
en vals jag skrivit har.
Din hand i min jag känna
när valsens toner far.


När valsens toner smeker
mitt hjärta varmt och rött.
En längtans lek jag leker
förlåt en ensamtrött.


En ensams rätt att drömma
en rätt att vara kär.
En ensams rätt att glömma
att låtsas ha en när.


En ensams rätt till lycka
en ensams rätt till hopp.
En rätt att kyssar smycka
en flickas nakna kropp.


Oh flicka hör min saga.
Oh hör min poesi.
En vals om drömmens dagar.
en vals ur fantasin.


Långt bort från verkligheten.
Långt bort från nuets roll.
En vals om ensamheten.
En vals i folkvismoll.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Ljudaren]

[Min hembygd]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

melodin i midi format

en visa av Tommy Rådberg

Dagens visa 2002 augusti 10
melodin i midi format

Ljudaren
text och musik: Tommy Rådberg

texten är inspirerad av artikeln i
Bromma Hembygdsföreningens tidskrift 1945.


Dold i Hemdalens mantel där ligger ju sjön
som av ljudet från ekot fick namn
och omkring sig så höjer en trollskog i grönt
och på ängarna går kungens lamm.

Över Järnsaxavallen och Ruteplatån
nerför brant Ljudarns vatten vid Vågaskär
och jag vandrar till fots - Jaredalen, Gjaltån.
Klippan Dolgtraser där bor en dvärg.

Genom pasströskelns ingång till Litdalens sal
dubbelbjörkar förälskade par.
Spridda block övertvärar i båge i dal
och var sprickbild är landis framfart.

Gjallarhornet det vilda på sjöns norra strand
är ett block som från isbräckan fallit ner.
Eistlavallen är bortom till vänster om hand
och det porlar - jag hör och jag ser.

Året sjutusen sexhundra åttiosju
före Kristus är Ljudaren född.
Ulvrunsblocket har landisen slagit itu
Gjallarberget av krafterna gödd.

Gulltoppsberget Och Rigdalen, Ireplatån
Ögreipvallen bland Stigande dalens ris.
Kilepynten i norr och i öst Vindlerån.
Vilken konstnär han är farbror is.


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 augusti 10
melodin i midi format

Min hembygd
text: Frans Österblom
melodi: Du gamla, du fria

Jag älskar min hembygd vid svallande hav,
Dess skogar och minnesrika dalar,
Där fädernas aska i grönskande grav
Om hjältedåd och frihetskärlek talar.

Här sprang jag som barn och här lyssnade jag
Till ekot bland kummelkrönta hällar,
Till taltrastens friska melodiska slag
Och bäckens sorl i sommarljusa kvällar.

Här stridde min stam re´n för tusende år
Mot mörker och andelig förvildning,
Här strider den ännu i dag som i går
För modersmål, för vetande och bildning.

O, må den förkovras, min fädernebygd,
I hugstora tankar och bedrifter
Och städse tillväxa i visdom och dygd
Och troget skydda fädrens arv och grifter.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]