[Tankar är fria] | [Martin Luther King Jr.]

Mänskliga rättigheter

Svenska FN-förbundet

  

The White Rose (2)

The White Rose (3)

  
  

The White Rose (6)

Die Gedanken sind frei

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[Tankar är fria]

[Martin Luther King Jr.]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Midifilen
i nytt fönster
Die Gedanken sind frei(1)
  
  
  
  
  
  
Die Gedanken sind frei(8)
Die Gedanken sind frei(9)
  
  
Die Gedanken sind frei(12)
  

Tankar är fria.
Original: Tyskland omkring 1520
("Die Gedanken sind frei")
Svensk text: Roland von Malmborg

Tankar är fria - vem kan dem förbjuda?
Ja, tankar är fria - vem kan dem påbjuda?
Ingen mänska kan dem tvinga
när de vill sig bevinga:

Så är och ska förbli,
ja, Tanken är fri!
Så är och ska förbli,
ja, Tanken är fri!

Med åren jag lärt mig allt mera och mera -
mitt samvetes röst jag måste värdera!
Skulle kroppen än förblöda -
en idé kan man ej döda:

Så är och ska förbli,
ja, Tanken är fri!
Så är och ska förbli,
ja, Tanken är fri!

Och kastar man mig inom galler och murar,
min tanke känner ej begränsning och burar.
Min tanke ingen binder,
den klarar alla hinder:

Så är och ska förbli,
ja, Tanken är fri!
Så är och ska förbli,
ja, Tanken är fri!

Tankar är fria - vem kan dem förbjuda?
Ja, tankar är fria - vem kan dem påbjuda?
Ingen mänska kan dem tvinga
när de vill sig bevinga:

Så är och ska förbli,
ja, Tanken är fri!
Så är och ska förbli,
ja, Tanken är fri!

Midifilen
i nytt fönster


[topp] | [till dagens visa 2001]


Martin Luther King Jr.


DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 december 10
melodin i midiformat

Let Us Keep His Dream Alive

to the tune of "This Old Man"This young man had a dream;
In his eye he had a gleam.
We must love each other to survive.
Let us keep his dream alive.


He believed man was good;
He had dreams of brotherhood.
We must love each other to survive.
Let us keep his dream alive.


All join hands, let us sing;
Let the bells of freedom ring.
We must love each other to survive.
Let us keep his dream alive.


We can learn from the past;
Then we'll all be "free at last!"
We must love each other to survive.
Let us keep his dream alive.
melodin i midiformat

Harmony and Peace

to the tune of "B-I-N-G-O"
Dr. King taught us to live
In harmony and peace--
P-E-A-C-E,
P-E-A-C-E,
P-E-A-C-E,
In harmony and peace.


He taught us not to fight or quarrel,
But love one another.
L-O-V-E, Love!
L-O-V-E, Love!
L-O-V-E, Love!
He said to love each other.
melodin i midiformat

Happy Birthday, Dr. King

to the tune of "Yankee Doodle"Dr. King was a man
Who had a special dream.
He dreamed of a world filled with love
And peace and harmony.
Happy Birthday, Dr. King,
Happy Birthday to you.
Happy Birthday, Dr. King.
We honor you today.
melodin i midiformat

Brotherhood

tune "Mary Had a Little Lamb"Brotherhood for you and me,
you and me,
you and me,
Brotherhood for you and me,
taught Martin Luther King


We should live in harmony,
harmony,
harmony.
We should live in harmony,
taught Martin Luther King.[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]