popcorn midifil
-1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-  

Ctrl-F sök popcorn
   
popcorn (2)
   
popcorn (4)
popcorn (5)
   
   
popcorn (8)
   
popcorn (10)
popcorn (11)
popcorn (12)
popcorn (13)
   
   
   
popcorn (17)
popcorn (18)
   
popcorn (20)
   

[Det gagnar grenen att han skäres]

[Över svenska utmarschen 1739]

melodin i midiformat
Dagens visa 2003 juni 12

Pressa druvan, glaset fyll!
text: C. Lindegren (enligt en källa)
eller
text: J. D. Valerius (säger en annan källa)
musik: J. F. Palm


Pressa druvan, glaset fyll!
Ack vad båtar, att du klagar?
Nej, med hoppets glans förgyll
Din sparsamt givna dagar!
Sötman sug av var minut!
Sötman sug av var minut!
Snart är hela farsen slut.

Skaparn sått vid vägens rand
Trenne blommor, lika sköna,
Som igenom livets land
Resans små besvär belöna,
Plocka dem och bind en krans!
Plocka dem och bind en krans!
Se´n går resan som en dans.

Purpurns färg den första bär,
Bländar ögat, doftar ljuvligt;
Men ibland hon giftig är.
Och dess taggar såra gruvligt,
Kärlek är den blommans namn
Kärlek är den blommans namn
Och dess plats i flickans famn.

Liljans färg den andra har.
Trotsar vinter, storm och skiften,
Blomstrar lika frisk och klar
Än i stoftet uppå griften.
Vänskap är den blommans namn
Vänskap är den blommans namn
Och dess plats i trohets famn.

Röd och vit den tredje är,
Livar, höjer upp de tvenne;
Kall är vänskap, och en kär
Blyg och löjlig utan henne,
Bålen är den blommans namn
Bålen är den blommans namn
Och dess plats i nöjets famn.

Bröder, våra blommors skål!
Den som först sin krans får färdig.
Är den bäste vän och bål
Och den bästa flickan värdig.
Bröder knytom då i kapp!
Bröder knytom då i kapp!
Men gör kransen ej för knapp!

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Det gagnar grenen att han skäres]

[Över svenska utmarschen 1739]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 juni 12
Det gagnar grenen att han skäres
musik: Johan Agrell

text och noter finnes:
den svenska Kärleksvisan,
Knut Brodin, Westin, 1958

Det gagnar grenen att han skäres
och elden silvret luttrat gör.
Fast hjärtat nu av ängslan täres
och idel sorg i skölden för,
så kunnen I dock det förmoda
att himlen en gång klarnar en gång klarnar opp
och att på ont en gång det goda
får åter ha sitt fria lopp - fritt lopp.

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 juni 12
Över svenska utmarschen 1739

Källa: Ingemar Carlsson, Olof Dalin och den politiska propagandan inför "lilla ofreden", CWK GLEERUP,  1966

Svenska gossar blå, med dessa ord börjar denna krigsvisa. Den har varit i omlopp före krigsförklaringen 1741, eller som titeln anger, 1739, det vill säga titeln syftar på trupptransporterna hösten 1739. Svårigheten att tidsbestämma förklaras med de olikheter som finns i avskrifterna.

Att visan var populär bevisas av det stora antalet nidvisor som finns med krigsvisan som förlaga.

Frihetstidens Sverige var en delad nation. Hattarna tog över styret från mössorna. Bland officerarna, de "blå", fördes en politisk kampanj för att Sverige skulle gå i krig mot ryssarna. När väl kriget kom, med de stora orden och feta löfterna i krigsvisan i åminnelse, blev det till en reaktion i nidvisornas form mot Gardets unga officerare, som påstods ha dragit ut till väntande segrar, men, när det blev allvar av, sprungit i panik för fienden. I historiska läroböcker talar man om "den lilla ofreden".

Här exempel på nidvisor, med krigsvisan som förlaga:

I

Swenska gossar blå
Som till Finland gå
At bli skräck för alla Ryssar
Ni, som lif och blod
Spart med ringa mod
Ha förtient få påke-kyssar
Ni för dater täcka kjäcka
Giordt er örfil-täcka

II

Lät oss all ihop
Hwar sin Gardies glop
Ge en örfil så det smäller

III

Adels Gossar blå
Som från Finland gå
Springa nu för några Ryssar
Wåga lif och blod
Ha de icke mod
Mindre dela heta Kyssar
De Sit hara hierta
Måga från sin fiärta
Straxt som Wiborgs Murar nämnas

IV

En pisspotta full
Till lön Slås omkull
Och giuts öfwer eder hiässa.

V

Sättjen häldre dem
I hwar hopar fem
Wid Spinråcken och wid Sländan
Slika Adelsmän
Är ej wärda än
Til at kyssa Ehr i ändan.

VI

Adels walpar blå
som i Findland gå
Stryk nu fådt utaf de Ryssar.

VII

At de mössor kiäcka
Sku de hattar fräcka
Uppå golfwet Kusa lära
Men de Hieltar blå
krönta alla stå
Skohla med odödlig ähra.

VIII

Storfurst Stormond Hatt
Har för snart blitt matt
som ej längre avanceradt,
Ty för twiflan som,
Helt obuden kom,
Twänne gånger wäl pourgeradt,
Lusten till att ränna
Ei sitt intet känna,
Ty har högmod tappadt modet,
Förr än som hos oss,
Spardes det i gross,
Tappadt blef av Owäns blodet.

IX

Herre wärdes sig förbarma,
Öfwer detta land,
Med sin allmagts Hand,
Hjelpa wåra Hattar arma.

X

Käcka Gossar blå,
Som mot Ryssen gå!
Här skal jag nu stilla smyga
Är ej det en harm,
At ej Qwinno-larm
Bådar alfwarsamma lekar?

Över svenska utmarschen 1739

Svenska gossar blå
som till Finland gå
ska bli skräck för alla ryssar.
Våga liv och blod
och med hurtigt mod
dela ut mång heta kyssar.
Oförskräckta käcka.
Viborgs murar bräcka.
Rysker eld och kulor trotsa.
Himlen bli er vän
för er snart igen
hem så många käcka gossar.

Lagerkransen grön
zira skall till lön
och bepryda eder hjässa.
Himlen säkert skall
komma dem på fall
som sitt vapen mot er vässa.
Res och kom tillbaka
men lät ryssen smaka
först var svenska pliten häftar.
Seglen lyckligt bort
Gud give innan kort,
att vårt garde kommer efter.

Täcka flickor som
fått till egendom
all vår hog och halva hjärta.
Lät nu intet si
att i sorgsna bli
ty det skall oss göra smärta.
Glädjens nympher väna
tänk vi då förtjäna
värdigt edra bojor bära.
Med vår tappra plit
värva oss merit
vinna en odödlig ära.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]