[Bred dina vida vingar] | [Små, små vattendroppar] | [Var jag går, i skogar, berg och dalar] | [Blott en dag]

Jukebox Tebordet / Kristna sånger

http://www.fullbordat.nu/

Att dela Kristus med varandra

http://musik.dagen.se/

[topp]

melodin i midiformat

Bred dina vida vingar
text: Lina Sandell
musik: Folkmelodi
Psalm 190Bred dina vida vingar,
O Jesus, över mig,
Och låt mig stilla vila
I ve och väl hos dig.
Bli du min ro, min starkhet,
Min visdom och mitt råd,
Och låt mig alla dagar
Få leva av din nåd.

Förlåt mig alla synder
Mig rena i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne,
En vilja ny och god.
Tag i din vård och hägnad
Oss alla, stora, små.
Och låt i frid oss åter
Till nattens vila gå![topp]

   midi: ur Nu sjunger vi   
midi: Morgon mellan fjällen (1) midi: Morgon mellan fjällen (2) midi: Tysk melodi

 
Små, små vattendroppar,
små, små korn av sand
blir till hav, som brusar,
och till stora land.

Ögonblick, minuter
hastar tyst förbi.
De till timmar, år och
evighet skall bli.

Små, små kärleksfulla
handlingar och ord
gör att himmelrikets
ljus kan nå vår jord.

Men små orättvisor
felsteg, fastän små,
gör att vi ej längre
på Guds väg kan gå.

Långt små frön kan flyga.
Gåvan ur vår hand
kan ge barnen glädje
långt i fjärran land.

Little things (Little drops of water)
Små, små vattendroppar
Ur Pilgrimssånger, 1860
text: Julia Carneymelodi: Morgon mellan fjällen (1)

melodi: Morgon mellan fjällen (2)

melodi ur Nu sjunger vi
(gemensam sångbok),
1960

tysk melodi


Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the mighty ocean
And the pleasant land.

(Pleasant land.)

So the little moments,
Humble though they be,
Make the mighty ages
Of Eternity.

(Eternity.)

So the little errors
Lead the soul away
From the paths of virtue
Far in sin to stray.

(Sin to stray.)

Little deeds of kindness,
Little words of love,
Help to make earth happy,
Like the Heaven above.

(Heaven above.)
midi: Morgon mellan fjällen (1) midi: Morgon mellan fjällen (2) midi: Tysk melodi
   midi: ur Nu sjunger vi   


[topp]
Lina Sandells hemsida 

Externa länkar 

Carl Olof Rosenius 

Blott en dag... 
Text plus MIDI-fil 

[topp] | [till dagens visa 2001]

melodin i midi format
Dagens visa 2002 augusti 12

Var jag går, i skogar, berg och dalar.


text: Carl Olof Rosenius
musik: okänd kompositör

Var jag går, i skogar, berg och dalar,
Följer mig en vän, jag hör hans röst.
Väl osynlig är han, men han talar,
Talar stundom varning, stundom tröst.
Det är Herden god. Väl var han döder,
Men han lever i all evighet.
Sina får han följer, vårdar, föder
Med osäglig trofasthet,
Sina får han följer, vårdar, föder
Med osäglig trofasthet,

Allt vad vi till evig tid behöva,
Allt för evigt ha vi i vår vän.
Allt som här vårt hjärta kan bedröva,
Känner han och hjälper det igen.
Väl försvinner ofta vännen kära,
Men han sade själv: En liten tid,
Sen en tid igen, och jag är nära,
Då blir åter fröjd och frid.
Sen en tid igen, och jag är nära,
Då blir åter fröjd och frid.

När på Tomas segerfursten tänker,
Där han full av sorg och otro går,
Skyndar han och nåden honom skänker
Att få se och röra vid hans sår.
Tomas, rörd av Jesu hulda hjärta,
När han skåda får hans marterskrud,
Ropar i sin glädje och sin smärta:
O min Herre och min Gud!
Ropar i sin glädje och sin smärta:
O min Herre och min Gud!

Skänk ock mig, o Jesus, denna lycka,
Som fördriver otrons mörka kval.
Korsets bild i hjärtat värdes trycka
Till besegling av mitt nådeval.
Hulde herde, tänk därpå att fåren,
Samlade vid evangelii ljud,
Känna blott av rösten och av såren
Dig, sin Herre och sin Gud!
Känna blott av rösten och av såren
Dig, sin Herre och sin Gud!

Följ mig, huldaste, uppstungna hjärta,
På den väg jag genom öknen går.
Låt mig tro, i glädje och i smärta,
Finna vila städs vid dina sår.
Låt mig somna i ditt hulda sköte,
Låt mig uppstå, klädd uti din skrud,
Frälst och salig ropa vid ditt möte:
O min Herre och min Gud!
Frälst och salig ropa vid ditt möte:
O min Herre och min Gud!

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 augusti 12
melodin i midiformat

Som din dag är, så skall din kraft vara.

text: L. S. (Lina Sandell)
ur:
Första årgången av
Korsblomman, 1866 (tryckt 1865)

Vid blicken på en kommande tid och alla de svårigheter den kan medföra frestas vi stundom att giva oss utöver. Då är det ofta icke så mycket tanken på varje särskild svårighet, som oroar oss, utan snarare hela denna massa av bekymmer, arbete, möda, eller lidande och frestelser, vilka vi i föreställningen se resa sig omkring oss.

"Huru skall jag komma igenom alla dessa svårigheter?" heter det då.

"Huru skall jag bestå i alla dessa strider?"

"Huru härda ut i allt detta arbete?"

Vi förgäta trösten av det ljuvliga löftet:

"Som din dag är, så skall din kraft vara."

Vi sörjer för morgondagen, innan morgondagen är kommen.

Och likväl har Herren Jesus själv sagt: "Det är nog att var dag haver sin egen plåga."

O huru dåraktigt att vilja tillägga det närvarande ögonblicket det tillkommande tyngd!

Vi skola icke hava mer än en dag, en timme, en stund i sänder att genomgå och för varje dag ny nåd, ny kraft, ny hjälp.

En dag, ett ögonblick i sänder,
vad tröst evad som kommer på!
Allt vilar uti Herrens händer,
vi skulle jag väl ängslas då?
Han, som har mer än modershjärta,
han giver ju åt varje dag
dess lilla del av fröjd och smärta,
av möda eller av behag.

Själv är han alla dagar nära
med nåd för varje särskild tid,
var dags bekymmer vill han bära
och hjälpa i var särskild strid.
Ty att sitt arma barn försvara,
den bördan har han lagt på sig.
Men, "som din dag, din kraft skall vara",
det löftet har han givit mig.

Lär mig då vila tyst och stilla
vid dina löften, Herre kär,
och ej din dyra tröst förspilla,
som du åt mig förvarat där!
Evad mig under året händer,
lär mig att taga av din hand
en dag, ett ögonblick i sänder,
till snart jag nått ditt goda land.
 

melodin i midiformat

Blott en dag ett ögonblick i sänder
text: Lina Sandell-Berg
1865 (se ovan) och 1872
musik: Oscar Ahnfelt 1872
Första gången publicerad i
tionde häftet, Andeliga sånger

Texten hämtad från
Psalmer och Sånger, Libris Verbum
Noter (Nr. 249)

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara",
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

[topp]
Lina Sandells hemsida 

Externa länkar 

Carl Olof Rosenius 

Blott en dag... 
Text plus MIDI-fil 


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]