DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm

[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

Dagens visa
2002/3/4 jan 13


Los dos gallos | Den svarta tuppen


Anarkismen och reaktionen
två själar en tanke


 ---
Soldatsång (Dagens visa 2003 jan 13)
 ---
Soldatsång
melodin i midi format

 ---
Amalthea
 ---
Den första anarkistbomben
 ---
Röda flammor (Dagens visa 2002 jan 13)
 ---
Röda flammor
melodin i midi format

 ---
Los dos gallos
 ---
Svarta tupp
 ---
Den svarta tuppen
melodin i midi format

 ---[topp] | [nästa] | [Innehåll]

melodin i midi format
Dagens visa 2003 JANUARI 13

Soldatsång

melodi: Den tappre Landsoldat
text: Ture Nerman
(1915)

Det brinner över jord.
Ur söder och ur nord
står skriet  högt mot himmelen av fasor och av mord.
Vem vänder väl igen
till barn och hjärtevän
från äng och flod som druckit blod av millioner män?
Men mitt ur våldets hopar
vad höjes där för ljud?
Vem är det väl som ropar
den nya dagens bud?
Kamrater, hörde ni
vår lösen: myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!

Först binder man i band
vår tanke och vår hand
och skickar oss att mörda sen för kung och fosterland,
att offra liv och lem
för kära och för hem ... ?
Åhnej, för guld åt ockrarna och för att göda dem!
För räntor och kuponger
man hetsar oss till mord
och rusar oss med sånger
om hem och fosterjord.
Kamrater, vad ska bli
vårt svar? Jo, myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!

Se morgonen är när
för frihetsfrontens här!
Det jäser runt arméerna bland männen med gevär.
Och snabb från stat till stat
går vår revelj: Kamrat,
vänd vapnen opp mot herrarna som sådde död och hat!
Det är ju samma dårar
som tände krigets brand,
det är ju samma tårar
och blod i alla land.
Kamrater, kom, stäm i
runt jorden: Myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!

Ja, nu är timman full.
Ur skyttegravens mull
stig opp, soldat från alla land, och slå din herre kull!
Slit borgfredsskammens band
och räck din starka hand
för hemmens skull åt bröderna av Folkens fosterland!
Mot Mammons potentater
framåt i sluten kamp,
ni frihetens soldater
i tusenfotat tramp!
Vi kämpar världen fri
i enat myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!


[topp] | [nästa] | [Innehåll]

Amalthea

Den 11 juli 1908. Ett sprängattentat utfördes mot fartyget Amalthea som låg i Malmö hamn med engelska strejkbrytare ombord. En person dödades och ett tjugutal skadades. Anton Nilsson, Algot Rosberg, som skrivit visan nedan, dömdes båda till avrättning och Alfred Stern till livstids fängelse.

För Algot Rosberg, det andra A:t i AAA, upphävdes dödsdomen i Högsta domstolen, omvandlades till straffarbete på livstid.

Anton Nilssons dödsdom fastställdes dock av Högsta domstolen.

Kung Gustav III lät avrätta Hästesko och blev själv mördad.

Vår konungaätt, Bernadotte, har läst och lärt sig av den svenska historien, ty,

Konungarna Karl XIV Johan och Gustav V benådade de till döden dömda Anders Lindeberg respektive Anton Nilsson; Karl XIV Johan och Gustav V, fick tack vare dessa benådningar, leva ett fortsatt liv till en respekterande ålderdom. Anders Lindeberg fick bygga sin teater, som i dag är Dramaten.

Och Anton Nilsson var en levande legend, en hjälte, för oss 1968-revolutionärer.

De tre AAA:na, benådades, och blev fria, år 1917.

[topp] | [nästa] | [Innehåll]

Den första anarkistbomben
text: Viktor Larsson

Den första anarkistbomben har sprungit i detta land, och den har slagit alla goda borgare med fasa. Här har ju utvecklingen hittills, sedan många år tillbaka, gått de fredliga och lagliga vägarna, visserligen med en mängd stötar och ett starkt gnisslande på de senaste åren, men i alla fall utan de svårare kontakter, som betecknat dess väg där och var i utlandet.

Man har hört bomberna och skotten på nära håll från vårt fordna finska broderfolks kamp för livet, men aldrig kunde man väl tänka sig, att dylika ödesdigra knallar skulle komma att ljuda inom våra egna fredliga landamären.

Visserligen har en del hetblodiga ungdomar en tid bortåt lekt den blodröda frasens revolution, men vem kunde ändå, trots all jäsning, föreställa sig, att det blodiga allvaret skulle ligga så nära.

Denna bomb har kommit som det första avloppet för lidelser, som endast högst olidliga och abnorma förhållanden i ett land kunna frammana.

Den fosterländska pressen har naturligtvis i ursinnig fröjd annoterat även detta dåd som en logisk konsekvens av den socialdemokratiska agitationen. Men logiken och premisserna ligga säkerligen härvidlag på ett annat håll. Nämnda press har så länge inriktat hela sin makt på att omplantera de ryska förtryckaridealen på svensk botten, att den väl inte bör känna sig särdeles överraskad av att till sist få hit dess socialrevolutionära antipod på köpet.

Den bomben kom såsom utropstecknet till denna press´ braskande våldsproklamationer, den har satt pricken över "i"´et för dess provokatoriska agenter, som så länge skrikit efter ett attentat för att få tillfälle släppa alla våldets furier lösa.

Man skulle nästan kunna misstänka, att det arrangerats av en utav högerns egen krigskassa besoldad hand efter berömda utländska mönster, så lägligt har det kommit för den härskande kast, vars politik i dessa dagar oskillerar mellan den huggande sabeln och den eventuella nya klasslagstiftningen.

Att den första anarkistbomben inträffat samtidigt som det engelska strejkbrytarslöddret och hrr arbetsköpares hot att ställa hundratusentals arbetare på bar backe, det är en kombination, som nog framtidens historieskrivare skola finna helt logisk och naturligt.

Tack vare den energiska gemensamma våldsagitationen från samhällets båda ytterlighetspoler, har nu alltså den första anarkistiska krevaden låtit höra sig. Och den fosterländska Kjönsbergspressen skall nog draga försorg om, att denna nya handräckning från dess anarkistiska bundsfövanter skall bliva vederbörligen utmyntad i de pågående stora arbetskonflikterna.

Om bomben inte var stark nog att förstöra "Lumplena" nere i Malmö, så bör den väl kunna duga att i denna press´ förfarna hand kunna spränga sönder de pågående fredsförhandlingarna och därmed ock arbetarepartiets valkampanj. Detta är ju dess närmaste mål; kan den så till på köpet få användning för den huggande sabeln och skjutande geväret, nå, då vore ju det fosterländska räddningsverket fullkomnat.

Den socialdemokratiska partiledningen och pressen hava ansträngt sig till det yttersta för att hålla självbehärskningen vid makt hos de djupa leden och taga vara på alla till buds stående fredsmöjligheter. De ha på ett eklatant sätt lagt i dagen under dessa feberheta veckor, att våldstaktiken icke är deras, utan de vilja föra sitt parti fram endast på lagliga och fredliga vägar.

Bomben i Malmö har säkerligen slungats från samma håll, där man under de senare åren - under den fosterländska pressens bravorop och jubel - slungat så många gemena stinkbomber mot arbetarepartiets bäste och främste män.

Anarkismen och reaktionen hava även här i landet visat sig vara

"två själar, en tanke".

Och den bomb, som nu slungats av den förra, har varit laddad med den senares egen fosterländska dynamit, med många års förtryck, orättfärdighet och utsugning.

(1908)

Viktor Larsson (1863-1908)
källa: Viktor Larssons skrifter, Frams förlag, 1910

[topp] | [nästa] | [Innehåll]

Röda flammor
melodin i midi format

Röda flammor
text: Algot Rosberg
musik: Tommy Rådberg

Röda flammor heta stiga
upp mot skyn, som färgas matt.
Stadens kyrktorn stå och tiga
i den mörka, svarta natt.

Röda flammor dovt ni spraka
i er hårda, vreda strid.
Nu palatsens väggar knaka,
lossna, brista snart därvid.

Röda flammor, ur ert fängsel
äntligen ni sluppit ut,
kvävda bakom mur och stängsel,
eder frihet kom till slut.

Röda flammor, praktfullt röda,
hur jag längtat efter er!
Intet kan er kraft nu döda,
mänskor tröttnat lida mer.

Röda flammor, härligt röda
såsom eld och purpurfärg,
gör nu slut på sorg och möda,
skänk åt livets must och märg.

Röda flammor, väl ni veta
målet, som ni brinna för.
I er eld, den klara, heta
lyser hoppet, som ej dör.

Röda flammor, nya tider,
ni min längtans ljusa dröm!
Nu ni brinna sent omsider,
kämpande mot våldets ström.

Röda flammor, flammor sköna,
hur jag längtat efter er!
Lycka skola alla röna,
mänskor tröttnat lida mer.

[topp] | [nästa] | [Innehåll]Jukebox Tebordet
Socialism
Gallo rojo, gallo negro (Los dos gallos)
Den svarta tuppen
melodin i midi format
José Antonio Sanchez Ferlosio
är död. Han dog sommaren 2003.
Los dos gallos
 
Chicho Sánchez Ferlosio
 
 
 
Cuando canta el gallo negro
es que ya se acaba el día.
Si cantara el gallo rojo
otro gallo cantaría.
 
¡Ay, si es que yo miento,
que el cantar que yo canto
lo borre el viento!
¡Ay, qué desencanto,
si me borrara el viento
lo que yo canto!
 
Se encontraron en la arena
los dos gallos, frente a frente.
El gallo negro era grande
pero el rojo era valiente.
 
¡Ay, si es que yo miento,
que el cantar que yo canto
lo borre el viento!
¡Ay, qué desencanto,
si me borrara el viento
lo que yo canto!
 
Se miraron cara a cara
y atacó el negro primero.
El gallo rojo es valiente,
pero el negro es traicionero.
 
¡Ay, si es que yo miento,
que el cantar que yo canto
lo borre el viento!
¡Ay, qué desencanto,
si me borrara el viento
lo que yo canto!
 
Gallo negro, gallo negro,
gallo negro, te lo advierto:
no se rinde un gallo rojo
más que cuando está ya muerto.
 
¡Ay, si es que yo miento,
que el cantar que yo canto
lo borre el viento!
¡Ay, qué desencanto,
si me borrara el viento
lo que yo canto!

| [Innehåll]

[topp]

Jukebox Tebordet
Socialism
Gallo rojo, gallo negro (Los dos gallos)
Den svarta tuppen
melodin i midi format


Spansk frihetssång under fascisttiden.
Den smugglades till Sverige 1963.
Här spreds den som en av de spanska motståndssånger på skivan:
"En Sång Ett Vapen".
Man kan med fog konstatera att Den svarta tuppen representerar
en början för den politiska visan i ett svenskt sextital.
Jacob Branting, medarbetare på Aftonbladet, är värd ett omnämnande
för sina översättningar av bland annat denna visa och av Joe Hill.


Den svarta tuppen.


text och musik: José Antonio Sanchez Ferlosio
svensk text: Jacob Branting

Svarta tupp, när Du hörs gala,
blir det mörkt, natten är inne.
Svarta tupp, när Du hörs gala,
blir det mörkt, natten är inne.
Men när den röda tuppen gal,
då gryr morgonens timme.
Men när den röda tuppen gal,
då gryr morgonens timme.

Vind, vinden ska föra
bort min sång om jag sagt
vad ingen får höra.
Vind, vad ska vi göra?
Vinden ger jag min sång
som ingen får höra.

Och de möts på en arena
näbb mot näbb mitt för varandra.
Och de möts på en arena
näbb mot näbb mitt för varandra.
Sporre av järn har den ena
men sitt mod äger den andra.
Sporre av järn har den ena
men sitt mod äger den andra.

Vind, vinden ska föra
bort min sång om jag sagt
vad ingen får höra.
Vind, vad ska vi göra?
Vinden ger jag min sång
som ingen får höra.

Svarta tupp, tror Du Du vunnit?
Säg mej vem slipade sporren?
Svarta tupp, tror Du Du vunnit?
Säg mej vem slipade sporren?
Den röda tuppen har aldrig dött
ni möts kanske i morgon.
Den röda tuppen har aldrig dött
ni möts kanske i morgon.

Vind, vinden ska föra
bort min sång om jag sagt
vad ingen får höra.
Vind, vad ska vi göra?
Vinden ger jag min sång
som ingen får höra.

Svarta tupp, tupp svart som natten
snart blir Din tid att förblöda.
Svarta tupp, tupp svart som natten
snart blir Din tid att förblöda.
Den svarta tuppen är stor
men segrar ej över den röda.
Den svarta tuppen är stor
men segrar ej över den röda.

Vind, vinden ska föra
bort min sång om jag sagt
vad ingen får höra.
Vind, vad ska vi göra?
Vinden ger jag min sång
som ingen får höra.

[topp]

[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm