Länk:
Country Music
Hall of Fame

Länk:
Rock and Roll
Hall of Fame

Länk:
Songwriters
Hall of Fame[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

melodin i midiformat
originaltext och melodi i midiformat
Dagens visa 2003 maj 12

Rufflaren

text: Tommy Rådberg
musik: George F. Root (1820-1895)
melodi: Tramp, Tramp, Tramp
samt
Jesus loves the little children


Håll nu klaffen och hör på
så ska ni en visa få
om en grabb som bär finansens höga hatt.
Och var kompis och kamrat
bjuder han på öl och mat.
Vi medborgare - betalar med vår skatt.

Slarv slarv slarv - hör ropen skalla.
Men det tror vi inte på.
Snyfthistorier rullar in
och de trogna faller in.
Vi vill inte ha nå´n Rufflare i sta´n.


Korten klipper han uti.
Framför kam´ror - svineri.
Du ertappad är - vi kräver - ta ditt steg.
Rak i ryggen - lägg nu fram.
Du får låna min luskam.
Vi vill veta det som ingen av oss vet.

Slarv slarv slarv - hör ropen skalla.
Men det tror vi inte på.
Snyfthistorier rullar in
och de trogna faller in.
Vi vill inte ha nå´n Rufflare i sta´n.


Bildar kommunalt bolag.
Som revisor kompis tar.
Arbetslunchen - den är våt - den är i hamn.
Och kommunens kaka slut.
När din fallskärm vecklas ut.
Det är sant ditt avtal saknar våra namn.

Slarv slarv slarv - hör ropen skalla.
Men det tror vi inte på.
Snyfthistorier rullar in
och de trogna faller in.
Vi vill inte ha nå´n Rufflare i sta´n.


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[Dagens visa 2002] | [Dagens visa 2001]

melodin i midiformat

Dagens visa
2002 maj 12

               


[topp]

melodin i midiformat

Hjärtat hos vänstern


text och musik: Tommy Rådberg

Du vars hjärta var hos vänstern
var är kampen från igår.
Byråkrat i fingerspetsen.
Välklippt kammat är ditt hår.
Fyra barn och fru och villa.
Kör Akelius skattdiskett.
I TV solstollsbrudar diggar.
Putsad är Opeln Kadett.

Upp till kamp du kan ju texten.
Vi i skatter dignar ner.
Klass mot klass det är förresten.
Lag och ordning desto mer.
Du var en i röda leden.
Krossa Sveriges storfinans.
Knappar in textstereoteven.
Aktiebörs du Borgarsvans.

Extrapris Antonia lockar.
Bonniers retar nyfiksnerv.
Allemanfondspar det pockar.
Svarta peng ger mer förvärv.
Sten i glashuset jag kastar.
Borgare jag är så sött.
Men vart fjärde år jag hastar.
Vallokalen röstar rött.

Du vars hjärta är hos vänstern.
Den behöver ditt förnuft.
Skalden Vennberg la ut texten.
Mens vi skrek varann högljött.
"Svikarekan" alla vara.
Utom jag och mitt parti.
Fega kräk är du som tvekar.
Gå så bort och stå oss bi.

Plocka vill jag maskros, klöver,
blåklint, röd ros, nejlika.
Ett och två från vänster höger.
Det är synd om människa.
Som skall kivas som ska bråkas.
Aldrig får man vara glad.
När det retas när det tråkas.
Gå i kloster det gör jag.


Dagens visa
2001 maj 12

               


[topp]

"Också på det svenska folket ligger
det berg som döda vikter.

De bergen måste vi gräva bort,
vi kan inte få undan dem på annat sätt,
och vi måste få hela folket att resa sig
och gräva tillsammans med oss,
även om det kommer att ta årtionden."

(Ur studiehandledningen till KFML:s grundkurs.)
KFML = Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna

Vi gräver bort det berget småningom
Sången är skriven 1970 inom och för KFML.

Kapitalet suger ut oss varje dag
Kapitalet suger ut oss varje dag
Som ett berg det vilar på oss
Men vi ska nog fria slå oss
Kapitalet suger ut oss varje dag

Men vi gräver bort det berget småningom!
Ja, vi gräver bort dom bergen småningom!
Vi ska ordna produktionen
så att folket anger tonen
Ja, vi gräver bort det berget småningom!

Byråkraterna bedrar oss varje dag
Byråkraterna bedrar oss varje dag
Vi dom kläder, göder, föder
Tills vi själva nästan blöder
Byråkraterna bedrar oss varje dag

Men vi gräver bort det berget småningom!
Ja, vi gräver bort dom bergen småningom!
Och vartenda tag vi skyfflar
Är ett hot mot dessa knyfflar
Ja, vi gräver bort det berget småningom!

Hej, kamrater, våran organisation
Hej, kamrater, våran organisation
Måste vara folket nära
Måste jämt av massan lära
Bara så vi genomför revolution

Så vi gräver bort dom bergen småningom!
Spränger undan sista resterna av dom!
Bygger sen socialismen
På vår väg mot kommunismen
Ja, vi gräver bort dom bergen småningom!


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]