[Pompadour's Early Music Site] | [Dripping honeycomb]

[Sancta Birgitta] | [Trumpet midis]
[topp]

Trumpet midis


[topp]

Pompadour's Early Music Site


[topp]

Hildegard von Bingen Links Page


Early Music Catalogue of Internet Resources


Hildegard of Bingen Real audio

Dagens visa 2002 november 12

Dripping honeycomb
(Favus distillans)text och musik: Hildegard of Bingen

A dripping honeycomb
was Ursula, virgin,
who yearned to lie with
God's lamb,
honey and milk beneath her tongue.

For she gathered around her
a flock of virgins,
a fruit-bearing orchard,
a garden in bloom.


Rejoice, daughter of Zion,
in the exalted dawn!

For she gathered around her
a flock of virgins,
a fruit-bearing orchard,
a garden in bloom.


Glorify the Father,
the Spirit and the Son.

For she gathered around her
a flock of virgins,
a fruit-bearing orchard,
a garden in bloom.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 nov 12

LÄNK
Bild på svenska Helgonet Birgitta

Sancta Birgitta
text: Daniel Fallström

I rosendelunden på Finsta gård,
där ån under pilar strömmar,
hon slumrar, jungfrun, i änglars vård,
och drömmer heliga drömmar.

Hon ser Guds moder i purpurskrud
på vita vårmoln sig sänka.
En krona bringar hon med från Gud -
i guldet stenarna blänka.

En sten är sanning, den flammar klart,
barmhärtighet är en annan.
Och jungfrun värmes så underbart,
när ringen fästes kring pannan.

      *

Ur medeltidens mörker
lyser en kvinnogestalt
vars levnad med Kristi lära
i ödmjukhet sammansmalt -
beata Birgitta, ora pro nobis!

Hon torkade nödens tårar,
hon delade andras sorg,
hon förde sanningens talan
i mäktiga herrars borg -
beata Birgitta, ora pro nobis!

Hon satt vid Frälsarens fötter
och himlarna öppnas såg,
och därför i trosstark gärning
Guds eviga godhet låg -
beata Birgitta, ora pro nobis!

      *

För länge sen nu multnat hennes ben,
men mässor sjungas än till hennes ära,
den gyllne bokens blad för evigt bära
sitt vittne om, hur hon var from och ren.

Vad gör dock, o Birgitta, att du blev
som helgon nämnd och firad efter döden? -
din rätta storhet ingen påve skrev:
den lyser gyllenvarm som aftonglöden.

Till varje hjärta, som ej har försmått
det ljus, som från din helgonsaga strömmar,
har du i kvalets stund med lindring gått
och glömska skänkt och ro med natten drömmar...

LÄNK
Bild på svenska Helgonet Birgitta


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]