Texter och noter - FolkWikimelodin i midiformat
   
Härjarvisan (1)
   
   [Gånglåtar] | [och vad Gustaviskt var blev därför även svenskt]


Midi Golden Oldies[topp]


Gärdebyn


melodin i midiformat

text

[till dagens visa 2002]

[och vad Gustaviskt var blev därför även svenskt]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp]

Dagens visa 2002 juli 10
Vane att, under den villervalla och split bland oss härskat, emottaga främmandes intryck, och styrde av främmande tänkesätt intill närvarande regering, hava vi vant oss att icke nog högakta oss själva samt att sätta för mycket värde på vad utländskt är.

Gustav III, 1778

 
 
Där låg ett skimmer över Gustavs dagar,
fantastiskt, utländskt, flärdfullt, om du vill,
men det var sol däri, och hur du klagar,
var stodo vi, om de ej varit till?
All bildning står på ofri grund till slutet,
blott barbarit var en gång fosterländskt;
men vett blev plantat, järnhårt språk blev brutet,
och sången stämd och livet mänskligt njutet,
och vad Gustaviskt var blev därför även svenskt.

Esaias Tegnér

 
 
text: Nils Personne
Svenska teatern under Gustavianska tidehvarfvet af Nils Personne, Wahlström Widstrand, 1913

Vitterheten och teatern voro hans liv, hans glädje, det som mest av allt intresserade honom, och som ständigt lekte för hans inbillning. Och detta var fallet icke blott under den tid han själv har kallat sin lyckliga utan även och framförallt under de oroliga sista akterna av hans eget skiftesrika drama.

Till och med under krigets larm sysslade hans tankar ivrigt med teatern. Under ryska kriget mottog han dagligen meddelanden från teaterns chefer och sina intimare vänner om tilldragelser inom kulissernas värld, och den ytterst farliga situationen i Göteborg under danskarnas anfall hindrade honom icke att kritisera inlämnade teaterpjäser och aktrisernas toaletter samt sysselsätta sig med nya sceniska planer.

Teatern var för honom den lugna hamn, som han likt seglaren sökte för att där få njuta av en efterlängtad vila.

Egendomligt nog var det också på teatern, på själva hans älsklingsskapelses scen han träffades av lönnmördarens kula.

 
 
ur prologen vid
Kungl. svenska dramatiska teaterns
hundraårsfest
text: Oskar Wijkander

Fröknar och grevinnor logo
kungen vänligt mot och togo
sig det glömda språket an!
Och i folkets glada lekar
under skaldens Djurgårdsekar
genklang språket även fann!
Snillet hade ifrån tronen
talat svenska till nationen,
slagit an den rätta tonen,
ädel, fosterländsk och sann!

Att om dessa skatter värna
Kellgren fanns och Oxenstierna,
Gyllenborg och Adlerbeth!
I anakreontisk yra
Bellman grep sin gyllne lyra,
sjöng sig till odödlighet!
Leopold sin konung lydde,
sig med svenska dräkten prydde:
franska puffar dock han sydde
på - för formens värdighet!

Men ur själva livet gripen,
flödar ymnigt folk-komiken
fram ur Hallmans sångarsjäl.
Och det svenska språket klingar,
fladdrande på skämtets vingar,
glatt och lustigt hos Kexél.
På den väg hans "fogdar" röjde
Envallsson sin stämma höjde;
och med jubel folket dröjde
vid hans svenska skådespel.

Väl det ännu satt och sitter
av det fina, franska glitter
mången sirlig stjärna kvar;
och, om prydd med franska liljor
på den svenska scenens tiljor
skådespelarn länge var;
börjar snart det nationella
sina lånta fjädrar fälla,
och för våra blickar ställa
allt vad ljuvt och skönt det har!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]