[You'll never walk alone] | [singalong] | [Sankt Martin] | [Gåsavisa i mårtenstid]

klicka på Visor till festen

[topp]

WELCOME TO GARY and MARY'S U.K No 1 LYRICS SITE


If you enjoy singing along
with MIDI files,
then go to this page!
A collection of
all kinds of songs displayed
with their lyrics so that you
can sing along with them as they play!
[topp]


Klicka här: flera fotbollssånger

melodin i midiformat
wav-fil Liverpoolfansen sjunger (269K)
Gerry and the Pacemakers

You'll never walk alone

 
(Oscar hammerstein/Richard Rodgers)
from the musical, Carousel
 

When you walk through a storm
Hold your head up high
And don't be afraid of the dark
At the end of the storm
There's a golden sky
And the sweet silver song of the lark
 
Walk on, through the wind
Walk on, through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on, with hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
 
When you walk through a storm
Hold your head up high
And don't be afraid of the dark
At the end of the storm
There's a golden sky
And the sweet silver song of the lark
 
Walk on, through the wind
Walk on, through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on, with hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
 
Walk on, walk on, with hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone

Klicka här: flera fotbollssånger[topp]

Dagens visa:
Sankt Martin
text och midi

S:t Martin den 11:e november
bakgrund, texter och midi
(språk: tyska)
       
       
Die schönsten Seiten für Sankt Martin Klicka här
med noter plus ljudfiler Klicka här
med ackord Klicka här
Alte und neue Lieder zu Sankt Martin (texter) Klicka här
http://www.hausfrauenseite.de/ texte und rezepte Klicka här

[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 november 11
text och midi

Sankt Martin, Sankt Martin


Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind,
sein Roß, das trug ihn fort geschwind.
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut,
sein Mantel deckt' ihn warm und gut.

Im Schnee, im Schnee,
im Schnee, da saß ein armer Mann,
hatt' Kleider nicht, hatt' Lumpen an.
"O helft mir doch in meiner Not,
sonst ist der bitt're Frost mein Tod!"

Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin zog die Zügel an,
sein Roß stand still beim armen Mann.
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt'
den warmen Mantel unverweilt.

Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin, gab den halben still,
der Bettler rasch ihm danken will.
Sankt Martin, aber ritt in Eil'
hinweg mit seinem Mantelteil.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 nov 11

text: Nicolovius
Nils Lovén

ur

Folklivet i Skytts Härad
vid början av 1800-talet

Mårtendagsräkenskaperna

Alla åboar i varje byalag samlades på mårtensdag, den 11 november, hos den avträdande åldermannen för att dels utvälja till denne lönlösa och i följe därav mycket besvärliga syssla en annan, dels ock för att avsluta årsräkenskaperna.

Sedan gubbarna lägrat sig kring det långa furubordet, på vilket funnos ölbägare, bröd smör och ost till gemensamt bästa och ett par stycken krita för revisorerna, framträdde värden med brännvinsflaskan under armen, och sedan ölbägaren, beledsagad av sitt "syngott!" (signe Gott), gått från mun till mun, söp han gästerna till, varefter brännvinsglaset med sitt "gutår!" gjorde sin rund kring laget.

Sedan välkomstsupen gått, gömde den avträdande åldermannen brännvinsflaskan, tills han fått tillbörlig decharge (ansvarsfrihet).

---

Sedan åldermannen redogjort för utgifterna och fått dem betäckta, började redogörelsen för inkomsterna.

---

Sedan detta beslut blivit verkställt, åtskildes laget och den avträdande åldermannen lämnade bytrumman till den tillträdande, som i en tågstump slängde denna sin utmärkelse på ryggen och gick.

---

Även gummorna i byn hade vid denna tiden årligen en lustig dag, då de, åtföljda endast av åldermannen, gingo så kallad "gåsagång".

Gåsagång

Alla byns gäss gingo i en flock på fäladen hela sommaren och på de uppgivna (tidigare besådda) vångarna, sedan inbärgningen av all säd försiggått. För att kunna åtskilja den hade varje nummer i byn sitt särskilta gåsmärke. En hade inskärning i gåsens vänstra, en annan i dess högra fot, en tredje två inskärningar i vardera fötterna o.s.v.

När höstbetet upphörde att anlitas och gässen skulle insättas på stigan (stian), samlades på en bestämd dag alla gummorna i byn och gingo från gård till gård och från hus till hus för att besiktiga alla gäss och se till, att envar hade sina och endast sina. Denna kringvandring kallades "gåsagång".

Den som hört vad väsen en gåsflock gör, då man kommer in bland den, och icke heller är okunnig om, vad buller ett par tjog käringar kunna åstadkomma, kan göra sig begrepp om de bullersamma uppträden, vartill denna gåsagång gav anledning.

Efter denna mönstring av byns gäss, vid vilken utom åldermannen ingen karl var närvarande, hade gummorna sig en rolig afton, en art junta. Där sammansköts till den öl och brännvin, vilket de förtärde under allehanda glam, som steg i livlighet, i samma mån som brännvinet sjönk i flaskan.

Längre fram på aftonen kommo även gubbarna till gåsgillet för att hjälpa sina gummor att förtära Guds gåvor och gjorde det med nöje, under det gummorna fortsatte sitt snack.

"Vet ni vad, systrar", sade en gång en bland dem, "i natt var en tjuv i vårt mathus. Han gick in genom fönstret och trampade lika ner i min syltemjölkstunna. Men vid det att det plaskade till, ropade far "vem är där?" och sprang upp, och tjuven var inte sen att lista sig bort. Vi tände ljus, och när vi kommo ut, låg hans träsko kvar i syltemjölken, men tunnan stod, Gud ske lov, på sitt ställe. Visst hade han stänkt litet omkring sig, men det var en bagatell."

"Var du inte lycklig, syster, som fick behålla din syltemjölk?", invände den andra.

Denna lilla historia tycktes tilläventyrs vara obetydlig, mindre värd att antecknas och knappast läsbar; men den är dock ganska karaktäristisk och bevisar, huru fördomsfria böndernas magar voro den tiden.

Gåsavisa i mårtenstid
text: Kjell Kvist
(Lennart Kjellgren)
melodi: Litegrann från ovan

Ur Gläd dig du skåning
LT förlag

Ja e en gås, som går nånstans i Skåne
o väntar på att mårten de ska bli.
Ja vandrar under Skånes gula måne,
o tänker att snart e min tid förbi.
O när ja går så där o smått funderar
ja gripes stundom av melankoli,
för de e min liv o kniv
ganska sorglit perspektiv
när en gås ser fram mod mårten uti Skåne.

Ja blir så rädd så att ja börjar skaka
om blott ja tänker på va som ska ske.
En skåning har ju gröd o äggakaka,
ack om han ville nöja sej me de!
Ja, frångå nu de gamla traditioner
att de till mårten jämt ska vara gås.
Slakta gärna ni ett svin
eller också en kanin,
men låt gåsen gå ännu en tid i Skåne.

Ja har sett vilda gäss i skyn sej svinga
o längtat då jag sett en sådan flock.
Till flykt har ja då utbrett mina vinga,
men ack, tyvärr - ja e för tung o tjock,
o ja har ramlat ner igen på jorden
bland gässlingar o ankor o bland höns.
Då har gåsapågen Jöns
grinat o sagt: Gåsalöns,
du begriper väl att du ska va i Skåne!

Ibland så går ja o så smått funderar
om inte ja har börjat bli för tjock.
En sådan korpulens liksom generar
o blir till glädje bara för en kock.
Ja tänkt ibland: Nu får ja börja banta
men de må ja då säja e ej lätt.
När man går på Söderslätt
e de svårt att ej bli mätt
när man e en gås - o därtill född i Skåne.

Nu nalkas snart den dan då ja får sluta
mitt hederlia liv som skånsker gås.
O mången skåning ska mej sedan njuta
tillsammans me panntofflor o me sås.
När då Jöns Olsson sitter i sin stuga
o gnavar på mitt goa gåsakrås
e ja ganska säker på
att hans or ska falla så:
En sån gås te som den här finns ej i Skåne!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]