- - - (1)   
   - - - (2)   
   - - - (3)   
   - - - (4)   
eurovisionschlagern (5)
   - - - (6)   
eurovisionschlagern (7)
eurovisionschlagern (8)
   - - - (9)   
eurovisionschlagern (10)
eurovisionschlagern (11)
eurovisionschlagern (12)

       
Sverige 1:a -99 Danmark 1:a -00
melodin i midiformat melodin i midiformat

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

melodin i midiformat
Dagens visa 2003 maj 10
Kärleks pris
text: Samuel Columbus
musik: Gustaf Düben
noter: den svenska Kärleksvisan
Brodin
(Westin, 1958)

All livs och levnads springekälla,
jag menar dig, o kärlek ren.
Hur skall jag ditt beröm framställa?
ditt mesta lov är dock ditt men.
En himmelsk tunga borde mig
om dig att sjunga värdelig.

Då ett oskapat ändlöst öde
var, det dock slätt alls intet var,
Gud själv av kärleks överflöde
den hela världen skapat har.
Av Gud själv blev kärlek först utsänd,
till Gud bör han ock bliva vänd.

Vem är som än ditt lopp förmenar
hur är din makt så underbar?
Jord, himmel, vatten du förenar,
att det liv får, som liv ej har.
I elden har du din hemvist.
Du är i världen först och sist.

Förutan dig är allt i tystnad,
ohyggligt, mörkt, iskallt och dött.
Med dig är allt i ljuvlig tystnad,
fröjd samligt, täckt och som nyfött.
All svårhet gör du lätt som strå,
till dess man dock ditt mål kan nå.

Till ro du våra tankar böjer,
som visst det högsta goda är.
Allt hjärtegnag ur vägen röjer,
som arga sinnen möta plär.
Du är det starka världens band
som sammanhåller folk och land.

I solen är ju elden finer
i jorden är han jordbemängd,
i Gudi själv ren kärlek skiner,
i syndigt hjärta är han vrängd.
Dock om förnuft oss råda får,
blir oss en stadig kärleks vår.

Ty älskom nu vart redligt sinne,
det vackert, gott och ärbart är.
Hat, avund, ondska, sorg försvinne,
som blod och mod förtära plär.
Så få vår hjärtan sannas vid
att vår tid är en gyllne tid.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 maj 10

Sov, liten, sov


Källa: Visan vi inte minns,
Sveriges Radios förlag,
1980 (noter)

Sov, liten, sov

Sov, liten sov!
Små lammen vaktar far,
och mor hon putsar täppan ren,
och viskar vid sin vagga sen:
Sov, liten, sov!
Sov, liten, sov!

Sov, liten, sov!
På himlen lammen gå,
och stjärnor kallas lammen där,
och månen deras herde är.
Sov, liten, sov!
Sov, liten, sov!

Sov, liten, sov!
Och du ett litet lamm skall få
med bjällra och med rosenband,
till lekkamrat på hemmets strand.
Sov, liten, sov!
Sov, liten, sov!

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 maj 10

Petra Johann
text: Margareta Kjellberg
egen tradition
Källa: Visan vi inte minns,
Sveriges Radios förlag,
1980 (noter)

Min klagan ja velle besjonga,
men ja vet inte rätt om ja kan.
Mina tankar de bliva så tonga,
när ja tänker uppå Petra Johann.
Han va snäller å god
när han gav mä sitt ord,
men så kom han till en handelsbod.

På den tia då var vi så onga,
ja va fjorton å femton va han.
Å våra hjärtan de kändes så tonga,
när som Petra Johann se te stan.
Å hans kind va så våt
å så skildes vi åt,
å ja gråt, å ja gråt, å ja gråt.

Men när året va gånget te änna,
då kom Petra Johann te en tett.
Å de stod knappt te å känna igen´a,
så fin å finurlig han ha blitt.
Med en klocka så stor
å tunnbottnade skor
å paraply å galoscher å så.

Å så bjöd han mä ut å promenera,
på kvällen när som de blev skumt.
Å vi gick där ut å spankulera,
å han kysste mä så gruveliga ömt.
Skriv nån gång, sa han så,
men på brevet ska stå
till högädle herr Pettersson uppå!

Å ja skrev la fastän skrifta va dålig,
ja skrev te min lillaste vän.
Å ja gick där å vänta så tålig,
men aldrig så skrev han igen.
Å ja skrev än gång te,
å ja pränta å be,
och ja grät, men va hjälpte la de.

Å när året var gånget te änna,
å han varken kom eller skrev.
Då grät ja på nytt ena vänna,
där ja gick uti markera å drev.
Men så tänkte ja så,
te mi vän ska ja gå,
han ä la väl trogen ändå.

Å ja fick åka med bodtorpakusken,
å han körde meg te ena bod.
Å där stod mi gösse inför disken,
så fin och finurlig må I tro.
Å en jungfru så grann
med krusiluller å bann,
stod å smila så rart mot Johann.

Å ja stod där å bliga å bliga,
å tåra ho trilla å rann.
Å ja tänkte, ja väl te å gå
för å inte genera Johann.
Men så gick ja dock fram,
trots heder och skam
å spotta å sade, tvi skam!

Men sen så sa ja så milt som ja kunde,
nog ser ja di jungfru ä grann.
Må vår Herre din lycka bekomma,
men de ä synd om dig stackars Johann.
För du har glömt dina ord
å den ed som du svor,
å de ord som du talte med din mor!

Å alla flicker som nu äre onga,
ja eder blott varna nu vill,
att ni ska akta er för såna dära
som står i bora å vrånglar me sill.
För en pepparkadett,
han bryter så lätt
ja han bryter sin trohet så lätt.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]