[En SSU:are är mördad] | [Nu skaka murkna murar]

[La Espero Esperanto] | [Anna Maria Lenngrens Fredssång]


Dagens visa 12 sep 2003

En SSU:are är mördad

Till seger
SSU:s kampsång

Hör en susande vind genom ungdomens led,
se hur ungdomen rustar till kamp.
Är du redo till strid, är du med, är du med,
hör du dånet av skarornas tramp?
Hör du sången som klingar mot blånande höjd,
som en stormvind på härjare stråt?
Den är käck, den är ung, den är fylld utav fröjd
ty se ungdomen vandrar framåt.

Det är storm, det är strid, det är liv eller död,
det är seger för sanning och rätt.
Det är ungdomens livslust så flammande röd
som ger färg åt den stig de beträtt.
Det är morgonens glans över sovande värld,
det är sprudlande känsla och mod,
det är solljus och glädje vid fattigmans härd,
som i mörker och elände stod.

Fram till seger för sanningens röda baner,
för den kämpande ungdomens här!
Vilken känsla av liv och förhoppning den ger,
vilket segervisst märke den bär.
Det är framtidens kämpar för framtidens sak,
det är styrka och kraft i dess gång.
Det är frihet från låghetens trånga gemak,
det är livslust och glädje och sång.


musikfiler real audio
Venkos ni en gloro
(We shall Overcome)

teksto: Pete Seeger k.a.
traduko: PilgerVenkos ni en gloro, venkos ni en gloro,
Fine glore venkos iam ni.
Ho, en mia kor', firme kredas mi,
Ke fine glore venkos ni.

Ni iros man' en mane, ni iros man' en mane,
Iros man' en mane iam ni.
Ho, en mia kor', firme kredas mi,
Ke fine glore venkos ni.

Ni ne konas timon, ni ne konas timon,
Timon plu neniam konos ni.
Ho, en mia kor', firme kredas mi,
Ke fine glore venkos ni.

Liberos ni pro vero, liberos ni pro vero,
Pro ver' liberos fine cxiuj ni.
Ho, en mia kor', firme kredas mi,
Ke fine glore venkos ni.

Vivos ni en paco, vivos ni en paco,
Fine paco regos en la mond'.
Ho, en mia kor', firme kredas mi,
Ke fine glore venkos ni.

Tra la tuta mondo, tra la tuta mondo,
Tra la tuta mondo – iam.
Ho, en mia kor', firme kredas mi,
Ke fine glore venkos ni.

Esperanto - La Internacia Lingvo
VÄLKOMMEN TILL ESPERANTOFÖRBUNDET
Music in Esperanto
musikfiler real audio

[topp]

[En SSU:are är mördad]

[La Espero Esperanto]

[Anna Maria Lenngrens Fredssång]


Länk: Den sjungande arbetarrörelsen

melodin i midiformat

Nu skaka murkna murar

text: Einar Ljungberg, "Texas"
musik: J. Tarr

Nu skaka murkna murar på sekelgammal grund,
till storms går Sveriges ungdom uti ett starkt förbund.
Ni mäktiga och rika,
nu måste ni ge vika,
vi unga icke svika
i striderna så lätt.
Nu tar vi ut vår egen, vår gamla svenska rätt.

För funnos inga slavar bland Sveas frie män,
ni tagit har vår frihet, nu tar vi den igen.
Ni tro, att vi har spaknat,
nej, nu har Sverige vaknat.
Vi ta, vad vi har saknat
i denna träldomstid.
För friheten vi våga en härlig, öppen strid.

I Skåne tändes glöden till denna vårdkasbrand,
den tändes nu i Göta som uti Svea land.
Nu samlas alla unga,
vi ungdomsmarschen sjunga,
hör, leveropen ljunga
för stort och ädelt mål.
Och våra viljor äro som svenskt och härdat stål.

Vi knackat länge fredligt på eder samhällsdörr,
men kom ihåg, man tröttnat på mycket mindre förr.
En gång skall hindret brista,
hur länge än vi tvista,
er makt ni skola mista,
när vi går fram med storm,
och sedan skrives freden i ny och bättre form.


[topp]Dagens visa 12 sep 2003

En SSU:are är mördad

Till seger
SSU:s kampsång

Hör en susande vind genom ungdomens led,
se hur ungdomen rustar till kamp.
Är du redo till strid, är du med, är du med,
hör du dånet av skarornas tramp?
Hör du sången som klingar mot blånande höjd,
som en stormvind på härjare stråt?
Den är käck, den är ung, den är fylld utav fröjd
ty se ungdomen vandrar framåt.

Det är storm, det är strid, det är liv eller död,
det är seger för sanning och rätt.
Det är ungdomens livslust så flammande röd
som ger färg åt den stig de beträtt.
Det är morgonens glans över sovande värld,
det är sprudlande känsla och mod,
det är solljus och glädje vid fattigmans härd,
som i mörker och elände stod.

Fram till seger för sanningens röda baner,
för den kämpande ungdomens här!
Vilken känsla av liv och förhoppning den ger,
vilket segervisst märke den bär.
Det är framtidens kämpar för framtidens sak,
det är styrka och kraft i dess gång.
Det är frihet från låghetens trånga gemak,
det är livslust och glädje och sång.

[topp]

Esperanto - La Internacia Lingvo
VÄLKOMMEN TILL ESPERANTOFÖRBUNDET
Music in Esperanto
musikfiler real audioDagens visa 2002 september 12
text och midi

La Espero

estas himno
de la esperantista movado,
verkita de Zamenhof mem.


En la mondon venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko;
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugu gi al loko.

Ne al glavo sangon soifanta
Gi la homan tiras familion;
Al la mond' eterne militanta
Gi promesas sanktan harmonion.

Sub la sankta signo de l'Espero
Kolektigas pacaj batalantoj,
Kaj rapide kreskas la afero
Per laboro de la Esperantoj.

Forte staras muroj de miljaroj
Inter la popoloj dividitaj,
Sed dissaltos la obstinaj baroj
Per la sankta amo disbatitaj.

Sur neutrala lingva fundamento,
Komprenante unu la alian,
La popoloj faros en konsento
Unu grandan rondon familian.

Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne lacigos,
Gis la bela songo de l'homaro
Por eterna ben'efektivigos.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida][topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 september 12
melodin i midi-format
Anna Maria Lenngrens Fredssång
Musiken är ursprungligen en tondikt,
Folkvismoll,
komponerad och tryckt året 1974
i musiksamlingen Eremitsjön.
av Tommy Rådberg

När?

text: Anna Maria Lenngren
musik: Tommy Rådberg

När skall du komma, sälla tid,
då världen, icke mer i strid,
då världen, icke mer i strid,
för våld och agg och tvedräkt blöder;
när fly de grymma villors här
som hatets avgrundslåga när,
som hatets avgrundslåga när,
bland jordens åbor, mina bröder?

Du hopp om dessa ljusets dar
som världen länge gäckat har
som världen länge gäckat har
med aning om en allmän lycka!
När skall du din fullbordan nå,
när mänskan mod och styrka få
när mänskan mod och styrka få
att bindeln från sitt öga rycka?


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]