Israels nationalsång(1) | Israels nationalsång(2)


LÄNK:

Ben Olander

LÄNK:

Ben om Raoul Wallenberg

LÄNK:

Raoul Wallenberg

Holocaust Music of the Ghettos and Camps

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 maj 11
Konstapel Batongs sägner
melodin i midi format
Wallenbergsvisa
text: Emil Norlander (1902)
(Ur "I sjunde himlen!")
melodi: I apladalen...

En liten visa jag föredrager
och hela världen till vittne tager,
att både Stockholms och Sveriges märg,
den tillhör herrskapet Wallenberg.

På Stora Nygatan hastigt gnor jag
och på en "byst" på en husvägg glor jag.
Vem är hon väl i sin gråa färg?
- Jo, sa´ man, det är - fru Wallenberg.

På Gustaf Adolfs torg sågs jag skrida
och fann ett hus på min högra sida.
Vems är det huset? jag sa´ burdus.
- Jo, det är Wallenbergs Oprahus.

Du milde himmel, jag börja´ skena
till Kungsträdgården, där mellan träna,
jag såg ett hus, grått liksom en tank.
Tänk, det var Wallenbergs lilla bank.

Jag iddes knappt mer i staden vara,
till Saltsjöbaden jag bums sågs fara.
Va´ här ä´  vackert, jag sa´ så glad...
Ja, här ä´ Wallenbergs villastad.

Jag ger mig på om jag Petrus fråga´
om Wallenberg äger himlens båga,
så sa` han: Nej, men han har dess mer,
uti affärer - där längre ner.

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 maj 11
Konstapel Batongs sägner
Överståthållaren [Bildt] såg sig slutligen nödsakad att genom allmän kungörelse uppmana allmänheten till anklagelser emot polisen, och justitiekanslern fullbordade olyckan genom att anbefalla åtal emot den Wallenberg som var polismästare, i stället för emot den [Wallenberg] som öppnat mötet hos la Croix. Härigenom fingo naturligen tumultuanterna nytt mod, och för alla kommande tider.

Posthumus

Från Blaiseholmen den 27 april 1864
text: Nullus, Söndags-Nisse nr 18, 1864

En gammal kärring:
Kors, se hur folket åt Skeppsbron strömmar,
det är något ont att betyda har.
Har pöbeln åter fått lösa tömmar?
Var är nu Wallenberg, stackars karl?

Nej, se, vad gatpojkar som där surra,
och se, de vifta med mössorna.
Tyst, tyst ... jag tror att de börjar hurra ...
Vad tiderna är oroliga.

Du store Gud. Hela kroppen ryser ...
Vad skall väl slutet på detta bli?
Tyst, tyst ... en arbetskarl står och nyser -
Det var signal´n till rebelleri.

O Gudar. Nu börjar åter skriket.
Var är polisen för himlens skull?
Herr Wallenberg! Titta, kungariket
är visst på vippen att ramla kull.

En arbetskarl:
Låt folket hurra, var lugn, min gumma!
Att draga ut i ett härnadståg
Herr Wallenberg skulle ej försumma,
om intet allvar i skriket låg.

Det är ej farligt, det kan jag svära,
det är ej Danmark de hurra för -
Nu är det endast till Tysklands ära,
då tycker han det är som sig bör.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]