Der 13. August 1961 Die Mauer in Berlin

[The Jazz Page] | [Der 13. August 1961 Die Mauer in Berlin]

[Mein himmelblauer Trabant] | [Jäntanes frierfal]


[topp]

Der 13. August 1961

Die Mauer in Berlin

Berlin wall

Wikipedia - Berliner Mauer

Dagens länk 2003 aug 13
Communism Sites

Choose a communist country
Click on National Anthem

Vietnam
Cuba
China
Russian
East Germany

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Mein himmelblauer Trabant]

[Jäntanes frierfal]


Web-ring DDR-nostalgi

Die Partei hat immer recht


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 augusti 13
Web-ring DDR-nostalgi

Die Partei hat immer recht

Trabantklubben i Sverige

Mein himmelblauer Trabant


Mein himmelblauer Trabant
rollte durch's Land
mitten im Regen.

Der große Himmel war grau
trübe und grau
aber ich fu-hu-hur
im himmelblauen Trabant
quer über's Land
mitten im Regen.

Oh, ja, ich danke dir sehr,
lieber Chauffeur
für diese Tour.


[topp]

The Jazz Page


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 augusti 13

Jäntanes frierfal
text: Gustaf Fröding

"Ja, Erk den tog Britta å Kajsa tog Pär,
dä börjer bli traschlitt te skaff säj en kär,
men esam te sette i stôga ä lett
å dä kan en schleppe, ôm bar en har vett.

Å räcker int gôsaan i Jöshäre te,
så finns dä i Gräsmarka tockre te se,
å skulle ja gå tess ja stuper ikôll,
en kär ska ja ha, dä begriper ni fôll."

Så gnällde e jänte frå Arvika sta,
e jänte i Mangskog ho töckt dä va bra.
Så las di e bön å i skor åttå lär
di traska åsta för te skaffe säj kär.

I Gräsmarka gnodde di sockna kring
å svängd säj å vrängd säj, men feck ingenting,
för manfôlka flinnte å manfôlka sprang,
sôm sjôlve den Fule i hälaan dôm hang.

I Torsby antura å skepa di säj,
men allt va di feck för si friing va "nej",
i Sunne å Ämtervik gnall di å sang,
men manfôlka flinnte å manfôlka sprang.

Da satte di säj nerve sjölann å gråt
å gnodd säj i yga å vänta på båt.
Kaftin på Fryxell sänn förschöckt di säj på,
men han sa: "ligg dänna, lablimmäj å gå".

Sänn kom di te Frycksta å sänna te Kil,
där bliga di blitt å vre smala te smil
å vecka mä halsaan så hårflätaan slang,
men manfôlka flinnte å manfôlka sprang.

Da börja di känne att näse ble lang
å önska di väl vôre hemme en gang
hos könaan å fåraan i Jöshäre lann
å hemôt di larva mä skonna i hann.

Di kunne int ha dôm på hälane nu,
för sömmaan va spröckne å läre itu
- dä schliter ut sôler tå tjockarste lär
te traske å gå för te skaffe sej kär.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]