Nils Ferlin

Ferlinmuseum

LÄNKAR
Nils Ferlin-Sällskapet
en biografi
dikter
dikter

På Arendorffs tid; Nils Ferlin 100 år
Vid ett fattighjons kista; Victor Arendorff
Vaggsång; Ernst Arendorff
I folkvisetonNils Ferlin fyller år i dag (113 år)


[Det gamla hotellet i Klara]

[Nils Ferlins medskalder]


[topp] | [till dagens visa 2001]

melodin i midi format
Dagens visa 2002 juli 26

Det gamla hotellet i Klara

text: Stig Dagerman
musik: Tommy Rådberg

Väl mött i skuggornas skara!
Sitt ner och spendera ett krus
för det gamla hotellet i Klara,
som blivit till luft och ljus.
 
Här sjöng några törstiga slarvar,
mens andra bar vinkel och lod.
Men nu flyger måsar och sparvar,
där sängar och flaskor stod.
 
Här möttes den fjortonde dennes
ett annat år två i en kyss.
Hans första men inte hennes.
Ack, väggarna fälldes nyss.
 
Och han som var mager om bena,
magrade här några år
och byggde i natten den sena
palatser som än består.
 
Och han som lämnade livet
en afton med hjälp av ett spjäll
bor ännu, fast det är rivet,
på sitt gamla Klara-hotell.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 dec 11

Nils Ferlin fyller år i dag!

Det är sant och sant är att en älskad skald har
skäl att tacka sina medskalder:

Här ett urval:

Fadern, Fröding och bröderna Arendorff

LÄNKAR
Nils Ferlin
Ferlinmuseum
Nils Ferlin-Sällskapet
en biografi
dikter
dikter

På Arendorffs tid; Nils Ferlin 100 år
Vid ett fattighjons kista; Victor Arendorff
Vaggsång; Ernst Arendorff
I folkviseton

Johan Albert Ferlin är Nils Ferlins far.

Brevet till redaktör J. A. Ferlin
vilken utgav jultidningen Värmländingarne.

Brevets avsändare är lektorn i Gävle och författaren
N. P. Ödman (1838-1911).

Med anledninga av de snuskigheter som den begåvade skalden Fröding nyligen gjort sig skyldig till måste jag såsom villkor för sändandet av mitt bidrag fordra att ej något bidrag från honom denna gång intages i "Wemländningarne".

Jag skämmes att uppträda i sådant sällskap och det på köpet i en julpublikation (som enligt min tanke bör särskilt vara ren från allt dylikt).

Han har genom sitt uppträdande i "Stänk och flikar" så besudlat sitt namn att jag anser det vara rent av oanständigt att så omedelbart efter hans "pornografiska" publikationer ha detta namn med i en jultidning. Han bör först ha någon tid på sig att skämmas och förbättra sig - om detta är möjligt.

Korteligen antingen utgår hans namn ur listan på de bidragande i "Wermländingarne" eller ock mitt.

Låt mig snarast möjligt få veta vilketdera.

Med utmärkt högakting
N. P. Ödman

Dagens Nyheter 4/10 1937.

(Ferlin [fadern] har tydligen haft diplomatiska talanger - både Ödman och Fröding är representerade i tidningen Värmländingarne 1896).

Källa: Så minns vi Gustaf Fröding, sammanställd av Germund Michanek, Lindblads, 1960

Nils Ferlin 100 år
NILS FERLIN (1898-1961)
[topp]

Midifilen
i nytt fönster

Vaggsång
text: Ernst Arendorff (1875-1908)
musik: Tommy Rådberg


Den förste av alla som skänkte Nils Ferlin
en diktbok: Gustaf Ullmans Västkust.

Slumra, slumra, lilla barn,
tids nog får du vaka,
kanske gå i Grottes kvarn,
lida och försaka.
Sådan lott är fattigmans,
den hans krafter krossar,
medan mitt i prakt och glans
rike mannen frossar.

Dröm din soldröm, lilla vän,
väv den fin och fager!
Livet ger den ej igen
i sin mörka dager.
Fattigbarnets enda arv
är ett ständigt gissel,
så vid spade, plog och harv
som maskiners gnissel.

Slumra, slumra, lilla barn,
tänk ej än på ödet!
Fjättrad med kung Grottes garn
strävar far för brödet.
Det är litet, torrt och tunnt,
bittert att förtära.
Bättre dock oss ej blir unt
hur vi än begära.

Sorgsång sjunger nu din mor,
kan ej annorlunda,
kanske dock, då du blir stor,
andra tider stunda.
Kanske då skall Grottes kvarn
ned till grunden brinna
och mitt eget kära barn
saknad frihet vinna!

Midifilen
i nytt fönster

LÄNKAR
Nils Ferlin
Ferlinmuseum
Nils Ferlin-Sällskapet
en biografi
dikter
dikter

På Arendorffs tid; Nils Ferlin 100 år
Vid ett fattighjons kista; Victor Arendorff
Vaggsång; Ernst Arendorff
I folkviseton[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]