[Drabanten Gustaf Örn] | [Pelle med handklaveret] | [Liten fågel]

melodin i midi format 

Elin och herremannen

(Kvinnotrohet)
1847
text av Pehr Thomasson

En herreman så stolt och båld,
som ägde tunnor guld
och flera hemman i sitt våld,
fick se en flicka huld
bland parkens stammar ensam gå.
Han talade till henne så:

Mitt vackra barn, vad heter du?
Säg mig ditt ljuva namn,
och sätt dig vid min sida nu
i skogens blomsterfamn!
Vi vilja språkas vid en stund
förtroligt här i enslig lund.

Mitt namn är Elin, men jag får
ej längre dröja här,
ty dagens sol snart nedergår
och jag ska plocka bär
i korgen som jag har åt mor,
hon väntande i hyddan bor.

Ack Elin, ingen flicka söt
och skön som du jag sett.
Kom vila i mitt öppna sköt!
Jag beder blott om ett:
giv mig en enda liten kyss...
var icke rädd - ej någon lyss.

Nej, nej, jag lovat har vid Gud
att ingen kyss ge bort
förrän den dag jag skall stå brud -
och det blir innan kort,
och då skall Gustaf hava den.
Från barndomen han är min vän.

Vad du är barnslig, blyg och from
som sådant pjollra kan
Din Gustaf vet ju ej därom,
ej heller någon ann.
Du skall få penningar... se här...
låt mig nu få vad jag begär.

O nej, o nej, jag är ej fal
för penningar och guld.
De hjälpa ej för samvetskval
och spe och evig skuld.
Ett fredat bröst är mera värt
har jag i katekesen lärt.

Bedraga vill jag icke dig -
tro vad jag säger nu.
Till slottet skall du följa mig
och bliva där min fru!
Av pärlor silver skall du få
långt mera än du kan förstå.

Nej, nej, mig lockar ingenting
av silver nog jag har.
Ty vet att en trolovningsring
jag fick sen några dar,
Av Gustaf som jag älskat ömt
och den har jag vid hjärtat gömt.

Hör Elin, - Gustaf fattig är
ett torp jag honom skänkt,
men heligt inför Gud jag svär,
du har min ära kränkt,
och torpet tager jag igen -
lev sen i sorger med din vän.

Gör som du vill. Jag lever säll
om än bland snö och is
i ödemarken i ett tjäll
jag leta skall min spis.
Blott jag vid Gustafs sida får
framleva mina levnadsår.

Ej hjälper smicker eller hot
men vet iallafall
att om det också sker med knot
en kyss jag taga skall
och till mitt hjärta trycka dig
förrän du slipper ifrån mig.

Jo pyttsan, med en sidoblick
gav Elin skälmskt till svar
och kastade sin korg och gick
med den stod herren kvar
och suckade: En narr är den
som gäckar kvinnotroheten!

[Pelle med handklaveret] | [Liten fågel]

DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/aktuell.htm

[topp]

Gällivarevisan midi
I låga ryttartorpet midi
Drabanten Gustaf Örn
(originaltitel Karolinen i Paris)
 
text: Pehr Thomasson (1818-1883)
melodi: I låga ryttartorpet
eller Gällivarevisan.
 
 
Kung Karls bedrifter flögo kring hela jordens ring
förstorade av många och underbara ting.
Hans namn med stolthet nämndes i hydda och palats,
hans bild i varje boning på väggen hade plats.
 
En dag då konung Ludvig vid bordet satt och åt
omgiven av sitt hovfolk i all sin prakt och ståt
han yttrade: Jag skulle bra gärna vilja se
hur svenske kungens bussar se ut och sig bete.
 
Då reste vår minister sig upp från bordets rund
och sade: Eder önskan kan ske i denna stund,
ty en av hans drabanter som kom med bud i går
hos vakten utanföre vid slottts port han står.
 
Låt honom genast komma till oss i salen in
utropade kung Ludvig så glad uti sitt sinn,
och fröknar och prinsessor en rad så lång och skön
de sågo på ministern och höjde samma bön.
 
Snart hördes vapenskrammel och tunga steg vid dörrn,
och in i salen trädde drabanten Gustaf Örn.
Han gjorde krigarställning så golvet darrade
och skyldra med geväret så fönstren skallrade.
 
Lång var han som en jätte och hög och axelbred
med gråsprängt hår som räckte till skulderbladen ned.
Hans ansikte var krutstänkt med många svärdshugg på,
som ännu lyste röda, hans ögon voro blå.
 
På huvudet han hade en stor bredskyggig hatt,
och slutet tätt kring livet ett älghudskyller satt.
Och midjan satt ett bälte, ovanligt brett och stort
med breda söljor fästat på vederbörlig ort.
 
Vid sidan hang hans slagsvärd, blankt som en solklar våg
och uppå vänstra armen man tvenne handskar såg.
Av buffelläder voro hans stövlar likaså
med järnbeslagna sulor och stora sporrar på.
 
När kungen och hans hovfolk på honom länge sett
varunder mången av dem hans ansikte belett,
de yttrade: Man skulle förfriskning honom ge,
på det man också skulle hans matlust kunna se.
 
Då trädde fram en junker med fin konfekt och vin
och bjöd åt karolinen, som med en fryntlig min
den hela flaskan tömde uti ett andedrag
och sen konfekten sväljde uti ett enda tag.
 
Där stod han hög och ståtlig liksom ett gammalt träd.
Han kan ej vara farlig att fäkta lite med.
Så tänkte en fäktmästare som på ett artigt sätt
åt karolinen räckte en liten nätt florett.
 
Men denne stod orörlig och klingan icke tog
varför fäktmästarn honom på näsan fintligt slog
till hovets stora nöje som såg på detta spratt.
De reste sig från bordet med munterhet och skratt.
 
Då brunno bussens ögon, ett steg framåt han tog
och fransmannen för örat med flata handen slog
så att han for i väggen och dog i samma stund,
och blodet stänkte därvid i salens vida rund.
 
De sköna föllo neder i vanmakt en och var,
och själva kungen bleknade för en så bister karl.
Men vår minister skyndade att föra honom ut
från det bestörta hovet och därmed var det slut.
 
Det säges att det synes ett hål i väggen där
som fransmannen har stupat. Det tydas kan så här:
Till minne av en örfil utav en karolin
som inte ville fäkta men slåss av bara hin.
 

ÖNSKA DIG EN VISA


Den Virtuella Vaxboken


  
Dagens visa
2002/3 jan 11

ÖNSKA DIG EN VISA


Den Virtuella Vaxboken


  


[topp]

 melodin i midiformat 

Pelle med handklaveret

Pelle var en pojke som jag känt igen,
förresten ska jag säga att det var min bästa vän.
Bland många hans meriter så spelte han klaver
uti granna takter och i fint manér.

Var det lek i bygderna nå´nstans,
nog var Pelle med där han och spelte opp till dans.
Alla flickor hörde på och sa:
Jestanes, min Pelle, vad du spelar bra!

På ett julkalas en gång hos riksdagsmans
Pelle han var med där han och spelte opp till dans.
Klockarn dansa schottis med riksdagsmans Kristin,
själva länsman surra kring som en bobin.

Nämndemans mora och vår gamle prost
lyste uti syna liksom Olssons feta ost.
När de slutat själva prosten sa:
Jaggen i dej Pelle, va du spelar bra!

Det hände sig en gång och det var sent en kväll
att Pelle blev i sällskap med en fin mamsell.
Pelle tog klaveret, stämde opp en låt,
mamsella gick bredvid och bara hörde på´t.

När han slutat i ett enda huss
hon Pelle tog om halsen och gav honom så en puss.
Det får du, så kärleksgrannt hon sa:
Min lille, rare Pelle för du spelar bra!

Men som hon kysste Pelle så kom där fram en karl,
spektoren uppå herrgårn, som hennes fästman var.
Nu slår jag bums ihjäl dej! till Pelle så han skrek,
men Pelle var i tagen, han var inte vek.

Spektoren klaveret mitt i skallen fick,
och i hundra, sinom hundra bitar strax det gick.
Sen jag träffte Pelle och han sa:
Den här gången tror jag att jag spelte bra.

(bobin=garnspole)
 

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp]

Liten fågel
text: Mathilda Langlet (1832-1904)
musik: Göran Möller (1824-1908)

En liten fågel satt en gång
och sjöng i furuskog.
Han hade sjungit dagen lång,
men dock ej sjungit nog.
Han satte sig i högsta träd
som uti skogen fanns,
ty solen skulle just gå ned,
han ville se dess glans.

Det finns i skogen mörka snår
där träden växa tätt,
och jägarn med sin bössa går
och siktar snabbt och rätt.
Han går på lur, han kryper ned,
han smyger tyst omkring,
han ser åt skogens högsta träd,
det gör väl ingenting.

Men liten fågel sjöng så glatt
i sommarkvällen klar.
Han ville tacka Gud för att
så fri och glad han var.
Han sjöng och drömde icke om
hur vitt den sången ljöd,
tills skyttens säkra kula kom,
och sångaren var död.

Vi gråter du? Nej, denna gång
en tår ej fällas bör,
ty den som dör i sol och sång
han lever fast han dör!
Att dö en sådan aftonstund
som denna mild och klar
med blicken fäst på solens rund
- ack, sångarn lycklig var!

ÖNSKA DIG EN VISA


Den Virtuella Vaxboken


  


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]