[El Condor Pasa]

[Kossuth Song - Kossuth Nóta]

[Fosterlandssång]

Don't Cry For Me Argentina

  1  text midi klicka här!
  2  text klicka här!
       
  4  länk klicka här!
  5  länk klicka här!
       
       
       
  9  länk klicka här!
       
       
  12  länk klicka här!
  13  länk klicka här!
[topp]

LÄNKAR

http://boleadora.com/andes.htm
http://www.andes.org/songs.html

Dagens visa 11 okt 2003

El Condor Pasa

melodin i midiformat

English translation:
The Majestic Bird passes overhead
Oh mighty condor owner of the skies, take me home, up into the Andes
Oh mighty condor.
I want go back to my native place to be with my Inca brothers,
that's what I miss the most, Oh mighty Condor.Wait for me in Cusco, in the main plaza,
so we can take a walk in Machupicchu and Huayna-picchu.
Español
Oh majestuoso Cóndor de los andes, llevame, a mi hogar, en los Andes,
Oh Cóndor.
Quiero volver a mi tierra querida y vivir con mis hermanos Incas,
que es lo que más añoro oh Cóndor.


Espérame en Cuzco, en la plaza principal,
para que vayamos a pasearnos a Machupicchu y Huayna-picchu.
Quechua
Yau kuntur llaqtay orgopy tiyaq
Maymantam gawamuhuakchianqui, kuntur kuntur
Apayllahuay llaqtanchikman, wasinchikman chay chiri orgupy,
Kutiytam munany kuntur kuntur.Kuzco llaqtapyn plazachallampyn suyaykamullaway,
Machupicchupy Huaynapicchupy purikunanchiqpaq.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Kossuth Song - Kossuth Nóta]

[Fosterlandssång]


[topp]

Ungrarna sjunger Kossuth´s Sång oktober-november 1956 på gatorna i Budapest som de hade gjort revolutionsåret 1848...


Hungarian Folk Songs (ungerska)

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida][topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 oktober 11
melodin i midiformat
Ungersk text och midi i bakgrunden

Lajos Kossuth sent this messageHungary, my dear homeland,
I was born and raised for you by my mother,
Four years isn´t such a long time,
Long live Hungarian freedom,
Long live the homeland!

Lajos Kossuth sent this message,
That his regiment is wanting,
If he sends that message again,
All of us must go,
Long live the homeland!

Kossuth Lajos Azt Üzente


Kossuth Lajos azt üzente,
Elfogyott a regimentje.
Ha még egyszer azt üzeni,
Mindnyájunknak el kell menni,
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza.

Esik esô karikára,
Kossuth Lajos kalapjára,
Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rája!
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza.


[topp]


Ungern landet med tre nationaldagar


Dagens visa
2001 okt 11

Sándor Petöfi (1823-1849)
och Ungerns frihetskamp

källa:
Petöfi, ett minnesalbum,
Almqvist Wiksell, 1973

Ett av Europas många revolutionsår, 1848, har sin början i Paris, månaden februari.

Trettonde mars har revolutionen kommit till Wien och framkallar att furst Metternich flyr.

Femtonde mars publiceras i Ungern, i Pest, Petöfis Fosterlandssång och ett tolvpunktsprogram.

Sjunde april bildas en oavhängig regering i Ungern.

Motrevolutionen startas upp och revolutionstrider förekommer i Wien.

Den nya Kejsaren Frans Josef tar itu med att förverkliga habsburgsrikets enhet.

December, den österrikiska armén tränger in i Ungern.

Ungerska våroffensiven blir framgångsrik och Ungern gör sig fri.

Tsar Nikolaus I hjälper habsburgarna och ryssar går in i Ungern.

Sándor Petöfi stupar i slaget vid Segesvár i Transsylvanien den 31 juli 1849.

September, den österrikiske överbefälhavaren Haynau utkräver hämnd och låter avrätta medelst hängning tretton höga ungerska officerare vid staden Arad. I Pest arkebusras den f. d. ministerpresidenten Lajos Batthyány.

I Sverige, som via tidningarna med Aftonbladet i spetsen noga följer frihetskampen i Ungern, ropar Orvar Odd ut vid nederlagets timma; Det går tillbaka - Nej det går framåt!

Länk

Det går tillbaka! - Nej, det går framåt

Haynau är nu bland Europas folk en hatad person vilket visas vid besöket av nämnda person i London.

Länk

Haynaus misshandlas i London

Manifest till Europas folk
text: Frihetens Napoleon (Kossuth)

Den ungerska nationens vapen skulle redan hava uppgjort saken med den österrikiska hären. Det befriade landet skulle redan hava börjat åter uppblomstra. Men det Habsburg-Lothringska huset tager nu för andra gången sin tillflykt till den ryske despoten. Och från Kronstadt, Lemberg och Wien inbryter en av 120,000 man bestående rysk makt i vårt fädernesland, i folkfrihetens martyrens land. Vi sträcka dock icke vapen. Vi skola kämpa mot Europas allierade tyranners härar.

Vaknen Europas nationer och folk!

Du stolta Engelska nation! Har du glömt den av dig uppställda noninterventionsprincipen?

Du Franska republik! Glömmer du de grundsatser som du proklamerade vid din födelse?
Friheten kämpar i detta ögonblick en blodig strid, och du, Franska republik,  ser vanmäktig på huru den vilda ryssen obarmhärtigt framfar i vårt sköna land, trampande alla gudomliga och mänskliga lagar under fötterna.

Turkiet har redan av den nordiska kolossen blivit berövat sin fria vilja. Donauprovinserna sucka redan länge under tyrannens godtycke.

Skulle det lyckas honom att även underkuva Ungern, så är det blott Ungerns utan hela Europas öde
avgjort.

Vaknen Europas nationer och folk!

På Ungerns jord skall Europas frihet avgöras. Med detta land förlorar världsfriheten ett stort land, med denna nation en trofast kämpe. Ty vi kämpa intill sista blodsdroppan, på det att vårt land antingen må bli den med blod tillkämpade heliga frihetens utkorade land, eller ock en evig, förbannande åminnelse av huru tyrannerna veta förena sig, men däremot de fria folken och nationerna skändligt lämna varandra åt sitt öde.

Sándor Petöfi,

född den 1 januari 1823. Debuterade med en dryckesvisa i tidningen Athenaeum i Pest, den 22 maj 1842. Den 8 september 1846 mötte Petöfi den 17-åriga Julia Szendrey. Ett år senare den 8 september gifte de sig. Petöfi deklamerar sin Fosterlandssång vid ett massmöte den 15 mars 1848, framför Nationalmuseum i Pest. Stupade i striden vid Segesvár 31 juli 1849.

Det ungerska dramat närmar sig sitt slut.
text: Göteborgs Handels- och
Sjöfarts-Tidning,
28 augusti 1849.

Men att aristokratin, här som så många gånger annorstädes, handlat förrädiskt och tillintetgjort det högsinnade och ädla folkets sista förvivlade ansträngningar, därom synes dock redan råda full visshet.

Ungerska folkets blod har runnit i strömmar, det har sett sina städer och byar läggas i aska, sitt land förhärjas, men det har lidit och kämpat med glädje, ty det gällde fäderneslandet.

Men allt detta har varit fruktlöst; aristokratien har tyckt sig äga högre intressen att bevaka, än fosterlandets, nämligen sina egna.


[topp]

Sándor Petöfi,
född den 1 januari 1823.
Debuterade med en dryckesvisa i
tidningen Athenaeum i Pest,
den 22 maj 1842.
Den 8 september 1846 mötte
Petöfi den 17-åriga
Julia Szendrey. Ett år senare
den 8 september gifte de sig.
Petöfi deklamerar sin
Fosterlandssång vid ett
massmöte den 15 mars 1848,
framför Nationalmuseum i Pest.
Stupade i striden vid
Segesvár 31 juli 1849.

Sándor Petöfi dikter (ungerska/tyska)
Ungern, 1848 års fosterlandssång (engelska)

Fosterlandssång
text: Sándor Petöfi
svensk text: Lotten von Kraemer

Ungerns söner, upp till striden!
Aldrig eller nu är tiden!
Frågan gäller era själar:
väljen! Fria eller trälar?
Ja, vid fädrens gud, som hör oss,
svärja vi,
svärja att härefter aldrig
slavar bli.

Hitintills vi varit slavar,
till en skam för fädrens gravar.
Frie levde de och dogo
i det land de tappre togo.
Men vid fädrens gud, som hör oss,
svärja vi,
svärja att härefter aldrig
slavar bli.

Den ett fosterland ej äger,
vars elända liv mer väger
än hans hemlands kränkta ära,
som för död kan fruktan bära.
Men vid fädrens gud, som hör oss,
svärja vi,
svärja att härefter aldrig
slavar bli.

Svärd i hand i frihet bära
skänker mer än kedjor ära -
Bojan bort! Den stämplar slaven.
Fram med dig, du gamla glaven!
Ty, vid fädrens gud, som hör oss,
svärja vi,
svärja att härefter aldrig
slavar bli.

Ungern, som sitt namn begråter,
skall sin forna glans få åter,
sen vi sköljt i blodets bäckar
skammens sekelgamla fläckar.
Ja, vid fädrens gud, som hör oss,
svärja vi,
svärja att härefter aldrig
slavar bli.

Där sig våra gravar höja,
våra barnbarn skola böja
knän och signande bönen
bringa brustna hjärtan lönen.
Ja, vid fädrens gud, som hör oss,
svärja vi,
svärja att härefter aldrig
slavar bli.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]